top of page
  • Forfatterens bildeArgument

«Ord i gaden» - de gule bannerne i Markensgate

Siden slutten av juni har det hengt fem gule bannere med gotisk skrift over Markensgate mellom Rådhusgata og Dronningensgate. Tilsammen utgjør de et dikt på fem linjer, forfattet av Cornelius Jakhelln, med et innhold som Argument Agder mener kan tolkes som høyre-ekstrem, nynazistisk poesi. Vi viser til artikkelen av Tone Avenstroup. Vi ba om en kommentar fra kulturdirektør Urfjell på hvordan kommunen kan tillate at et dikt som kan gis en så kontroversiell forståelse blir hengt opp i byens handlegate, og prosessen rundt at den samme dikteren er utnevnt til «Årets dikter» i Kristiansand. I forståelse med Urfjell publiserer vi herved svaret vi fikk.


Foto: Argument Agder

Av Torbjørn Urfjell, direktør kultur og innbyggerdialog. Publisert 20.8.20


På forespørsel fra Argument Agder har Kristiansand Kommune gitt følgende kommentar:

Bystyret har delegert avgjørelser om midlertidig kunst i offentlig rom til administrasjonen og område kultur og innbyggerdialog. Tillatelsen til å henge opp Ord i gaden i Kristiansand er administrativt behandlet de fire årene det er gitt slik tillatelse og det er derfor administrasjonen som besvarer henvendelsen.

Kommunens administrasjon har ingen kommentar til artikkelen om Cornelius Jakhelln og kunstnerskapet Sturmgeist.

Til artikkelen ("Bannere over Markens" av Tone Avenstroup, vår anm.) om diktet vil jeg si at det er spennende å se kunstnere omtale og kritisere andre kunstnere. Samtidig må kunst i det offentlige rom i Kristiansand vurderes som helhetlige verk i det offentlige rom i Kristiansand. Når et dikt tas ut av sin sammenheng, oversettes vekk fra sitt originalspråk og vurderes av fagfolk med sin referansebakgrunn utenfor den settingen verket er skapt i, så får vurderingen en annen verdi.

Kristiansand kommune har gitt Deconform tillatelse til å henge opp Ord i gaden, et samarbeid på tvers av sjangre som skaper oppmerksomhet om midlertidig kunst og ytring basert på tekst skapt av forfattere fra Kristiansand. Deconforms leder, Arne Wilhelm Tellefsen, har gjennom tre tidligere år fått liknende tillatelse til å henge opp dikt i Kristiansand. Tillatelsen er gitt administrativt uten ønske om forhåndssensur fra kommunens side. Deconform har deretter hatt ansvar for den visuelle utformingen og den fysiske produksjonen av verket. Deconform har ansvaret også inkludert finansieringen av verket.

Kristiansand kommune vurderer ikke diktene i Ord i Gaden, men årets dikt går inn i klassisk memento mori-tradisjon. Det minner om død, tap og savn. Samtidig virker det i tradisjonen der leseren inviteres til å reflektere over at man må sørge for at livet man lever leves med mening. Ord i gaden er et urbant kunstprosjekt som utfordrer oss ved å presentere poesi/tekst på en annerledes måte, og i en annen kontekst enn vi er vant med. Det mener administrasjonen Deconform også har levert på i år.

I Kristiansand kommunes strategi for kunst i det offentlige rom står det:

Kunst i offentlige rom kan være vanskelig. Det er likevel viktig at vi ikke inntar en holdning til samtidskunsten før vi har tillatt oss å undres. Vi har alle vår subjektive opplevelse av kunsten vi omgir oss med, slik vil det alltid være. Men i våre felles uterom beveger vi oss i byens historie. Fortid og fremtid møtes. Det er i disse rommene nye idéutvekslinger skjer, nye steder skapes og nye felles referanser blir en del av oss og byen vår.

Kristiansand kommune har et ansvar for at samtidskunsten får en plass i våre felles uterom, i samfunnsdebatten og i historiene som skal fortelles til nye generasjoner.

Med vennlig hilsen Torbjørn Urfjell

Direktør kultur og innbyggerdialog

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page