top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Skremselspropaganda fra tidligere kommuneoverlegeKOMMENTAR 05.10.22: En fagperson bør vokte seg vel for å komme med skremselspropaganda forkledt som faglig begrunnede faktaopplysninger. Dessverre havner Dagfinn Haarrs siste utspill imot reversering av kommunesammenslåingen i en slik kategori.


Photo by Online Marketing on Unsplash

Av Kathinka Aslaksen, barnelege. Publisert 05.10.22


Dagfinn Haarr som profilert fagperson står frem og bruker all sin faglige posisjon og tyngde i kampen mot oppløsning av den tvangssammenslåtte storkommunen Kristiansand i Fvn 26/9.

Han påstår uten dokumentasjon at en kommune på størrelse med gamle Søgne med 11 - 12000 innbyggere ikke vil være i stand til å ivareta viktige samfunnsmedisinske oppgaver: «en oppsplittet kommune vil kunne ha alvorlige negative konsekvenser». Ved en oppsplitting "er det stor fare for reduksjon innen fagfeltet miljørettet helsevern", og det vil bety "utarming av fagmiljøet". Hva mener han med det?


Han kommer med løse påstander om at mindre kommuner ikke er i stand til å sikre godt smittevern, at beredskapen blir dårligere og at mindre kommuner ikke tiltrekker seg gode fagfolk.


Hvis man vender blikket nordover til Vennesla, en kommune med et marginalt høyere folketall enn gamle Søgne, finner man et veldrevent helsevesen, med et legesenter som har besatt alle stillinger. Kommunen har et fagmiljø som betjener alle viktige samfunnsmedisinske oppgaver.


Tidligere kommuneoverlege i Søgne, Frank Andersen, påpekte i sin kommentar (her) til Haarr noe som er vel dokumentert: at nærhet mellom bruker og tjenesteyter i de aller fleste tilfeller gir den beste og mest effektive tjenesten. Helsestasjonsvirksomheten i Søgne er et eksempel på at dette prinsippet ble brutt etter sammenslåingen: Helsestasjonen på Tangvall ble lagt ned og brukerne må dra til Nodeland (se artikkel i Argument Agder) . Et viktig samfunnsmedisinsk lavterskeltilbud for de mest sårbare barna og deres familier i gamle Søgne er blitt mindre tilgjengelig.


Haarr og hans parti Ap i Kristiansand var meget tilfreds med tvangsammenslåingen av Songdalen, Søgne og Kr.sand i 2019. Folkemeningen i Søgne og Songdalen viste seg ikke å være noenting verdt. Verken Haarr eller hans partigruppe i Kristiansand syntes det betød noe å underkjenne lokale demokratiske prosesser.


En fagperson bør vokte seg vel for å komme med skremselspropaganda forkledt som faglig begrunnede faktaopplysninger. Haarr har misbrukt sin posisjon som tidligere kommuneoverlege.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page