top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Uansvarlig å ikke vaksinere seg?


KRONIKK 25.11.21: Helsemyndighetene presser på for å få hele befolkningen til å vaksinere seg. Det er ikke veien å gå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger av vaksinene. Den enkelte må selv få bestemme over sin egen kropp - om man ønsker å satse på kroppens eget immunforsvar eller vaksine.


Kilde: Wiki Commons

Av Per M. Mathisen, lege og skribent, publisert 25.11.21


Vaksinene kom usedvanlig raskt etter at pandemien brøt ut. En viktig grunn til det var at de ikke gikk gjennom vanlige godkjennings-rutiner. Vaksinene ble «hastegodkjent». Dette burde mane til en viss forsiktighet, men det synes merkelig nok ikke å bekymre noen i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet eller blant våre lokale helsemyndigheter – fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen eller kommuneoverlege Styrk Vik. Målsettingen er at hele befolkningen skal vaksineres, og det legges press på de gjenværende 10% av befolkningen som ikke har latt seg vaksinere.


Er de som ikke ønsker vaksine uansvarlige ? En uvaksinert advokat stod nylig fram i Aftenposten og forklarte hvorfor hun hadde gjort dette valget. Forklaringen var enkel: Hvorfor skulle hun utsette kroppen sin for faren for bivirkninger – både kjente og ukjente – når hennes egen risiko for å bli alvorlig syk var mikroskopisk ? Flere i vennekretsen hadde fått bivirkninger. Noen vil si at dette er egoistisk, med tanke på at hun kan smitte andre. Men nå ser vi at både vaksinerte og uvaksinerte kan være smittebærere.


Vi kan være helt sikre på at hvis vaksinene virkelig hadde evne til å stoppe smittespredningen, ville dette bli annonsert med store bokstaver på vaksineprodusentenes egne nettsider og i media. Men på vaksineprodusentenes nettsider finner man ikke ett ord om at deres vaksiner har evnen til å hindre smittespredning.


Man har ikke grunnlag for å påstå at man beskytter noen andre enn seg selv ved å ta vaksinen. At mange vaksinerte får et mildere forløp ved corona-smitte er uomtvistelig, men det er fortsatt uklart hvor stor denne effekten egentlig er. Det er også klart at beskyttelsen mot corona-sykdom etter fullvaksinasjon avtar langt raskere enn helsemyndighetene hadde trodd og håpet. Nå legges mange fullvaksinerte inn på sykehus med alvorlig covid-19.


I en nylig publisert norsk studie har man sett på alle pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19 i perioden 1.februar - 30.september i år. Det var liten forskjell i liggetid (selv om den var signifikant), og minst like stor dødelighet blant vaksinerte som ikke-vaksinerte. Dette er underkommunisert i Folkehelseinstituttets oppslag om denne studien. (Vi kommer tilbake med en mer detaljert gjennomgang av undersøkelsen i nærmeste framtid.)


Hvilken risiko er det ikke da helsemyndighetene tar med folkehelsen når man nå presser på for ytterligere vaksinasjoner! Man ønsker å sette en helt ny type avansert genteknologisk vaksine på hele verdens befolkning før man har ett års observasjonstid om mulige sen-bivirkninger. Man kan overhodet ikke utelukke bivirkninger av vaksinene som man til nå ikke har sett, eller bare oppdaget i svært få tilfeller. Slike langtidsbivirkninger vil først vise seg om et par år, kanskje enda senere.


Å presse på for å vaksinere resten av den voksne befolkning er ikke veien å gå. Den enkelte må selv få bestemme over sin egen kropp - om hvorvidt man ønsker å satse på kroppens eget immunforsvar eller vaksine. Det er en personlig risikovurdering som ikke kan overlates til myndighetene uten at respekten for individets frihet og selvstendighet rammes.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page