top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Synspunkt 02.03.2023: Bevilgningene til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er for lave. Årets bevilgning var oppbrukt allerede i løpet av februar, og personer med behov for slike hjelpemidler må vente til neste år. Det må endres mener forfatteren.


Illustrasjon: Trehjulssykkel med hjelpemotor, foto Hjelpemiddelsentralen

Av Steinar Bergstøl Andersen, fylkesordførerkandidat Agder FrP, publisert 02.03.2023


Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ett eksempel er spesialtilpasset sykkel. Bevilgningen for 2023 er tømt, og Nav kommer ikke til å innvilge flere søknader om aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år i 2023, så lenge ikke det bevilges mer midler i revidert statsbudsjett.


Akt 26 er en ordning som ble innført i 2014 for at også personer over 26 år skal få en mulighet til å søke om hjelpemidler til fritid og fysisk aktivitet gjennom Nav hjelpemiddelsentral. Før var det bare barn og unge som kunne få støtte til slike hjelpemidler. Denne potten har vært for liten i forhold til etterspørselen hvert år siden 2018. Ordinær hjelpemiddelformidling er derimot finansiert gjennom en overslagsbevilgning som innebærer at Nav ikke kan gå tom for penger til formålet.


Disse pengene gikk tom i februar i år. Nå må de som er over 26år, vente til neste år med å søke.

For Norges Handikapforbund, Norges idrettsforbund og andre funksjonshemmedes organisasjoner har det vært et årlig krav å få hjelpemidler til voksne inn i den ordinære hjelpemiddelformidlingen, slik at søknader kan behandles og innvilges hvert år. For eksempel kan man søke om andre ytelser som Dagpenger eller Arbeidsavklaringspenger fra NAV hele året, og statsbudsjettet justeres deretter.


På årets statsbudsjett var det satt av 56,8 millioner kroner til Akt26-ordningen. Disse pengene gikk tom i februar i år. Nå må de som er over 26år, vente til neste år med å søke. I 2022 var det satt av 55 millioner kroner i statsbudsjettet. Det holdt noen dager mer, til 25. februar. I 2021 var potten styrket til over 100 millioner kroner, noe som var nok til å holde ordningen gående til august. Når pengene tar slutt stadig tidligere, har det trolig sammenheng med at stadig flere innser at det er nødvendig å søke helt i starten av året for å få søknaden behandlet før budsjettet er brukt opp.


En rapport fra Oslo Economics fra 2020 anslår at det er behov for 200 millioner kroner i ordningen, altså rundt fire ganger så mye som årets bevilgning. Jeg vil med bakgrunn i manglende midler til Aktivitetshjelpemidler for de over 26år, fremme forslag på Agder FrPs fylkesårsmøte 4 mars om å øke denne potten. Forslaget jeg fremmer på vegne av Kristiansand FrP er som følger:

Agder FrP ber Stortingsgruppen prioritere Aktivitetshjelpemidler til de over 26 år i revidert statsbudsjett, og etablere en ordning som gjør at man kan søke NAV om støtte hele året i vårt forslag til statsbudsjett for 2024.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page