top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ernas tidsklemme

Kommentar 21.09.2023: Var det virkelig tidsnød som medførte at Erna Solberg ikke la frem aksjehandlene til ektefellen Sindre Finnes før valget? Neppe, for oversikten har Skatteetaten. En utskrift tar en halvtime.


Illustrasjon: Erna på gangen, av T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 21.09.2023


Informasjon om handel med aksjer

“Time is on my side?”

Dette var tittelen på Rolling Stones første hitlåt i USA. Er tiden på Ernas side i saken om ektefellens aksjespekulasjoner?


Erna Solberg hevder at årsaken til at hun så seint ble oppmerksom på ektefellens enorme aktivitet var at det tok så lang tid å få ut lister over dette. Det var så komplisert sa hun.

Det stemmer ikke.


Jeg skulle påtatt meg å gjøre dette på under en halvtime. For alle år fram til 2023.

Kanskje vet hun det ikke, men Sindre vet godt fremgangsmåten. Den består i følgende;

  • Gå inn på din altinn.no konto.

  • Gå på arkfane «Arkiv».

  • Finn posten RF 1088 «Aksjonærregisteroppgave» med årstallene fra 2022 og bakover i tid.

  • Ta ut utskrift av disse.

Da er jobben gjort.


Oversikten har Skatteetaten

I disse – som skatteetaten velvillig utarbeider for oss hvert år – ligger alle transaksjoner som den enkelte har foretatt i året for alle norske selskaper. Med dato, beløp også for utenlandske selskaper som er handlet via Oslo Børs. Det er disse transaksjonene som først og fremst er av interesse med hensyn til innsidehandel og habilitet.


Det er verken komplisert eller vanskelig å finne ut av. Derfor har jeg store problemer med å forstå hvorfor hun måtte vente til etter valget før opplysningene kom. Noen få tastetrykk hadde vært tilstrekkelig, faktisk helt fra saken kom opp i forbindelse med Arendals-uka.

Og det er disse opplysningene som blir lagt til grunn for beskatningen av vedkommende. Er de feil, så plikter den enkelte å rette disse, eller supplere de, dersom ikke alt er kommet med.


Finansielle veddemål

Og for Sindres del tyder alt på ikke alt er kommet med. For det er opplyst at han også spekulerte i andre typer finansielle instrumenter. I slike tilfeller kjøper eller selger man ikke aksjer, så de kommer ikke med på oppgaven. Slik jeg har oppfattet det, dreier det seg i dette tilfelle om veddemål på om enkeltaksjer vil falle eller øke i verdi på et fremtidig tidspunkt i forhold til verdien det har på tidspunktet for inngåelse av veddemålet.

Slike transaksjoner kommer ikke fram på aksjonæroppgavene fordi man rett og slett ikke kjøper aksjer, men på et tidspunkt enten vil motta et oppgjør fordi man vant, eller må betale fordi man tapte.

Innsideinformasjon

Slike veddemål kan man gjøre på mye rart; på råvarepriser, på indekser osv. Så kan man spørre seg; har det i slike tilfeller betydning at man sitter i en posisjon der man har tilgang til opplysninger som markedet ikke har?


Svaret er et absolutt ja. Vet man at regjeringen forbereder ulike tiltak eller beslutninger, så er det absolutt av betydning. Eksempelvis dersom Norsk Hydro enten vil nyte godt av eller bli rammet av et slikt.


Derfor er disse veddemålene kanskje mer interessante enn selve «day-tradingen». Og det er nok Økokrim og skatteetaten oppmerksomme på.


Så kanskje ender dette med tittelen på en annen Stones låt?

"It’s All Over Now."Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page