top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Krever lansering av Kunstsilo for sponsoravtale


REPORTASJE: Det er strid om AKO-stiftelsens millionbevilgning til D/S Hestmanden. Det er et dilemma, innrømmer Vest-Agder-museets ansvarlige for sponsoravtalen med Nicolai Tangen. Frivillige restaureringsarbeidere for skipet sier dette bryter med prinsippet om at sponsorer ikke kan stille betingelser for å gi økonomisk støtte.


Foto: Arne Lindvig, Vest-Agder-museet

Av Halvor Fjermeros, publisert 16.9.20


Det var fredag for halvannen uke siden at Fædrelandsvennen omtalte sponsoravtalen som var inngått mellom AKO Kunststiftelse / Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og dampskipet Hestmanden på Bredalsholmen. Utvalgte verk fra Tangen-samlingen skal ifølge avtalen vises digitalt om bord under jubileumsseilasen langs norskekysten, som ble utsatt til neste år pga av pandemien. Dette har skapt strid blant frivillighetsarbeiderne og mannskapene om bord på det nå ferdig restaurerte dampskipet fra 1911. En av dem som har lagt ned flest arbeidstimer i prosjektet, mekaniker og maskinist Svein Erik Mosby, kom med krass kritikk av denne avtalen i en kronikk i Argument Agder sist fredag.


Krigsseilerhistorie eller lansering av Kunstsilo?

Avtalen, som ble signert 26. august, innebærer et tilskudd til skipets turné på en million kroner. Her hører følgende klausul med: «… i forbindelse med reisen langs kysten ønsker SKMU å formidle for offentligheten verker fra Samlingen som har relasjon til 2. verdenskrig, krigsseilerne og posttraumatisk stress, samt presentasjon av framtidig satsing på Kunstsilo. Formidlingen vil skje om bord i D/S Hestmanden og i havner som besøkes.» (vår utheving)


Argument Agder spør Gro Eikeland, prosjektleder for Hestmanden i Vest-Agder-museet, om slike betingelser til sponsorstøtte er uproblematisk:

- Jeg vil ikke kalle det betingelser. Dette er et bidrag til turnéen, der vi skal se mer detaljert på hva vi kan akseptere angående samarbeidets innhold. Det vi skal presentere må ha relevans til krigsseilerhistorien.

- Men hvilken relevans har Kunstsiloen for det du nevner her. Ligger ikke markedsføring av SKMUs planer utenfor Hestmandens formål?

- Det er et dilemma. Krigsseilernes historie er en sårbar sak; vi må trø varsomt her. Det ligger jo et element av lansering av planene for Kunstsilo i denne formuleringen, medgir Gro Eikeland. Hun håper at sponsorstøtten skal suppleres med 25 prosent av beløpet fra den statlige gaveforsterkningsordninga, noe muséet vil søke om.

Det har vært en allmenn oppfatning at det påhviler det offentlige et stort ansvar for restaurering og drift av museumsskipet.

Ingen andre har stilt slike betingelser

Det er mange sponsorer, både firmaer, offentlige instanser og privatpersoner som opp gjennom årene har støttet Hestmanden. Men ingen har stilt slike vilkår for å gi støtte. Alle har fått et lite messingskilt på en felles sponsortavle som er synlig på dekk under seilas og landligge.

- Det har vært firmaer som har foreslått å henge store bannere mellom mastene på dekk med bedriftslogo under tokt som vilkår for å støtte oss. Det har vi alltid avvist, sier Ove Lid og Svein Mosby i kor der de sitter på Hestmandens dekk, dagen før skipet skal ut på en prøveseilas for egen maskin tur-retur Færder fyr. Begge to var representanter for Hestmandens Venner i driftsstyret for skipet inntil årsmøtet i august, Lid som styremedlem og Mosby som styreleder. De ble begge svært overrasket da avtalen med SKMU og AKO Kunststiftelse nylig ble kjent.


Gro Eikeland, som også sitter i driftsstyret for Hestmanden, sier til Argument at det ble informert om at avtalen var under oppseiling, og diskutert med alle medlemmene til stede, i et møte 25. februar i år. Hun viser til referatet der det står: «Finansiering: VAM arbeider med å få i havn privat sponsoravtale og arbeider videre med å søke midler fra private aktører.» Dette er vagt formulert, og AKO-stiftelsen står ikke spesifisert. Eikeland hevder at det i møtet ble gitt detaljerte opplysninger om hvem sponsorene var, men at dette ikke ble referatført; man ble enige om å holde informasjonen internt til avtalen var signert. Dette benekter Lid og Mosby. De understreker at de alltid har arbeidet for å skaffe sponsorer, men at det aldri har blitt akseptert at det stilles betingelser fra giverne.


Kun 300.000 kr fra Forsvarsdepartementet

Et enstemmig Storting bevilget i 1995 5 millioner kroner til Hestmanden, og bestemte at den skulle være et seilende minnesmerke over sjøfolks ofre i 1. og 2. verdenskrig. Siden har det vært en allmenn oppfatning at det påhviler det offentlige et stort ansvar for restaurering og drift av museumsskipet. Når skipet nå endelig er klart for sertifisering og skal ut på et nasjonalt tokt, skulle en kanskje tro at myndighetene gravde dypt i lomma. Men Gro Eikeland opplyser at Forsvarsdepartementet kun har bevilget 300.000 kroner til toktet, noe hun syns er i minste laget. Hun opplyser forøvrig at Nicolai Tangens morfar, Finn Abrahamsen fra Høvåg, var Agder krigsseilerforenings første leder etter dannelsen i 1968, noe som kanskje kan bidra til å forklare hvorfor AKO Kunststiftelse 4. mars i år vedtok å tildele Hestmanden en million kroner.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page