top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Er Harams løsrivelsesprosess lik Søgnes og Songdalens?

Synspunkt 05.10.2023: En gjennomgang av sentrale punkter ved Harams løsrivelsesprosessen fra Ålesund kommune.


Illustrasjon: Ørn over Søgne, foto Leif Harald Lavrantsen

Av Vidar Ertzeid, publisert 05.10.2023


Ålesund bystyre vedtok 25. november 2021 med 66 mot 17 stemmer at det skulle holdes folkeavstemning i gamle Haram kommune om løsrivelse fra Ålesund. Aksjonsgruppa, Haram ut av Ålesund, som hadde samlet inn 4000 underskrifter i Haram etter et innbyggerinitiativ, var den direkte foranledningen til at saken ble realitetsbehandlet.


Flertallet i Ålesund bystyre ønsket i utgangspunktet ikke at det skulle avholdes folkeavstemning, men valgte altså å lytte til folket i Haram.


Folkeavstemningen ble avholdt den 3. mars 2022, og resultatet viste at 71,8 % av de avgitte stemmene ønsket å bli egen kommune igjen. Valgdeltakelsen var på 66 % av de stemmeberettigede.


Ved kommunevalget 11 september 2023 ble det så avholdt vanlig valg i kommende Haram kommune, som vil gjenoppstå som egen kommune igjen den 1. januar 2024 etter 4 år som tvangssammenslått med Ålesund.


Det viktigste argumentet som gjennomgående ble brukt for å få Haram kommune tilbake, var imidlertid nærheten til kommunestyringa.

Dårlig harmonisering og reduksjoner i drift

De som vil ut av Ålesund, er opptatt av at harmoniseringen ikke har gått deres vei. Skolen har fra oppstart etter sommerferien måtte kutte 31 lærerstillinger, det reduseres på bemanningen i barnehagen, og saksbehandlingen er blitt tregere. Det hevdes at økonomien har gått fra vondt til verre etter sammenslåingen, noe som spesielt har gått ut over eldreomsorg og skole. I tillegg står store investeringer for døra i gamle Ålesund kommune, blant annet nytt kloakk/renseanlegg. Det viktigste argumentet som gjennomgående ble brukt for å få Haram kommune tilbake, var imidlertid nærheten til kommunestyringa. Ikke bare den geografiske nærheten, men også den menneskelige og personlige.


Optimisme

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har over tid hatt et godt samarbeid og utvekslet erfaringer med sentrale aktører i Haram kommune. Vi kan uten tvil sammenfatte situasjonen og stemningen i Haram i dag som optimistisk. Innbyggerne har fått tilbake troen på lokaldemokratiet, og gleden og entusiasmen over å skulle bygge opp en ny Haram kommune er stor.


Det har vært godt kvalifiserte søkere til alle administrative stillinger, og allerede 12 mai 2023 var sentraladministrasjonen på plass med Anders Norvald Hammer som ny kommunedirektør.


Delingskostnadene

Hele kostnaden til delingen av kommunen blir betalt av Staten, og kommunedirektøren i Ålesund, Steven Hasseldal, sier til NRK at "dersom de 200 mill som er bevilget etter søknad fra Ålesund kommune ikke er tilstrekkelige, kan det sendes krav til Staten om det resterende beløpet».


I tillegg frikjøpes personalkostnader til selve oppløsningsarbeidet og tilretteleggingen både i Ålesund og Haram kommuner.


Ordfører i Ålesund kommune, Eva Vinje Aurdal (Ap) sier til Kommunal Rapport : "Vi hadde lagt til en sikkerhetsmargin på 15 prosent. Hvis summen ikke holder, tar jeg det for gitt at vi kan sende inn en ettersøknad. Alle store prosesser skal ha en sikkerhetsmargin", sier Aurdal.


Regjeringen vil dekke kostnadene i sin helhet etter modell fra Ålesund.

Delingskostnadene, en økonomisk innsprøytning og mulighet.

Statsforvalteren har estimert delingskostnadene for Nye Kristiansand til å ligge i intervallet NOK 250 til 400 millioner basert på oppsettet til Ålesund kommune. Regjeringen vil dekke kostnadene i sin helhet etter modell fra Ålesund.


En økonomisk stimulering i denne størrelsesorden er isolert sett en god nyhet for Kristiansand kommune som omsetter for i underkant av NOK 8 mrd. pr. år. Pengene blir værende i regionen og vil kaste av seg både direkte og indirekte. Direkte gjennom at Kristiansand, Søgne og Songdalen får mulighet til å skreddersy sine administrative- og tjenesteytende strukturer tilpasset egen geografi og innbyggere og indirekte gjennom multiplikatoreffekten pengene i seg selv vil gi gjennom økt etterspørsel og forbruk i regionens økonomi.


Kommunevalget

Utfra valgresultatet ved kommunevalget er det ingen tvil om at de partiene som både ville ha folkeavstemning, og som i tillegg ønsket Haram ut av Ålesund, ble valgets virkelig store vinnerne. Sp gjorde et brakvalg, og valgdeltakelsen utgjorde 65,8 % av de stemmeberettigede.


Vebjørn Krogsæther (Sp), varaordfører i Ålesund i de siste 4 årene ble valgt til ordfører.

Vi gratulerer ei livskraftig og levedyktig bygd, med dyktige ansatte og med en enestående mulighet til å skreddersy nye Haram kommune til det beste for alle innbyggerne.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page