top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Enklere hverdag gjennom lettere tilgang til tjenester

Synspunkt 16.11.2023: Kommunale tjenester må være tilgjengelig der folk bor. Det oppnås enklere med en desentralisert kommunestruktur.


Illustrasjon: Odd Jørgensen

Av Vidar Ertzeid, publisert 16.11.2023


Er det ikke litt forunderlig at mens Kristiansand kommune sentraliserer, legger ned og samordner tjenestetilbud i expressfart, innbyr regjeringen til statlige publikumstjenester som er mer tilgjengelige for folk. Nå kan kommuner søke om å bli pilot for nærmiljøsentre.


"Kommuner som har servicetorg, tjenestetorg og eller lignende blir invitert til å søke om å være med på dette nybrottsarbeidet," skriver Kommunal- og distriktsdepartementet på sin nettside.


"Målet med et nærtjenestesenter er å gi folk en enklere hverdag," sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)


«Eureka» (er eit kjent uttrykk for å ha kome på ei genial løysing) ropes det nærmest ut når hensikten og målet er å gi folk en enklere hverdag! Her har nærtjenestene på rekke og rad blitt flyttet bort fra folk i Søgne og Songdalen (S/S), og så kan man plutselig søke om pilot for å bli nærmiljøsentre nettopp for "å gi folk en enklere hverdag".


Mange eksempler på at vesentlige tjenester med stort behov for nærhet til brukeren - som kreftkoordinator, jordmortjeneste, det selvsagte behovet for at våre eldre skal kunne bo nærme sine pårørende, tilgjengelighet til kulturskoletilbud, og bare det at Sigurd Olsen (84) må ta bussen fra Sangvik til byen og spasere opp i Dronningensgt for å skifte batteri på høreapparatet, viser gjennom dette pilotprosjektet at nærhet til folk, og tilgjengelighet for folk ikke er så galt likevel!


Kan en tjenestes berettigelse om å være der folk bor egentlig bli enklere forklart enn dette?

Motargumenter vi til det kjedsommelige hører som at «all begynnelse er vanskelig» og «motstand mot forandring er til hinder for utvikling» får gjennom regjeringens ønsker om nærtjenestesentra et kraftig skudd for baugen når nettopp dette pilotprosjektet er begrunnet med "tilgjengelighet for folk». Kan en tjenestes berettigelse om å være der folk bor egentlig bli enklere forklart enn dette?


«Breie høyringer frå folket" i S/S har vi allerede hatt på demokratisk grunnlag. Det er ikke udemokratisk. Vi trenger ikke finne opp demokratiet på nytt med å utelate grunnplanet. For fundamentet til det ligger i S/S. Og det er her forandringene som har gitt folk mindre tilgjengelighet og en vanskeligere hverdag har skjedd. Ikke i Kristiansand!


Kan det være så vanskelig å forstå?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page