top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Transdebatten (3) Transrettigheter = Menneskerettigheter

Kommentar 23.09.2021: Transpersoner i Norge opplever markant dårligere levekår enn andre. Dette fremkommer i en undersøkelse fremlagt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 23. juni 2021.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Jeanette Solstad Remø, publisert 23.09.2021


Undersøkelsen blottlegger dessverre det triste faktum at alt for mange transpersoner sliter med å finne seg til rette i et samfunn som er tuftet på rigide kjønnsnormer.

Vi har lang vei å gå før denne minoritetsgruppen har likeverdige livsvilkår med øvrig befolkning. Transpersonene rapporterer om levekårsutfordringer og erfaringer med ulike former for diskriminering. De skårer betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, vurdering eller forsøk på selvmord, ensomhet og tilfredshet med livet. 1 av 4 sier i undersøkelsen at de har blitt utsatt for trusler om vold, og om lag 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep. Samtidig rapporterer de også om stolthet og støtte, og deltakelse i organisasjonsliv, skeive organisasjoner og vennenettverk. 

Mange transpersoner «går i kjelleren» på grunn av negative, usanne, og hatefulle utsagn i media og i sosiale sammenhenger

Mange transpersoner «går i kjelleren» på grunn av negative, usanne, og hatefulle utsagn i media og i sosiale sammenhenger. Eksempler på dette er oppkonstruerte skrekkscenaria hvor det urettmessig hevdes at transkvinner utgjør en stor fare for andre kvinner på offentlige toaletter og garderober.


Tenker at det nå kan passe å avsløre hva jeg egentlig foretar meg på et dametoalett: Jeg entrer rommet gjennom døren med skiltet som indikerer at dette toalettet er for kvinner, går videre inn i ett av avlukkene, låser døren, drar opp skjørtet, setter meg ned, gjør mitt fornødne, forlater avlukket, vasker hender, fikser gjerne litt på hår og make up og går ut. Dette har funket utmerket for undertegnede de siste 40 år. Nei forresten, det har vært én episode. Den oppsto på Gardemoen da kvinnen i båsen ved siden av banket i veggen og fortvilt ba om hjelp. Det var tomt for toalettpapir.....om jeg kunne hjelpe? Det kunne jeg.

Det finnes ikke én eneste sak i Norge der transkvinner har utført vold mot andre på offentlige toalett eller i garderober

I en artikkel i Argument ble det den 15.09.21 referert til en episode fra Stavanger. En ung transkvinne og hennes venninne hadde en ubehagelig opplevelse på restaurant da de ble bortvist fra toalettet på grunn av klage fra en kvinnelig gjest. Dette var ingen voldsepisode, men slått stort opp i media, og selvsagt ubehagelig for de involverte.

Fakta: tilgang til offentlige toaletter eller garderober er i Norge verken lov- eller forskriftsregulert.

Det finnes ikke én eneste sak i Norge der transkvinner har utført vold mot andre på offentlige toalett eller i garderober.

#Me Too debatten viser at det er en helt annen type mennesker enn transkvinner som utgjør et potensielt voldsproblem.


Transkvinner kjemper samme type kamp som alle kvinner mot vold, overgrep og drap.

Det ble i perioden 2008 - 2020 rapportert 3664 drap worldwide på transpersoner (ref. Transgender Europe). Drapene er preget av hat og ekstrem vold. 22% er drept i eget hjem, mange av ofrene er kvalt til døde, noen er brent levende. Flest drap utføres i Sentral- og Sør-Amerika. Brasil topper, men Mexico og USA ligger også høyt på denne avskyelige statistikken. Ifølge Human Rights Campaign (HRC) utgjør de rapporterte tallene bare toppen av isfjellet.

Dette kan være én av forklaringene på at det hos noen mennesker ikke er samsvar mellom fysiologisk/biologisk kropp og selvopplevd kjønnsidentitet.

Det finnes bare to kjønn – mann og kvinne.

Fakta: Økende genetisk innsikt i kjønnsutviklingens biologi slår sprekker i tokjønnsmodellen på flere plan.

I forskning innen biologisk grunnlag for kjønnsidentitet, har flere ledetråder begynt å utkrystallisere seg. Nevrovitenskapsmann Georg Kranz ved Det medisinske universitetet i Wien, benyttet i 2014 diffusjons-MR-data for å undersøke om det fantes forskjeller i hvitstoffmikrostrukturen mellom transpersoner og andre. Hos noen individer er det på fosterstadiet funnet et misforhold i hormonmiljøet i utviklingen av kropp og hjerne. Følgen er at kroppen blir maskulinisert og hjernen feminisert, eller omvendt. Dette kan være én av forklaringene på at det hos noen mennesker ikke er samsvar mellom fysiologisk/biologisk kropp og selvopplevd kjønnsidentitet.


Utviklingen av gonader og genitalier er resultatet av balansen mellom ulike faktorer, og ikke tilstedeværelsen av kun ett spesielt gen. Det finnes som kjent intersex/DSD-mennesker, og kjønnsutviklingsvarianter der det ikke er vanlig samsvar mellom kromosomer, gonader og genitalier.(Ref. Lederartikkel i fagtidsskriftet for den norske legeforening 22.nov. 2018).


Kjønnsidentitetsideologi

Ideologi er et uttrykk som kan tillegges ulike betydninger. Oftest siktes det til bærende idéer i et samfunnssyn eller i et politisk system.

At min kamp for retten til å få leve i kjønnsuttrykket som samsvarer med selvopplevd kjønnsidentitet skal omtales som en ideologi, oppleves meningsløst. Jeg er aldri blitt utsatt for noen form kjønnsidentitetsideologi, og er like sikker på min kvinnelige kjønnsidentitet i dag som da jeg fire år gammel (1953) meldte fra at jeg var jente.


En studie ved The University of Washington / PNAS December 3, 2019, sammenligner barn med kjønnsinkongruens med andre barn. Studien bekrefter at kjønnsinkongruente i tidlig alder opplever og anerkjenner sin kjønnsidentitet i like sterk grad som de andre barna.


Til slutt oppfordrer jeg deg som har lest så langt om å bidra til et bedre samfunn for alle. En smart start kan være å stille seg undrende til egne fordommer, fordi:

Fordommer avler Diskriminering.

Diskriminering avler Frykt

Frykt avler Sinne og Hat.

Sinne og Hat avler Vold.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page