top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Stortingets pendlere


Kommentar 18.11.2021: Landets fremste tillitsvalgte, stortingspresident Eva Kristin Hansen, uttalte nylig til NRK at hun ønsket å "bygge opp tillit til Stortinget ute blant folk". Men det var før hun ble avslørt for juks med Stortingets pendlerboligordning.


Løvene utenfor Stortinget - symboler på verdighet. Kilde: Wikimedia Commons

Av Aage P. Danielsen, publisert 18.11.2021


Stortingspresident Eva Kristin Hansen innrømmer at hun urettmessig har nytt godt av pendlerbolig i flere år. Hun føyer seg inn i rekken av representanter og en ukultur i Stortinget som savner sidestykke. Den har bestått i at presidentskapet har praktisert regler som bryter med skattelovgivningen, og at Stortingets administrasjon og representantene ikke har oppfylt sin opplysningsplikt til skatteetaten om reelle boforhold.


Riksrevisjonen har ønsket å gjennomgå regelverket og praktiseringen av dette. De er blitt stoppet, først av administrasjonen i Stortinget, og deretter av selveste presidentskapet. Og i presidentskapet satt nåværende Stortingspresident.!


Presidentskapet har hevet seg over innsyn fra andre enn seg selv. Det har likhetspunkter med stater vi ikke liker å sammenligne oss med.

I forbindelse med siste valg uttaler Eva Kristin Hansen følgende i en presentasjon: "Det verste jeg vet er når det begås urett mot folk, og det preger alt det jeg jobber for og med."


Spør man Skatteetaten, så er de helt sikkert ikke ukjent med at folk «glemmer» og mener andre har skylda.

Men den ellers taleføre stortingspresidenten har mistet mål og mæle i saken, og skyver kommunikasjonsrådgiveren foran seg. I motsetning til Kjell Ingolf Robstad som sto fram. Og som tok konsekvensene av saken. Uretten hun selv er opphav til kan umulig ha gått henne forbi forut for valget til stortingspresident nå i høst.


En av hennes partikollegaer fra forrige stortingsperiode sitter i dag i retten og må svare for uregelmessigheter knyttet til reiseregninger. Ut fra tiltalen dreier det seg beløpsmessig om langt mindre enn den fordel stortingspresidenten har nytt godt av, og som hun «glemte» å melde fra om til administrasjonen.

De hevder med andre ord at de er blitt forledet av seg selv.

Stortinget er landets lovgivende forsamling. De kunne selvsagt vedtatt lover som ga egne representanter skattemessige særrettigheter som folk flest ikke har. Det har de ikke gjort. Men de unnskylder seg med at de er blitt forledet av regler de selv er opphav til. De hevder med andre ord at de er blitt forledet av seg selv.


Stortingspresidenten er ikke alene om dette. Og spør man Skatteetaten, så er de helt sikkert ikke ukjent med at folk «glemmer» og mener andre har skylda. Men like sikkert er det at dette ikke fører fram. Der er kriteriene at bare fremskreden alder eller manglende forståelsesevne kan gi grunnlag for at man ikke går videre med forholdet. Og der er de vel neppe?Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page