top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Opp som en hjort...

Kommentar 07.02.2024: Hjemmelagede stemmesedler vakte i enkelte lokalmedier sterke og fordømmende kommentarer med påstand om mulighet for omfattende valgjuks i Søgne og Songdalen. Etter at valgresultatet nå foreligger er de samme medier rammet av en øredøvende taushet.


Av Bernt H. Utne, publisert 07.02.2024


Sterke reaksjoner

Da det 24. januar ble klart at valgloven i Norge åpner for å brevstemme uten bruk av mottatt stemmeseddel var reaksjonene i noen lokale medier unisone og sterke. Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, undret seg over hvordan det kunne være mulig å stemme med hjemmelaget stemmeseddel, og hevdet at det vi nå absolutt ikke trengte var "ting som kan skape tvil om resultatet."


Oppskrift på valgfusk

Enda mer opprørt var sjefsredaktør Gunnar Stavrum i KRS. Han hevdet "at innbyggerhøringen i Søgne og Songdalen er så amatørmessig at den har mistet all troverdighet". "Når alt som skal til for å stemme er å skrive en papirlapp med navn, fødselsdato og hva du mener, så har man gitt opp alle muligheter til å avsløre valgfusk," mente Stavrum som ikke gikk av veien for å spre en oppskrift på massiv valgfusk. Han mente at en enkel måte å jukse på var å sende hjemmelagde valgsedler for mange personer med data hentet fra Facebook, og sende disse til valgdirektoratet. For den første stemmeseddelen fra samme person som telles opp er den stemmen som aksepteres som den gyldige. Uansett om det skulle vise seg at den er falsk, hevdet Stavrum.


Stemmejuks ved dokumentfalsk og identitetstyveri

Fremgangsmåten for omfattende stemmejuks som Stavrum beskrev innebar dokumentfalsk og identitetstyveri. Det er er alvorlige lovbrudd. Men det bekymret ham lite. I alle fall advarte han ikke velgerne mot det. Det er i seg selv betenkelig for en avis som ønsker å stå vakt om vårt liberale demokrati. For skulle vi få slike forhold som Stavrum beskrev står det dårlig til med det demokratiske sinnelag i landet. Da nærmer vi oss de tilstander som preget presidentvalgkampen i USA i 2020. Den førte til stormen mot Kongressen i januar 2021, og preger fortsatt den politiske stemning i landet. I prinsippet er det lite som skiller argumentasjonen til Stavrum fra agitasjonen til Donald Trump og hans tilhengere. For sentralt i Trumps anklager sto påstandene om massiv valgjuks ved bl.a. brevstemmer.


Tilbake står Stavrum, og hans meningsfeller. Som sprang "opp som hjort - og falt ned som en lort".

Ærlige velgere i Søgne og Songdalen

Nå foreligger valgprotokollen fra avstemmingen i Søgne og Songdalen. Den viser at det ble avgitt i alt 8 stemmer i Søgne og 3 stemmer i Songdalen som selvlaget brevstemme. Av disse ble tre forkastet. Totalt ble det i valget avgitt 12387 godkjente stemmer. De hjemmelagede stemmene utgjør dermed en forsvinnende og helt ubetydelig andel av de totalt avgitte stemmer. De har altså ikke på noen måte influert på resultatet slik Stavrum og andre fryktet. Og som vi ganske klart forutsa i vår kommentarartikkel 25. januar i Argument Agder. Det er betryggende og viser at den demokratiske og legale "ryggmargsfølelsen" fungerer i Søgne og Songdalen. Som den gjør ellers i Norge.


Stavrums konspirasjonsteorier

Den holdningen finnes imidlertid ikke i ryggmargen til sjefsredaktør Gunnar Stavrum. Han fryktet massivt valgfusk, og smidde konspirasjonsteorier om hvordan valget kunne manipuleres. Men alle hans betenkeligheter om en "tragikomisk og amatørmessig" gjennomføring av valget, som utelukkende bidro til å undergrave tilliten til vår forvaltning og styringssystem, var altså grunnløse.


Tilbake står Stavrum, og hans meningsfeller. Som sprang "opp som hjort - og falt ned som en lort". Det er ikke første gang, og trolig blir det heller ikke siste gang. Dessverre!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page