top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Sårbare elever er blitt en vare i et kynisk anbudssystem


KOMMENTAR 22.1.22: Kaoset som utspiller seg i skoleskyssordningen i Kristiansand er resultatet av markedsliberal Høyre-politikk som preger dagens samfunn på de fleste områder. Mennesker blir kasteballer i et system hvor privat profitt går foran menneskelige behov.


Faksimile av leserinnlegg i F-vennen 19.1.22

Av Kathinka Aslaksen, barnelege. Publisert 22.1.22


Eksemplene på den blå-blå regjeringens ideologisk styrte deregulering av viktige samfunnsoppdrag blir mer og mer åpenbare. Den har (godt hjulpet av AP) ansvaret for at Sør-Norge nå sliter med rekordhøye strømpriser. Den samme markedsliberale høyre-ideologien har beredt grunnen for det kaoset som nå utspiller seg i skoleskyssordningen i Kristiansand.


Solberg-regjeringen, med Frps samferdselsminister Jon Georg Dahle, fikk vedtatt en taxireform som trådte i kraft november 2021. Med den fjernet man ordningen som regulerte antall drosjeløyver i henhold til behovet. Kravet om at taxiene skal være knyttet til en taxisentral ble også opphevet. Det har ført til en eksplosiv vekst i antall taxier i de største byene. Ridel har etablert seg i Kristiansand. Og selvsagt ønsker nye selskaper å sikre seg lukrative offentlige kontrakter, som syketransport og skoleskyss.


Så det er to tapere: Den ene er sårbare skoleelever som er helt avhengig av trygge rutiner og trygge kjente sjåfører for at skolehverdagen skal fungere. Den andre taperen er sjåførene med luselønn.

Offentlig sektor er også infisert av markedsideologien. Mennesker betraktes som en vare private selskaper kan tjene penger på. Det gjelder i eldreomsorgen, i barnehagesektoren og i barnevernet. Mange tjenester rettet mot sårbare grupper settes ut på anbud, og i dette systemet er det ett hensyn som trumfer alt: pris. Det har AKT i elevtransportsaken også innrømmet.


Hvordan klarer de nye selskapene å utkonkurrere seriøse aktører som har levert gode tjenester i årevis? I taxinæringen, som for mange andre tjenester, er den viktigste innsatsfaktoren å spille på - lønn. Det er vanskelig å få innblikk i lønnsforholdene i Ridel, men sannsynligvis skiller ikke Ridel seg særlig fra nyetablerte taxiselskaper i andre byer som kjører billig. Sjåførene har luselønn.


Den andre innsatsfaktoren er kjøretøyene. Derfor er det ikke overraskende at foreldre har avdekket at mange biler er uforsvarlige = billige. Ridel har knepet inn på det som er å knipe inn på. Og leverer elendige transporttjenester.


Så det er to tapere: Den ene er sårbare skoleelever som er helt avhengig av trygge rutiner og trygge kjente sjåfører for at skolehverdagen skal fungere. Den andre taperen er sjåførene med luselønn.


Arne Thomassen (Høyre), fylkesordfører i Agder, og Arve Stokkelien (Kristiansand Høyre) står frem i Fvn med en bekymret mine. Det kan de spare seg, dette er krokodilletårer. Anbudsystemet, med frislepp av drosjenæringen, er resultat av en villet høyrepolitikk, som setter privates profitt foran menneskelige behov !Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page