top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Stor motstand mot nedlegging av gjenvinningstasjonen i Søgne


Kommentar 8/11-2021: Styret i det kommunale selskapet Avfall Sør Holding AS vil trolig vedta å nedlegge gjenvinningsstasjonen på Høllen Vest på sitt styremøte torsdag 11. november. Portene vil i så fall stenges fra 1. januar 2022. Etter det Argument Agder erfarer skal saken ikke behandles politisk, og begrunnelsen fra styret vil primært være økonomisk samt at anlegget i Søgne er nedslitt og utdatert. Men saken får likevel politisk betydning fordi mange i Søgne vil oppleve at dette er nok et eksempel på hvordan tjenester fjernes fra lokalsamfunnet og sentraliseres i den nye storkommunen.Skal portene til denne gjenvinningstasjonen på Høllen Vest i Søgne lukkes for all framtid? Foto: Argument Agder

Av Øyvind Andresen, publisert 8/11-2021


Gjenvinningsstasjonen på Høllen Vest er i dag åpen to ettermiddager i uka og er flittig brukt av Søgnefolk, både fastboende og hyttefolk. Likevel står den for bare 3-4 % av det totale antallet besøkende i de fire gjenvinningsstasjonene, opplyser kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør, Lars Pedersen, til Argument Agder.


Han skriver videre i en e-post: «Avfall Sør driver i dag fire gjenvinningsstasjoner i Kristiansand og Vennesla. Gjenvinningsstasjonene er populære tiltak og den tjenesten hos Avfall Sør som oppnår høyest kundetilfredshet. De siste 30 årene har mengdene husholdningsavfall mer enn doblet seg i Kristiansandsregionen. Parallelt med stigende avfallsmengder og skjerpede krav til drift av gjenvinningsstasjoner, øker også driftskostnadene. Høllen Vest gjenvinningsstasjon er utdatert og nedslitt. I 2022 vil stasjonen ha behov for en del større oppgraderinger. Ved fortsatt drift av stasjonen kan økning i årlige driftsutgifter beløpe seg til opp mot 2 mill. kroner».


Adgangskontroll

Mye av kostnadsøkningen vil skyldes at det vil bli innført adgangskontroll på gjenvinnigsstasjonene fra våren 2022. Dette er for å hindre at folk fra andre kommuner enn Kristiansand og Vennesla bruker en tjeneste de ikke har betalt for. Det er også noen næringsdrivende som misbruker ordningen. (Hytteeiere i kommunene betaler for tjenesten.)


På spørsmål om nedlegging av stasjonen ikke vil føre til mer bilkjøring, svarer Avfall Sør at det ikke vil være noe stort problem: «Alle besøkende til Høllen Vest kommer med bil eller bil med henger. Ekstra kjørelengde ved å ta i bruk av Mjåvann gjenvinningsstasjon er målt til maksimalt 10 km. Det ekstra kjørearbeidet vil derfor bli begrenset, og i Kristiansandsregionen vil det fortsatt være kort kjørelengde til gjenvinningsstasjoner sammenlignet med hva som er vanlig i Norge. I tillegg vil transporten av avfallet bort fra stasjonen reduseres og effektiviseres».


Mer søppel i naturen?

På spørsmål om ikke en slik nedleggelse fører til at folk heller vil velge å dumpe avfall i naturen, får vi til svar: "Etter at gjenvinningsstasjoner ble etablert for om lag 30 år siden har antall villfyllinger i Kristiansandsregionen gått betraktelig ned. En suksessfaktor for å samle inn grovavfall, farlig avfall og elektroavfall fra husholdningene er tilgjengelighet og åpningstider. Hos Avfall Sør er levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjon inkludert i renovasjonsgebyret."


De skriver videre: "Vi tilbyr innbyggerne å levere til valgfri gjenvinningsstasjonen, seks dager i uken med langdag mandag til fredag fra kl. 08-19, lørdag fra kl. 8-15. Det er få kommuner i Norge som har et lignende tilbud til innbyggerne. Selv ved «innstramminger» som dette opplever man ikke økning i villfyllinger, så vi frykter ikke at det vil skje. Vi i Avfall Sør har stor tillitt til at innbyggerne i Kristiansandsregionen fortsetter det gode arbeidet som i dag utføres med sortering av husholdningsavfall i de mange hjem.»


Stor motstand i Søgne

En eventuell nedleggelse av gjenvinningstasjonen på Høllen Vest vil uunngåelig bli sett på som et nytt forsøk på å sentralisere og fjerne tjenester fra Søgne, selv om avgjørelsen ikke skulle bli tatt i et politisk organ. Saken ble publisert på Facebook-siden til interessegruppen Vi som vil ha Søgne kommune tilbake (med 3300 følgere) 28.oktober, og fikk 112 likes, 64 kommentarer og 8 delinger. Alle kommentarene var negative til nedleggelse. Det var gjennomgående en oppfatning at nedleggelsen hadde med kommunesammenslåingen å gjøre.


Dette kommer samtidig med forslaget om å legge ned Tinntjønn skole og flytte alle ungdomskole-elevene til Tangvall. Tinntjønn skole er under tjue år gammel. Også andre tjenester lokalt er blitt dårligere, både i eldreomsorgen og ellers i skolesektoren.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page