top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Strømprisene, ACER og EØS-avtalen


KOMMENTAR 10.01.2022 : Solberg-regjeringen overførte myndigheten til å regulere strømeksporten til EU og markedet, og strømprisen eksploderer. Støre vil ikke snakke om EU/EØS-avtalen, og støtter i realiteten en fortsatt markedsliberalistisk politikk.


Dagens kraftutveksling. Kilde: Statnett

Av Kathinka Aslaksen, publisert 10.01.2022


Norge har ikke lenger mulighet til å regulere strømeksporten – den myndigheten sørget Solberg-regjeringen for å overføre til EU / ACER. Den nye regjeringen bøter på de høye strømprisene med diverse støtteordninger. Folk med dårlig råd blir gjort til klienter.


Avgivelsen av myndighet over strømutvekslingen skjedde i tre akter.


Første akt: Høyre-regjeringen inngikk i 2015 en avtale om kraftutveksling med EU som forplikter Norge til å eksportere kraft uavhengig av om vi har overskudd eller ikke. Krafta vår skal flyte fritt, og prisen skal reguleres av etterspørselen. (Nationen 31/12-21)


Andre akt: Norges sluttet seg til EUs energibyrå ACER i 2018. ACER kontrollerer at Norge følger spillereglene for kraftutveksling. Ikke norske myndigheter.


Tredje akt: Ferdigstillelse av strømkabler til EU og Storbritannia høsten 2020. Disse var nødvendig infrastruktur for den frie kraftflyten. Dermed kan kraftselskapene selge strømmen til høystbydende på det europeiske kraftmarkedet. Den norske rene energien er ettertraktet.


For EU/EØS-kritiske politiske partier (SP, SV og Rødt) og kritiske journalister er det nå et momentum for å opplyse folk om ulempene med EØS-avtalen.

Hovedstrømsmedia og styringspartiene Høyre og AP unnlater å fortelle denne historien. Høye strømpriser forklares med lite nedbør / tomme magasiner og CO2-avgifter. Men tørken i 2019 førte ikke til høye strømpriser – da var overføringskapasiteten betydelig lavere.


Statsministeren lovet å jobbe for at vanlige folk skulle få gode liv. Det er vanlige folk som nå sliter med strømregninger og som frykter for framtiden. Vanlige folk med jobb i kraftkrevende industri (og i andre høyenergikrevende bedrifter så som gartnerier) frykter for sine arbeidsplasser.


Støre og AP er garantister for tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, og derved en politikk hvor markedet styrer. Støre vil nok aldri fortelle den sanne historien om de høye strømprisene – da vil hele troverdigheten til hans politiske prosjekt komme i spill.


For EU/EØS-kritiske politiske partier (SP, SV og Rødt) og kritiske journalister er det nå et momentum for å opplyse folk om ulempene med EØS-avtalen. Folk begynner å merke effekten av markedets frie spill på kroppen. Det bør komme et oppgjør med elefanten i rommet - EØS avtalen. Det vil føre til «kraftskjelv» langt inn i AP-sjelen.


Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page