• Argument

Tilsvar fra Fædrelandsvennen


KOMMENTAR 28/10-2020: Artikkelen "Stanken fra rådhuset i Søgne» og andre eventyr fra redaktørene i Fædrelandsvennen" publisert i dag har vært forelagt Fvn. Her er deres tilsvar.Av politisk redaktør Vidar Udjus, publisert 28/10-2020


I motsetning til Andresen skal jeg være saklig og holde meg til fakta.  Det er riktig at Fædrelandsvennen har skrevet mye om Søgne kommune de siste årene. Det aller meste på reportasjeplass, men også noe på kommentar- og lederplass. Det skyldes de oppsiktsvekkende forholdene i kommunen, som Andresen ikke tar seg tid til å gå inn på. I tråd med vårt samfunnsoppdrag skrev vi en rekke saker på nyhetsplass om den dype og langvarige konflikten mellom ordfører og rådmann som i stor grad lammet ledelsen av kommunen, om arbeidsforholdene for de ansatte på rådhuset som følge av dette og om en kommune som ble dømt i retten for å ha utsatt to varslere for ulovlig gjengjeldelse og for ulovlig å ha fratatt den ene av disse varslerne jobben. I nevnte rettssak vitnet for øvrig ordføreren mot egen kommune.  På leder- og kommentarplass handlet vår kritikk av daværende Søgne kommune utelukkende om den politiske og administrative ledelsen i kommunen. I motsetning til Andresen mente vi at  innbyggerne i Søgne fortjente bedre enn det regimet de ble styrt av.  At vi på leder- og kommentarplass generelt mener at større kommuner gir bedre tjenester til sine innbyggere enn små, er et uttrykk for hvordan avisen ser på dette spørsmålet.  De som følger bedre med på Fædrelandsvennen enn Andresen har også fått med seg at vi de siste ukene har skrevet flere artikler om Facebook-gruppen som jobber for å reversere kommunesammenslåingen og at vi har vært og er opptatt av hva innbyggerne i Søgne mener om dette spørsmålet. Vi kommer også til å følge denne saken framover, på saklig vis. 

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand