top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bernanders uavhengighet

Kommentar 01.08.2022: Høyres ordførerkandidat, Mathias Bernander, hevder han er opptatt av habilitet. Derfor sier han opp jobben som markedssjef i Kristiansand havn. Tanken er prisverdig. Men så enkelt er det ikke. Til det har han vært altfor tydelig i omstridte saker som havneflytting og kunstsilo. Og bakom sitter Bernander senior, en nær venn av Nicolai Tangen.


Illustrasjon: Mathias Bernander


Av Bernt H. Utne, publisert 01.08.2022


Sier opp jobben for å unngå habilitetsspørsmål

10. mai i år uttalte Mathias Bernander til Argument Agder at han av habilitetsgrunner ville si opp jobben i Kristiansand havn dersom han ble valgt til partiets ordførerkandidat. På nominasjonsmøtet i juni ble Bernander valgt med bekvemt flertall. Han fikk 62 % av stemmene (171) mot utfordreren Peter Gitmark som klarte å hale i land 101 stemmer. Til Fædrelandsvennen uttaler Bernander 26. juli i et sommerportrett at han fra kommende februar av sier opp jobben som markedsansvarlig i Kristiansand havn før Høyres valgprogram skal spikres.

Bakgrunnen sier Bernander er at det i forrige periode, særlig på Facebooksiden Sørlandsnyhetene, kom mange beskyldninger om habilitet og spørsmål rundt det. Havna er eid av kommunen, og havnesaken vil bli en viktig sak i kommende valgperiode. Derfor velger han å slutte i stedet for å søke permisjon.


Uavhengighet

Bernanders beslutning er prinsipielt prisverdig. Den viser at han selv har forstått at det er viktig å ha personlig uavhengighet i forhold til politiske vedtak, og at hans tette forhold til viktige politiske aktører i Kristiansand kan være en utfordring for hans kandidatur. Og den avslører dessuten at i alle fall noen av de tema som ble tatt opp på den omstridte Facebooksiden Sørlandsnyhetene har hatt relevans. Alt som fremkom der kan altså ikke bare ha vært løgn og bedrag slik enkelte har hevdet. For hvorfor skulle Bernander ellers bruke denne nå nedlagte nettsiden som begrunnelse for å slutte i jobben?


Godt motivert kandidat

Når han nå velger å slutte som markedssjef i havna, uten at valget til ordfører er sikret, vitner det også om en ung mann som ikke viker unna for personlig usikkerhet. Til Argument Agder uttalte han i mai at hvis han ikke ble valgt til ordfører fryktet han ikke arbeidsledighet. Politikk er risikovirksomhet, og indikerer at Høyre stiller i valgkampen med en godt motivert ordførerkandidat som er trygg på seg selv. Det er ingen ulempe.


Integritet i valgkampen

Men er det nok til å unngå at Bernanders integritet blir et tema i valgkampen? Det er tvilsomt. Til det har han mens han var markedssjef i Kristiansand havn vært for klokkeklar i sin støtte til utbygging av ny industrihavn i Kongsgård-Vigeområdet. Han er også kjent som en nær medarbeider av havnesjef Halvard Aglen, som har vært hovedarkitekten bak de omstridte utbyggingsplaner i Topdalsfjorden. Det skal derfor bli utfordrende for Bernander å hevde at hans politiske holdning er bygget på et nøytralt og objektivt grunnlag.

Og så har vi kunstsiloen. Der hans far, John G. Bernander, er kjent som en nær forbindelse av Nicolai Tangen. I nevnte sommerintervju med Fædrelandsvennen uttaler Mathias Bernander at hans far er "en god mentor og venn". Det er vanligvis ingen ulempe. Men Bernander senior sitter også som styremedlem i stiftelsen AKO Kunststiftelse sammen med tidligere ordfører Arvid Grundekjøn. Det er denne stiftelsen som er eier av Nicolai Tangens kunstsamling som Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) er gitt disposisjonsrett over, og som er hovedbegrunnelsen for den omstridte ombyggingen av den gamle kornsiloen. Kunststiftelsen er opprettet av den britiske stiftelsen AKO Foundation. På den britiske stiftelsens hjemmesider kan man lese under et stort bilde av kunstsiloen i Kristiansand at AKO Foundation ble opprettet i 2013 av Nicolai Tangen, grunnleggeren av AKO Capital. Av det britiske registeret over stiftelsens "trustees" fremgår at Tangens nære venn fra tiden i Forsvaret, professor i etikk Henrik Preben Syse, er en av stiftelsens styremedlemmer.


Kommunens driftsstøtte til SKMU

Ingenting av dette ville normalt vært problematisk for Mathias Bernander ved valget i 2023. Hvis det ikke hadde vært for at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) fra og med 2023 er avhengig av en dobling i de årlige kommunale og fylkeskommunale tilskudd for at driften skal gå i balanse. Og med en økning av de lokale driftstilskudd følger normalt også en økning av statens tilskuddsandel. Uten en stabil driftsøkonomi kan Nicolai Tangens støtte til museumsprosjektet vakle. Riktignok ga bystyret i 2019 generelt tilsagn om en dobling i driftstøtten som kommunens intensjon. Men dette vedtaket er ikke bindene for senere bystyrer, og driftstilskuddet må derfor behandles på nytt i forbindelse med de årlige budsjettvedtak. Saken vil utvilsomt havne på ordførerens bord, og kan eventuelt bli utfordrende å håndtere for en ordfører med så tette forbindelser til sentrale personer i prosjektet.


Krevende balansegang

Mathias Bernander er utvilsomt klar over de utfordringer han vil møte skulle han bli valgt til ordfører. Hans evne til politiske akrobatkunster vil imidlertid bli satt på prøve for å sikre en objektiv og nøytral behandling av flere omstridte saker. Vi vil følge hans balansegang nøye.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page