top of page
  • Forfatterens bildeArgument

- Det er nå det gjelder !


REPORTASJE 15.1.24: Det var stor stemning på folkemøtet på Søgne gamle prestegård sist torsdag. Hvis den forestående folkeavstemmingen om kommunedeling hadde blitt avgjort av de tilstedeværende er det ikke tvil om hva resultatet ville blitt.


Søgnefolk som vil være med å bygge Nye Søgne. Foto: Argument Agder

Av Per M. Mathisen, publisert 15.1.24


Det var stinn brakke med godt over 300 personer i salen da aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» arrangerte folkemøte på Søgne gamle prestegård torsdag 11. januar. Leder Sigurd Berg Aasen åpnet møtet med å si at «dette er vårt andre og siste folkemøte før folkeavstemmingen. Neste gang skal vi ha en stor fest !» Hvis den forestående folkeavstemmingen hadde vært avgjort i Kultursalen på Søgne gamle prestegård den kvelden er det ikke tvil om hva resultatet ville blitt.


Det var stor begeistring og hyppige klappsalver. Spesiell interesse var knyttet til besøket av ordføreren i Haram kommune, nylig løsrevet fra Ålesund – en parallell til Søgne-Kristiansand. Se siste del av reportasjen.


Først ut var Odd Jørgensen fra aksjonsgruppa «Ja til Songdalen kommune». - Det handler om rettferdighet og demokrati. Folkets vilje må bli hørt, slo han fast. - Vi skal bygge en ny Songdalen kommune, med gode og nære offentlige tjenester. Eldreomsorgen skal skinne, frivilligheten skal blomstre, og vi skal satse på lokalt næringsliv !


Morten Mosberg fra aksjonsgruppa redegjorde for den økonomiske situasjonen i Stor-Kristiansand. Det ser ikke bra ut. Kommunen har en betydelig gjeld og store utgifter til renter og avdrag. Det har ført til kutt i kommunale tjenester. Mosberg viste med tall at Søgne vil klare seg meget bra som gjenoppstått kommune. Søgne hadde en solid økonomi før sammenslåingen og scoret høyt på «Kommunebarometeret» (en rangering av landets kommuner basert på diverse nøkkeltjenester). Slik vil det også være om Søgne «slipper fri».


En engasjert stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Rødt) sa det slik: - Det er egentlig veldig enkelt, en feil er blitt gjort, og det handler om å rette den opp. Det handler også om å stå opp mot høyrekreftenes sentraliserings-politikk. Han minnet om Davids kamp mot Goliat – det var David som vant !


"Det beste med å være egen kommune er å få gjøre egne prioriteringer, og ikke minst å stå ansvarlig for egne valg. Når de er basert på god lokalkunnskap står man sammen, det skaper motivasjon, det styrker lokaldemokratiet."

Svein-Harald Knutsen og Jørgen Pettersen fra Pensjonistpartiet var eneste bystyrerepresentanter til stede. - Jeg er siviløkonom og tror på markedet, men jeg støtter en oppløsning av storkommunen! , sa Knutsen. Han pekte på viktigheten av nærhet til der beslutningene tas.


16 år gamle Elias Holmen Berg, ungdomsrepresentanten i aksjonsgruppa, mente at det handler om framtida til de unge i bygda. Utkantene i storkommunen blir nedprioritert. - En nyoppstått Søgne kommune vil gi oss bedre tjenester – og bedre sommerjobber !


Etter pausen var tidligere kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og partifelle Gro-Anita Mykjåland (Sp) kommet på plass. Gjelsvik avviste beskyldningene om at Senterpartiet har «trikset og mikset» med lovendringer etc. for å legge til rette for en evt. kommunedeling. Senterpartiet har hele tiden vært lojale mot sitt program og Hurdals-plattformen, hevdet han.

Tvangssammenslåtte kommuner skulle få muligheten til å gjenoppstå som selvstendige kommuner hvis befolkningen ønsket det. Og det var ikke tvil om at deler av Søgnes befolkning ønsker nettopp det.


Det beste hadde selvfølgelig vært at Nye-Kristiansand selv hadde lagt til rette for en reversering, men det skjedde jo ikke akkurat, sa Gjelsvik, til latter fra salen. Da ble det nødvendig med en loveendring som ga departementet mulighet til selv å gjennomføre en folkeavstemming.


Gjelsvik syntes debatten i Kristiansand om 16-åringer skulle få lov til å stemme var helt urimelig. Da det ble holdt folkeavstemminger rundt om i landet om sammenslåinger hadde 16-åringer oftest stemmerett. Hvorfor er det da blitt et tema om 16-åringer skal få stemme om en evt. reversering ?


Legene ved Søgne legesenter gikk før jul ut med trussel om å flytte østover til «Gamle-Kristiansand» dersom det blir kommunedeling. De fryktet å måtte ta del i kommunale helsetjenester som helsestasjon, sykehjem etc.. Kathinka Aslaksen, barnelege ved Sørlandet Sykehus, kunne berolige publikum med at det er åpenbart at et selvstendig Søgne vil være i full stand til å levere gode helsetjenester til befolkningen. - Med gode rammebetingelser, sa Aslaksen, vil det ikke være vanskelig å få fastleger til Søgne.


Haram kommune på Sunnmøre gjenoppstod som egen kommune 1. nyttårsdag, etter å ha blitt tvangssammenslått med Ålesund. Kommunen har ca. 9600 innbyggere. Vebjørn Krogsæter (Sp), ordfører i den nye kommunen, hadde tatt seg tid til å komme til folkemøtet, etter nylig å ha hatt sin første dag på jobb i den nye kommunen. Det hadde vært en meget god opplevelse, fortalte han. Selvfølgelig hadde det vært utfordringer med å skape en ny kommune, men han ønsket å fokusere på alle de positive og motiverte menneskene som hadde vært med i prosessen.

Arbeidet med å bygge opp en ny kommuneadministrasjon startet allerede før stortingsvedtaket om oppløsning (i juni 2022). Staten bevilget 200 millioner kroner til omstillingsprosessen, og Krogsæter var rimelig sikker på at det skulle holde til å dekke alle utgifter, både for Haram og Ålesund. Ny kommunedirektør ble ansatt for et år siden, og nå var ny kommuneadministrasjon på plass. Krogsæter var trygg på at de hadde fått tak i godt kvalifiserte folk til å drive kommunen videre.


Ingen kommuneansatte hadde mistet jobben. - Det har i det hele tatt vært lite «støy» rundt omstillingsprosessen. Mange kommuneansatte ville tilbake til Haram kommune.


Det hadde selvsagt vært utfordringer med å få på plass enkelte kommunale oppgaver. Haram har f.eks. etablert et «vertskommunesamarbeid» med Ålesund om brannvesen og kulturskole. Andre oppgaver, som legevakt, renovasjon m.m. går som før med interkommunalt samarbeid. Det meste hadde egentlig gått ganske smertefrittt.


Til slutt fikk Krogsæter spørsmål fra Sigurd Berg Aasen om hva som var det beste med å være egen kommune ?


- Det er å få gjøre egne prioriteringer, og ikke minst å stå ansvarlig for egne valg. Når de er basert på god lokalkunnskap står man sammen, det skaper motivasjon, det styrker lokaldemokratiet. På alle områder er det bedre å bli lokalstyrt enn sentralstyrt !


Avslutningsvis lurte Berg Aasen på om det var noen i salen som kunne tenke seg å være med på å bygge Nye Søgne og engasjere seg politisk. Til stor applaus kom det fram 13 søgneboere på scenen (se foto). - Denne saken har skapt et enormt engasjement og trigget en liten politiker i veldig mange – på begge sider, sa en av dem.


- Som dere ser, vi er klare til å bygge Nye-Søgne, konkluderte Sigurd Berg Aasen. Han ba alle gå hjem og overbevise familie, venner, naboer og andre om å stemme for Søgne som selvstendig kommune. Det er nå det gjelder !Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page