top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kuppet


KOMMENTAR 2.6.21: En nasjonalkonservativ gruppering med hovedbase i Oslo trengte et nytt politisk "hjem" etter at deres plan om å overta Fremskrittspartiet mislyktes. Det nye "hjemmet" fant de i Kristiansand, og etter et nøye regissert opplegg har Demokratene nå fått en helt ny ledelse med andre prioriteringer og et nytt politisk innhold.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 2.6.21


Demokratene har nylig avholdt sitt årsmøte, digitalt som det meste for tiden. Det endte med at et helt nytt mannskap ble valgt inn i de viktigste posisjonene. Ny partileder ble Geir Ugland Jacobsen og politisk nestleder Kent Andersen. Begge er bosatt i Oslo. Gründer og så langt "partieier" Vidar Kleppe fikk en plass i sentralstyret sammen med tidligere partileder Makvan Kasheikal.


Det har vært et lenge varslet kupp. Den nye partilederen Ugland Jacobsen gjorde først det som kunne se ut som en kometkarriere i Fremskrittspartiet. Etter kampvotering ble han i februar 2020 valgt til fylkesleder for FrP i Oslo. Der markerte han seg raskt som forkjemper for at Fremskrittspartiet skulle bli et nasjonalkonservativt parti. Han utfordret etter hvert Siv Jensens posisjon som partileder og stilte hennes posisjon som førstekandidat til Stortinget i tvil. Kometkarrieren endte i et solid mageplask da han like før jul, under ett år etter at han ble valgt til fylkesleder, ble ekskludert fra partiet. Det har han til felles med flere, bl.a. Vidar Kleppe, som i 2001 led samme skjebne.


Hans meningsfeller, som neppe teller mer enn et par tusen, vendte da ryggen til FrP og begynte søket etter et nytt politisk "hjem". I en slik situasjon kan man enten starte et nytt parti, slik Vidar Kleppe gjorde etter hans eksklusjon for 20 år siden. Eller man kan overta et allerede etablert parti modent for "slakting", og over noe tid omdanne det i sitt bilde. Å bygge opp et nytt parti fra bunnen av som kan ha håp om å oppnå politisk innflytelse er en krevende oppgave som vil ta tid.


For Ugland Jacobsen, som er 64 år, er tiden knapp. Hvis han skal ha håp om å spille en rolle i politikken må han få en posisjon som partileder raskt. Da var valget for ham ganske enkelt. Partiet modent for overtakelse lå for hans føtter, og Vidar Kleppe så åpenbart ingen fare for selv å bli vippet av pinnen. Kanskje var det sympatien i felles skjebne som blidgjorde ham. Men mest sannsynlig var det drømmen om en plass på Stortinget som gjorde at han omfavnet Ugland Jacobsen og hans tilhengere med åpne armer.


Hvilken politikk Demokratene under Ugland Jacobsen kommer til å føre er foreløpig ikke klart. På Demokratenes hjemmeside står det at: "Programmet er under endring og forventes ferdig i slutten av mai 2021." Den meget profilerte lokalpolitikeren fra Demokratene, Nils Nilsen, har tidligere uttalt til Argument Agder at han arbeider med utvikling av partiets program. I en egen e-post 24. mars skrev han bl.a. at han på årsmøtet vil: "legge frem mitt programforslag til avstemming, og regner med jeg får gjennomslag." Gjennomslag kan han neppe ha fått, og hva partiprogrammet under den nye ledelsen vil fokusere på er usikkert.


Men skal man dømme ut fra det som fremmes på diverse facebook-sider fra Ugland Jacobsens tilhengere vil partiet bevege seg i ultra-nasjonalistisk retning. Tradisjonelle norske verdier og interesser skal settes i forsetet, innvandringen skal stoppes, og Norge skal ikke lenger spille en internasjonal rolle som «fredsmekler». Bistandsbudsjettet skal reduseres kraftig. Partiet vil ventelig innta en sterk antiislamsk holdning. Hvis Israel og jødenes stilling vernes vil Demokratene på Sørlandet kunne få støtte fra ytterliggående kristen-konservative miljøer. Men trolig vil partiet fremstå som en norsk variant av Sverige-demokratene og Alternativ for Tyskland (AfD). Det endelige programmet vil avklare dette.


Demokratenes nye ledelse befinner seg i Oslo. Det har lenge vært kjent at Ugland Jacobsen og hans støttespillere ønsker å flytte partiets hovedtyngde fra Kristiansand. I en artikkel på TV2 fra 29.12.2020 forteller Ugland Jacobsen at det blir "sannsynligvis et navnebytte på partiet Demokratene, som en del av en restart. Det blir spennende i seg selv hva barnet skal hete. Der har jeg hørt en del gode forslag. Jeg er ikke bestemt på hva navnet skal bli".


Hvor stor oppslutning partiet med sine nye ledelse vil kunne få er usikkert. En del Frp-ere som mener partiet bør ha en sterkere nasjonalkonservativ kurs, kan kanskje føle seg tiltrukket av Demokratenes nye profil. Men problemet for Ugland Jacobsen blir å avgrense seg i forhold til mange av hans støttespillere, som på sosiale medier inntar en sterkt nasjonalistisk holdning med hatpreget retorikk overfor alt som ikke er norsk. Inkludert i denne fløyen er personer med brune standpunkt som neppe vil falle i god smak hos tradisjonelle, konservative velgere.


Denne fløyen vil ikke være tilfreds med runde og politisk polerte standpunkt. De vil kreve klokkeklar tale, og en profil som står i klar kontrast til Fremskrittspartiet. Mye kan skje frem mot valget, men at Demokratene i ny drakt vil kunne overbevise store nok velgerskarer til å bli representert på Stortinget er usannsynlig. Vidar Kleppes og Geir Ugland Jacobsens drøm om stortingsmandat vil nok forbli nettopp det - en drøm!Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page