top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Direktør for "Nordens beste museum"

Kommentar 21.11.2023: Kunstsiloen åpner i mai 2024. Reidar Fuglestads oppgave med å bygge museet og utvikle organisasjonen er da fullført. Skal Nicolai Tangens ambisjon om kunstmuseet som "det beste i Norden" oppfylles må det møte forventningene til et kresent internasjonalt publikum. Det haster med å finne ny og velegnet museumsdirektør.


Illustrasjon: Regnbue over kunstsiloen, foto Halvor Fjermeros

Av Bernt H. Utne, publisert 21.11.2023


Åpning neste år

Det nærmer seg åpning av det nye kunstmuseet i en fullført ombygging av den gamle kornsiloen på Odderøya. Etter foreliggende planer skal museumsbygningen overtas i november, og åpning av museet er planlagt til mai 2024. Det skal i følge Nicolai Tangen "bli det beste kunstmuseet i Norden".


Høye ambisjoner

Ambisjonene er det altså ingenting i veien med. Men det skal mer til enn bare ambisjoner for å realisere Tangens visjon. Det må mennesker med den rette kompetansen til for at ambisjonene skal bli noe annet enn vakre drømmer. Så vel restaurantsjef som leder for gjesteservice er nå lyst ut med søknadsfrist 30. november. I utlysningsteksten for begge stillinger beskrives Kunstsilomuseet som det "mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser. Museet skal romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, samt Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger." Og i stillingsannonsen for leder av gjesteservice fortelles det dessuten at museet "forventer over 150 000 besøkende hvert år, i tillegg skal vi ta vare på en engasjert medlemsgruppe og inviterte gjester."


Søkermassen

Leser man stillingsannonsene i sammenheng er det ikke mangel på krevende oppgaver for de som tilsettes. Og heller ikke mangel på krav som stilles til aktuelle kandidater. Kunstsiloen tilbyr f. eks. "utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i rask vekst med gode kolleger og et spennende, kreativt arbeidsmiljø." Med stillingen følger også "faglig og personlig utvikling." Lønn er ikke nevnt annet enn at restaurantsjefen vil få "konkurransedyktige betingelser". Hvor mange søkere som finner stillingene attraktive gjenstår å se. Men søkermassen, og den kompetanse søkerne har å tilby, vil gjenspeile kunstmuseets reelle muligheter for å lykkes. En stor og bred søkermasse med godt kvalifiserte kandidater vil være en god test for museets kommende anseelse og omdømme.


Viktig med god start

Åremålet til administrerende direktør Reidar Fuglestad utløper 31. desember 2024. Han vil altså få hovedansvaret for åpningen av kunstmuseet. For at museet skal lykkes må åpningsutstillingen få en god mottakelse. Og like viktig som åpningsutstillingen er den påfølgende utstilling, og de nærmeste deretter. De vil nemlig avgjøre om kunstmuseet får den aktelse og respekt i en kunstkritisk omverden som sikrer Kunstsiloen posisjonen som "det beste kunstmuseet i Norden". Slik Tangen har fastlagt ambisjonen.


Fuglestads oppgave fullført

Da er det nå på høy tid å begynne rekrutteringsprosessen mot Reidar Fuglestads avløser. For hans oppgave har vært å lede prosjektet med ombyggingen av Kunstsiloen og oppbyggingen av organisasjonen. "Det er ikke min kompetanse å drive et moderne museum. Min kompetanse er å bygge det og utvikle det, og så vil det komme inn noen som har kompetanse på å drive det videre," uttalte Fuglestad 21. mars 2023. Hans oppgave er altså i hovedsak fullført når museet åpner i mai neste år.


Internasjonal utlysning

Stillingen som museumsdirektør krever inngående kunstforståelse og kjennskap til det internasjonale kunstmiljø. Egnede kandidater finnes neppe i Kristiansands nærområde. En internasjonal utlysning, i det minste i Nord-Europa, er derfor naturlig. Men stillingen er ennå ikke utlyst, og Argument Agder har derfor konfrontert administrerende direktør Reidar Fuglestad med følgende spørsmål:

  • Vil stillingen som direktør ved Kunstsiloen bli utlyst nasjonalt/internasjonalt?

  • Når vil stillingen bli utlyst?

  • Når forventes det at stillingen skal være besatt?

  • Hvilke kompetansekrav vil være viktige for aktuelle kandidater?

I en e-post svarer Fuglestad ikke overraskende: "Det er styret som ansetter ny direktør og som vil formulere krav og forventninger til kompetanse og erfaring for ny leder av Kunstsilo."


Tiden

Men tiden går, og det begynner å haste med å få avklart hvem som fast skal besette den meget viktige stillingen som museumsdirektør. Og Fuglestad har så langt avvist en eventuell forlengelse av åremålet. Egentlig er man nå på overtid hvis vedkommende skal være på plass til Kunstsiloens åpning i mai. I alle fall hvis stillingen skal lyses ut offentlig. Men etter som Kunstsiloen er en stiftelse er det ingen formelle krav til offentlig utlysning for denne type stillinger.


Lukket målrettet søk?

At Fuglestad ikke ønsker å svare på konkrete spørsmål om en eventuell stillingsutlysning, men henviser til styret, kan imidlertid tyde på at et fortrolig søk i det internasjonale kunstmiljø allerede er i full gang. Et slikt "executive search" i regi av et internasjonalt headhunterfirma krever diskresjon, og er kostbart. Meget kostbart. For Nicolai Tangen med sin internasjonale finansbakgrunn er det imidlertid en naturlig måte å operere på. Og skulle det være situasjonen er offentligheten den siste som får vite det.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Commentaires


bottom of page