top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Stor misnøye i Søgne med kommunesammenslåinga, viser undersøkelse

NYHET 26/4 – 2021: En fersk meningsmåling viser stor misnøye i Søgne med kommunesammenslåinga med Kristiansand. Befolkningen i Søgne ønsker at Stortinget deler Kristiansand og Søgne. To av tre vil tilbake til de gamle kommunegrensene. Målinga viser også stor mistillit til lokalpolitikere.

Ilustrasjon Vidar Ertzeid: «Sol gråter»


Av Øyvind Andresen, publisert 26/4- 2021


På oppdrag for Lokalsamfunnsforeningen har Infact gjennomført intervju-undersøkelser blant 583 respondenter i tidligere Søgne kommune, som ble tvangssammenslått med Kristiansand og Songdalen kommuner fra 1/1 2020. Undersøkelsene viser:


• at det er et stort flertall som ønsker å gjeninnføre Søgne kommune: 61% mot 31%


• at et like stort flertall ønsker en folkeavstemning om spørsmålet: 57% mot 31%


• at mer enn 2 av 3 vil stemme for en deling i en folkeavstemning: 58% mot 26%


• bare 6,7% vil ikke delta i en folkeavstemning


• at det er 7% som mener at tjenestene har blitt bedre, mot 63% som mener de har blitt dårligere


• at et stort flertall på 60% opplever at det skjer en sentralisering av de kommunale tjenestene, som skoler, barnehager og sykehjem, som følge av kommunesammenslåingen. 19% er uenige.


• at 54% mener at vedtakene som ble gjort av kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand og i Stortinget om nye Kristiansand, ikke har blitt fulgt opp riktig.


Dessuten viser undersøkelsen at 59 % har fått mindre tillit til lokalpolitikerne i kommunestyret som følge av kommunesammenslåinga. Bare 9,5% har fått større tillit.


«Resultatet av undersøkelsen er som forventet . Det er stort flertall i Søgne som ønsker reversering», sier Sigurd Berg Aasen i en kommentar til Argument Agder. Han er administrator av Facebook – gruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» som har 3200 medlemmer. Kilde: Ole Gustav Narud, styreleder i Lokalsamfunnsforeningen.


Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page