top of page
 • Forfatterens bildeArgument

AV PRINSIPP TAR VI HELLER REGNINGA !


Sveiseskandalen på Oddderøya og barnehagen på Slettheia som måtte rives etter få år tyder på at kommunen mangler prosedyrer for hvordan kvalitet skal følges opp av byggherre i byggeperioden, eller så har noen unnlatt å følge prosedyrene. I forrige bystyreperiode avviste flertallet å endre rutinene i Kristiansand, men med et nytt regime er det kanskje bryet verd å prøve på nytt.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Ivan Høgeli, pensjonert platearbeider, publisert 11. juni 2020


Norske kommuner og fylkeskommuner gjør årlig innkjøp for mer enn 200 mrd. kr. For femti år siden forsto seriøse verkstedbedrifter, pusha av operatørselskapene i Nordsjøen, at prosedyrer for å sikre seriøse underleverandører, samt at bedriftene nytta seriøse firmaer for å leie inn arbeidskraft, var nødvendig både av hensyn til produksjon og økonomi. I verkstedindustrien slipper du ikke ut i produksjon før du har avlagt en prøve som viser at du er kvalifisert. Ei billig ordning som sikrer nødvendig kvalitet.


Så ikke i Kristiansand kommune. Nå foreligger regninga for nytt renseanlegg. 54 mill. i tap på sveisearbeider viser null kontroll av firmaet som fikk jobben, og null kontroll av kvalifikasjoner til sveiserne som skulle utføre jobben. En hvilken som helst kvalifisert sveiser ville bare ved en visuell kontroll sett at arbeidet var slett utført. Røntgen og ultralyd som vanlig kontrollmetode ville ha vært unødvendig for å stanse arbeidet. Barnehagen på Slettheia ble revet etter få år.

En hvilken som helst kvalifisert sveiser ville bare ved en visuell kontroll sett at arbeidet var slett utført.

Enten mangler kommunen prosedyrer for hvordan kvalitet skal følges opp av byggherre i byggeperioden, eller så har noen unnlatt å følge prosedyrene. Mer enn 120 kommuner og fylkeskommuner har innført et regelverk som skal utelukke useriøse og kriminelle firma fra konkurransen om offentlige oppdrag. Oslomodellen er utviklet sammen med partene i arbeidslivet og skal sikre et seriøst arbeidsliv ved:

 • Krav til bruk av lærlinger

 • Krav om å bruke fast ansatte

 • Krav til lønn mellom oppdrag

 • Krav om faglærte håndverkere

 • Krav til antall ledd underleverandører

 • Krav til lønns og arbeidsforhold

 • Krav til språk

 • Krav om elektronisk betaling

 • Krav om ulykkesforsikring

 • Krav om registrering i StartBank.

Avtalen inneholder ei presisering av hvert enkelt krav, og i hvilken grad det kan gjøres unntak.

I forrige bystyreperiode avviste flertallet å endre rutinene i Kristiansand, men med et nytt regime er det kanskje bryet verd å prøve på nytt. Koronakrisa har vel vist at markedet ikke styrer alt til vårt felles beste, eller skal vi fortsette å si at av prinsipp lar vi fellesskapet betale. En av kommunens mange direktører gleder seg sikkert til å redegjøre for hva som er gjort etter renseanlegg- og barnehageskandalen i bystyret.


Men da må noen reise krav om det!

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page