top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Palmesus og musikalitet

Kommentar 01.06.2022: Palmesus skal utvides i omfang og varighet. Dermed reserveres bystranda med omgivelser for festivalen over et lengre tidsrom. Men kommunen øker ikke leien. En økning i leien er "umusikalsk" mener festivalledelsen, som godt hjulpet av Fædrelandsvennens sjefsredaktør, beskylder de som ønsker høyere leie for å "sikle etter profitt".


Foto: Jade Masri, Unsplash.


Av Bernt H. Utne, publisert 01.06.2022


Stenging av bystranda

Kristiansand kommune ga nylig tillatelse til å stenge barn og andre ute fra bystranda i 10 dager av sommerens beste ferietid til fordel for Palmesus. Dette fikk Tone Marie Mjåland, barn og unges representant i plansaker i Kristiansand kommune, til å si i fra i Fædrelandsvennen om verdien av bystranda. "Bystranda har unike kvaliteter, variert innhold, og god tilgjengelighet. For barn og unge i Kvadraturen, på Eg, og Grim med tilgrensende områder er det også langt til andre større badeplasser," hevdet Mjåland.


Mange gode formål

I en artikkel i Fædrelandsvennen 28. mai av journalist Damares Stenbakk kan vi lese at innvandrermødre mister barnepass. "Norskkurset hos KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) Velferd er et gratis alternativ til kvinner som av ulike grunner har falt utenfor hos den obligatoriske norskopplæringa på Kongsgård skolesenter". Artikkelen beskriver situasjonen for innvandrerkvinner som skal forsøke å lære seg norsk samtidig som deres barn må ivaretas. Flere av mødrene har ingen familie i Norge, og mens mor har undervisning i etasjen over, blir barna tatt vare på.

Men på grunn manglende finansiering, ser KIA seg nødt til å stenge tilbudet om barnepass 20. juni. Kristiansand kommune har nemlig bevilget 550 000 kroner mindre i år, og tilskuddet fra KIA Velferd er redusert med 200 000 kroner. I følge fagsjef i KIA Norge, Siri Mathiesen, står de i dag med et underskudd på 840.000 kroner. "Nedleggelse av barnebasen er en prioritering ut fra våre knappe ressurser", sier Mathiesen.

Abdullahi Alason (Ap), leder i kommunens arbeids- og inkluderingsutvalg, liker nedleggelsen av dette tilbudet dårlig. Han mener det er uakseptabelt å bruke 25 millioner på nytt kunstgress til stadion når kommunen ikke har midler til å støtte barnebasen.

Palmesus "selger ikke støvsugere. De selger Skandinavias største strandfest,"

Fædrelandsvennens holdning

I en kommentarartikkel med tittelen Palmesukk tar sjefsredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen til orde for at Palmesus skal overta store områder av det offentlige rom i festivalperioden helt gratis. Det gjelder hele området rundt bystranda, men også stadion, hvor ungene periodevis blir utestengt fra friidrett fordi Palmesus skal ha såkalt "glamour camping". For Palmesus "selger ikke støvsugere. De selger Skandinavias største strandfest," minner Ljøstad oss om.


Respektløs omtale

Som beskrevet i Argument Agder i artikkelen fra 14. juli 2021 fikk Palmesus 27,1 millioner i koronastøtte fra Kulturrådet. Festivalen ba faktisk Staten om 35 millioner kroner i krisestøtte, og før de søkte om denne koronastøtten hadde eierne tatt ut 2,4 millioner i utbytte. Palmesus er blitt en kommersiell aktør som har hatt betydelige overskudd, selv under pandemien. Men ledelsen er ikke hemmet av beskjedenhet. Festivalens markedsdirektør Ketil Børstein Stensrud kalte i et frontalangrep folkevalgte, som på grunn av festivalens økning i tid og omfang diskuterte høyere leie, for å være "nedsnødd". Denne gangen dreiet det seg om en uvanlig allianse bestående av Demokratene, SV og MDG. De "siklet" i følge Stensrud "etter profitt", og mente at disse representantene sto for en "umusikalitet av en annen verden og nok et bevis på ignoranse i praksis»

Det er altså et amerikansk investeringsselskap, eiet av en søkkrik amerikansk dollarmilliardær, som står bak festivalen som i beste sommertid fordriver barn, unge og eldre bort fra bystranda.

Amerikanske eiere

I en artikkel i Argument Agder "Palmesus i skatteparadis" av Øyvind Andresen fra 20 juli i fjor fremgår at festivalen er kjøpt opp av investeringsselskapet Superstruct Entertainment som står bak 30 festivaler i Europa, blant annet Øyafestivalen i Oslo. En ny versjon av denne artikkelen ble publisert i Fædrelandsvennen 31. mai. Bak dette investeringsselskapet står det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity. Grunnleggeren og daglig leder av Province Equity, som altså eier Palmesus, er Jonathan Milton Nelson. Han er ifølge Forbes god for 2,2 milliarder dollar. Providence Equity har hovedkontor i USA, men opererer med jurisdiksjon på Cayman Islands.


Fædrelandsvennens vingling

Det er altså et amerikansk investeringsselskap, eiet av en søkkrik amerikansk dollarmilliardær, som står bak festivalen som i beste sommertid fordriver barn, unge og eldre bort fra bystranda. Og med en festivalledelse, som godt støttet av Fædrelandsvennens sjefsredaktør, mener det er "umusikalsk" å øke leien. Kristiansand har mange gode formål å bruke leieinntektene på slik som eksempelet med innvandrerkvinnene viser.

På den ene siden krever altså sjefsredaktøren bystranda forbeholdt Palmesus helt gratis. Og på den annen side lar avisen seg i en lederartikkel 29. mai opprøre over at innvandrerkvinner mister barnepass, og krever "omkamp om bevilgningene."

Det kan følgelig se ut som at Fædrelandsvennen vingler viljeløst fra standpunkt til standpunkt uten å se sammenhengen mellom kommunens inntekter, og dens evne til å betale for de mange gode formål.


Umusikalske toner

Tonen er som kjent med og preger musikken, og det kan utvilsomt være nyttig for festivalens ledelse å tenke gjennom hvilken toneform den velger å bruke i offentligheten. For den foreslåtte leieøkning for eksklusiv bruk av bystranda over et betydelig tidsrom midt i beste ferietid fremstår som godt begrunnet og meget musikalsk.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page