top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Tilfredsstillende informasjon til befolkningen ?


KRONIKK 27.2.21: Fædrelandsvennen gir oss mangelfull og lite tilfredsstillende informasjon om corona-situasjonen. Med dagens vaksinasjonstempo vil det ta rundt to år før det planlagte vaksinasjonsprogrammet er gjennnomført. Og selv da vil vi neppe ha utviklet flokkimmunitet kun ved vaksiner.


Kilde: Aftenposten / FHI

Vaksineringene går langt langsommere enn forutsatt av FHI.Av Per M. Mathisen, publisert 27.2.21


Hvor ble det av den kritiske journalistikken om corona i våre presumptivt seriøse medier ? Hva gjør Fvn for å holde befolkningen opplyst ? Vi holdes daglig oppdatert over antall smittede – i går skrev Fvn at Kristiansand har passert 1000 smittede, hvorav 500 angivelig er kommet til siden begynnelsen av januar. Avisen gir inntrykk av at det er dramatisk. Politikerne følger opp med dystre, bekymrede miner over situasjonen, og forespeiler oss enda strengere innstramminger.


Hvor mange av de smittede er alvorlig syke ?

Ved vanlig sesong-influensa teller man antall syke. I corona-tider teller man antall smittede. Det gir selvsagt høye tall under en virus-epidemi. I tillegg oppgis stort sett akkumulerte tall. Så når Folkehelseinstituttet opplyser om 2701 innlagt på sykehus, er det summen av alle innlagte siden i mars i fjor. Torsdag 25.februar var det faktisk 0 – null nye innlagte på norske sykehus for corona. Det ligger p.t. 2 - to personer med "corona-relatert sykdom" på Sørlandet Sykehus. Det betyr at det ikke er mange som er alvorlig syke. Det kan umulig være noen krise, slik politikerne og kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik vil ha oss til å tro.


Hvis mange er smittet men veldig få alvorlig syke burde det være en gladnyhet.

Hvorfor ser man ikke på antall smittede, syke, sykehusinnlagte og evt. døde under ett ? Kan vi ha tillit til at våre ledere tar fornuftige beslutninger ? Hvis mange er smittet, men veldig få er alvorlig syke, burde det være en gladnyhet. Det bidrar til flokkimmunitet, som jo er målet, uansett strategi.


Nå satser man alt på ett kort - at vaksiner skal gi tilstrekkelig immunitet i befolkningen. I Kristiansand er det bare personer over 45 år som vi få tilbud om vaksine, pluss noen yngre mennesker med underliggende sykdom. Dette utgjør under halvparten av befolkningen, og vil neppe være nok til at det utvikles flokkimmunitet. Så selv om man skulle lykkes med vaksinasjonsprogrammet, vil mange måtte få immunitet via naturlig smitte.


Det er mange spørsmål, men vi får lite tilfredsstillende svar. Hvordan går det med vaksinasjons-programmet i byen? Det ryktes at det går tregt, at vi ligger langt etter skjema. Har man kontroll på leveransen av vaksiner? Aftenposten publiserte 24.februar en graf for hele landet under ett som viser at vaksinasjonstempoet er langt lavere enn selv Folkehelseinstituttets «nøkterne» scenario (se figuren ovenfor).


Når kan vi være tilbake til "normalen" ?

Ettersom Fvn ikke gir oss tilstrekkelig informasjon, har Argument Agder forsøkt å danne seg et bilde av situasjonen, basert på tilgjengelige data på nettsidene til Kristiansand kommune: Alle kommunens 675 sykehjemsbeboere skal være vaksinert innen utgangen av februar. Av byens 1900 personer over 85 år skal alle være vaksinert innen utgangen av mars. Av byens 4400 personer mellom 75 og 84 år skal alle være vaksinert innen utgangen av april. For de gruppene som står «for tur» etter dette er det ingen konkrete planer.


Vi har gjort et «røft» overslag: På fire måneder (januar til april) vil man med dagens tempo ha vaksinert 6975 personer (675 + 1900 + 4400), pluss noen i neste gruppe som står for tur. Dette tilsier et vaksinasjonstempo på rundt 2000 personer i måneden. Det er ca. 46 000 mennesker i Kristiansand over 45 år som vil få tilbud om vaksine, pluss helsepersonell og enkelte yngre med underliggende sykdom, til sammen anslagsvis 50 000 mennesker. Med dagens tempo vil det ta omtrent to år før alle disse er vaksinert. Hvis vi slipper opp for vaksiner vil det gå tregere.


Det er åpenbart at dagens strategi ikke vil føre fram. Folk begynner å bli trøtte nå. To år til med corona-tiltak er langt over tålegrensen.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page