top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Å utvide byråkratiet eller å utvide demokratiet?

Synspunkt 08.03.2023: Det utspiller seg et politisk drama på Sørlandet der bystyret i Kristiansand nå har sagt nei til oppdeling av storkommunen, og at de ikke vil ha noen folkeavstemning.


Tobias Drevland Lund foto: Stortinget

Av Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt i Telemark, kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, publisert 08.03. 2023


I media kan vi i disse dager registrere Høyres høylytte motstand mot å bruke penger på deling av fylker og kommuner.


Stortinget har vedtatt at hele gamle Haram kommune skal deles fra nye Ålesund, i tillegg kom nylig den gledelige nyheten om at regjeringa har avsatt 200 millioner kroner for å dekke opp kostnader knyttet til dette. I tillegg skal Vestfold og Telemark, Viken og Troms og Finnmark deles.


Representanter fra Høyre har uttalt at det å la innbyggerne i Haram få kommunen sin tilbake er å utvide byråkratiet. En kommune der et stort flertall av innbyggerne ble overkjørt av stortingsflertallet Høyre, Frp, KrF og Venstre i 2017.


Rødt mener at nærhet mellom befolkninga og dem som tar beslutninger er helt grunnleggende for å sikre et levende folkestyre.

En kommune der et stort flertall har sagt ja i en folkeavstemning i fjor til å få tilbake kommunen sin. Sannheten er at dette er å utvide demokratiet, ikke byråkratiet. Når Haram fra 1. januar igjen blir en egen kommune, flyttes beslutningene nærmere folk og lokalpolitikere kan lettere stilles til ansvar.


Jeg besøkte selv Haram 20. februar og kunne med begeistring se hvordan mange gledet seg til å få kommunen sin tilbake. Så kommer Rødt til å følge nøye med på om delinga av Haram og de nevnte fylkene blir dyrere og eventuelt om det blir behov for mer penger.


Når Høyre raljerer i media om å «kaste bort skattebetalernes penger», blir det hult. Hadde de virkelig brydd seg om skattebetalernes penger burde de latt være å dra alle innbyggerne i de berørte fylkene og kommunene gjennom disse tvangssammenslåingsprosessene med de tilhørende menneskelige og økonomiske ressursene dette har kostet.


Det koster å rydde opp i rotet etter høyresida, men spørsmålet er om vi har råd til å la være? I det store bildet kan det fort bli mye mer byråkrati enn demokrati med storkommuner- og fylker, og det koster.


Rødt mener at nærhet mellom befolkninga og dem som tar beslutninger er helt grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Det er dette som har blitt utfordra med tvangssammenslåinger av fylker og kommuner. Og det er det å føle seg fjernere fra beslutningstakerne som blant annet stemmer i Søgne og Songdalen har kommunisert tydelig motstand mot.


Det utspiller seg et politisk drama på Sørlandet der bystyret i Kristiansand nå har sagt nei til oppdeling av storkommunen, og at de ikke vil ha noen folkeavstemning. Kommunalminister Gjelsvik har på sin side sagt at han er «opptatt av at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal bli hørt, og at regjeringa nå vurderer nærmere hvordan vi kan gjøre det».


Jeg vil berømme Gjelsvik for standhaftigheten, og jeg reagerer på at kommentariatet og enkelte partier ikke evner å se det problematiske med at dette til syvende og sist handler om å lytte til folk. Og hvis de som er så høylytte i deres motstand mot å dele nye Kristiansand kommune mener at det er såpass feil, burde de jo også føle seg trygge på å vinne i en eventuell folkeavstemning.


Derfor står Rødt side om side med de som kjemper for å bli hørt i Søgne og Songdalen og vi mener at ingen kommuner og fylker skal slås sammen med tvang.

Det å la det nye kommunestyret i Kristiansand, med en politisk og geografisk annen sammensetning enn i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen få avgjort sin skjebne av den politiske kjøttvekta i Kristiansand, uten at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal høres, det mener jeg derimot blir helt feil.


Derfor står Rødt side om side med de som kjemper for å bli hørt i Søgne og Songdalen og vi mener at ingen kommuner og fylker skal slås sammen med tvang.


Når Erna Solberg (H) har uttalt at hun ikke utelukker nye runder med sammenslåinger om hun kommer tilbake til makta igjen, virker det som om hun ikke har lært. Er det noe vi har sett helt tydelig etter 8 år med Solberg er at mer tvang og mer sentralisering er helt feil svar på hva Distrikts-Norge trenger.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page