• Argument

Sveiseskandalen på Odderøya og EØSIllustrasjon: T. Vestaas

Av Per M. Mathisen, publisert 22.10.20


KOMMENTAR: Det har vært skrevet mye om sveiseskandalen på Odderøya, som Argument Agder kommenterte 11.juni i år. Vi pekte da på den mangelfulle oppfølgingen fra kommunens side: - "En hvilken som helst kvalifisert sveiser ville bare ved en visuell kontroll sett at arbeidet var slett utført".

Nå foreligger sluttrapporten om firmaet Wofi som utførte sveisearbeidet og slo seg konkurs da det begynte å brenne under føttene. Fvn skrev om saken 20.10.20. I følge bobestyrer Øystein Krabberød var kvaliteten på sveisearbeidet "komplett mangelfull", og verktøy for over en halv million, som skulle inngått i boet, forsvant sporløst.


Goodtech - det børsnoterte selskapet som hadde enteprisen på arbeidet og satte det ut til en ukvalifisert underleverandør (Wofi) - ser ikke ut til å kunne stilles til ansvar av kommunen. Ekstraregningen på 44 millioner for å få jobben gjort om igjen av et lokalt firma må betales av skattebetalerne.

Det Fvn ikke skrev om, er regelverket som tvinger kommunen til å inngå slike kontrakter – vi sikter til EØS-avtalens krav om å legge offentlige byggeprosjekter over en viss størrelse ut på anbud i hele EU/EØS-området. Kommunen kan ikke styre innkjøpene mot lokale leverandører for å sikre lokalt næringsliv og sysselsetting. EØS-reglene binder kommunen opp på hender og føtter, mens store firmaer som ikke leverer som forutsatt går fri !

EØS-anbudene gir kanskje noen nye muligheter for eksportrettede norske firma, men er et problem for mindre, lokale bedrifter. Det er ofte så krevende å kaste seg inn i kampen om anbudene at små bedrifter gir opp på forhånd.


Men uansett EØS-regler har Kristiansand Kommune som oppdragsgiver et selvstendig ansvar for å kontrollere at arbeidet blir utført i henhold til kontraktens spesifikasjoner. Kommunens kontrollansvar i forhold til den utenlandske entreprenøren har sviktet fundamentalt, i likhet med saken om barnehagen på Slettheia, som måtte rives etter bare syv års drift.


Hva er handlingsrommet vårt under EØS-avtalen? Det er avgjørende at lokalpolitikere og fagadministrasjon kjenner til EØS-avtalens muligheter og begrensninger.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand