top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Budbringeren


KOMMENTAR 16.3.21: Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet kom med en "trussel" om at Kristiansand kunne bli satt under administrasjon dersom man ikke fikk korona-situasjonen under kontroll. Det burde han ikke ha gjort.

Av Bernt H. Utne, publisert 16.3.21


Det ekstraordinære hasteinnkalte formannskapsmøtet 1. mars om smitteverntiltak har satt dype spor. Og ikke bare blant de 13 000 seerne som overvar seansen på direktesendt TV. Karakteristikker som "supperåd", med oppfordring til at kommunen måtte settes under administrasjon, haglet på sosiale medier etter møtet. I et intervju i Fædrelandsvennen 12. mars tar ordfører Jan Oddvar Skisland bladet fra munnen. I fokus står Folkehelseinstituttet (FHI) ved overlege Preben Aavitsland. Ordføreren kaller Aavitslands opptreden på møtet for "utidig", og hevder at saken avslører mangel på "kunnskap om hvordan prosesser foregår".


Bakgrunnen for ordførerens oppgjør med Aavitsland er trusselen hans om at hvis ikke Kristiansand kommune fattet adekvate tiltak ville kommunen smittevernmessig bli satt under "administrasjon av FHI". I en egen uttalelse til Argument Agder presiserer imidlertid Aavitsland at han i formannskapsmøtet ikke nevnte at kommunen kunne bli satt under administrasjon "av FHI", men "av regjeringen." Smittevernloven åpner i særskilte situasjoner for det, men FHI som fagetat har ikke fullmakt til å iverksette et slikt tiltak på egen hånd. Det krever politisk involvering som bare regjeringen i et folkestyrt demokrati har fullmakt til. Og slik må det også være. For ellers kunne man få en situasjon hvor en fagetat, i dette tilfellet FHI, på egen hånd kunne tilsidesette et ansvarlig folkestyrt organ.


Ordførerens intervju med Fædrelandsvennen har åpenbart ikke gått upåaktet hen. I et tilsvar i samme avis 13. mars forsøker overlege Preben Aavitsland å rettferdiggjøre sin opptreden. Der hevder han at "FHI på oppdrag fra regjeringen" hadde full oppmerksomhet på situasjonen i bl.a. Kristiansand, og at han bare "ønsket å hjelpe kommunen til selv å styre situasjonen". Hvis man skal feste lit til dette opptrer han som ansatt i en fagetat som regjeringens budbringer, uten at bekreftelse på en slik rolle foreligger.


Dette var et tilbud om hjelp som altså falt ordfører Skisland tungt for brystet. Det er det ikke vanskelig å forstå. Man kan ikke akseptere at en representant for en fagetat, med henvisning til det som fremlegges som regjeringens politiske ønske, legger press på et ansvarlig politisk organ i en av landets større byer. Skulle det være nødvendig med slikt press må det være regjeringen selv som står frem med budskapet, og ikke en ansatt i en fagetat. Å skyve embedsverket foran seg er kanskje politisk bekvemt, men alt annet enn rakrygget. Hvis det da faktisk er regjeringen som styrer kampen mot pandemien, og ikke FHI?


Saken dreier seg ikke om hvilke tiltak som må gjennomføres, men om hvilke rettigheter embedsverket i en fagetat kan tillates å ha. Smittevernloven gir utstrakte fullmakter med omfattende virkninger for hele samfunnet. Så store og vide fullmakter har ingen andre etater i fredstid. Da er det svært viktig at fullmaktene forvaltes med respekt for at embedsverket skal være folkets tjenere, og ikke dets herrer.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page