top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Kjevik leir

Kommentar 07.03.2024: Flyttingen av skolesenteret fra Kjevik til Værnes er en følge av å legge sentrale deler av Luftforsvaret til Trøndelag. Det åpner nye muligheter for annen militær virksomhet på Kjevik.Av Bernt H. Utne, publisert 07.03.2024


Flytting til Værnes

Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland (Sp) argumenter i en kronikk i Fædrelandsvennen godt for fortsatt militær aktivitet ved Kjevik Leir. Samtidig forsvarer hun flyttingen av det flytekniske opplæringssenteret til Værnes, og åpner for utvidet bruk av leiren på Kjevik for f. eks. Heimevernet (HV). Til dyp frustrasjon for Gunnar Strømme, som i et innlegg i FvN spør "når Senterpartiet skal slutte å plage oss Sørlendinger?" Bakgrunnen for Strømmes utbrudd er bl.a. at Sp vil "bruke nesten en milliard kr for å flytte Luftforsvarets godt fungerende skolesenter fra Kjevik til Værnes."


Det er altså Stjørdal og Trøndelag som vil tjene på eventuell flytting, og de som står bak dette konspirative spillet er "trøndere fra Senterpartiet".

Usmakelig suppe

I sin iver etter å skyte ned vedtaket om flytting til Værnes sauser Strømme en rekke helt irrelevante argumenter sammen til ei usmakelig suppe av høyst spekulative påstander. For han mener det er relevant at tvillingsøsteren til Sps parlamentariske leder på Stortinget, Marit Arnstad, er ordfører i Stjørdal kommune der Værnes ligger. Det er altså Stjørdal og Trøndelag som vil tjene på eventuell flytting, og de som står bak dette konspirative spillet er "trøndere fra Senterpartiet". Det er ikke greit mener Strømme.


Militær aktivitet i hele landet

Jeg var selv med i det som i dag heter forsvarssjefens fagmilitær råd i 1996-97. Denne fagmilitære anbefaling la grunnlaget for Stortingets vedtak om endringene i Forsvaret rundt årtusenskiftet. Som i store trekk er fulgt. En viktig forutsetning den gang var at ingen landsdel skulle være uten fast militær tilstedeværelse. Det er mange grunner til det. En landsdel uten militær tilstedeværelse signaliserer til omverdenen at det er en mindre viktig landsdel som ikke vil bli forsvart. Og for at befolkningen skal bli fortrolig med Forsvaret er det viktig at etaten er synlig i alle landsdeler. Det taler for fortsatt militær aktivitet på Kjevik.


Luftforsvaret konsentreres i Trøndelag

Men argumentene for å flytte skolesenteret til Værnes er mange og sterke. Det fagmilitære råd anbefalte allerede for over 25 år siden å konsentrere Luftforsvaret i landets geografiske sentrum. Slik de fleste andre sammenlignbare land gjør. Dermed kan man reagere mot ulike lufttrusler fra forskjellige retninger. Dessuten er det langt fra potensielle trusselområder til Trøndelag, noe som innebærer at i luftkamp har motpartens fly mindre drivstoff tilgjengelig. Det er en fordel for oss.


Det geografiske sentrum i Norge er Trøndelag, og derfor har vi fått utbyggingen av hovedkampflybasen på Ørland, med en sekundærbase i Nord-Norge (Evenes). Værnes er en annen viktig base for Luftforsvaret i Trøndelag, og ved å konsentrere Luftforsvaret i Trøndelag, inkludert opplæring, får man utnyttet synergieffektene av et sterkere og bredere luftmilitært fagmiljø. Det har dessuten personalmessige fordeler ved at yngre forsvarsansatte kan planlegge en yrkeskarriere i en del av landet. Det er viktig for unge mennesker som ønsker et stabilt familieliv.


Følger for ansatte

Ulempen er at ansatte ved skolesenteret på Kjevik må flytte fra Sørlandet og den flotte byen Kristiansand. Dette er imidlertid ikke en spesiell problemstilling som kun gjelder Kjevik og Sørlandet. Da Marinens hovedbase ble flyttet fra Horten til Haakonsvern utenfor Bergen i begynnelsen av 1960-årene ble samme typer argumenter brukt. Men ingen er lenger i tvil om at flyttingen den gang var riktig, og selvsagt satt også mesteparten av Marinens opplæringsvirksomhet med på flyttelasset. Og hvis det kan være en trøst i dette er temperaturen i lokaliseringsdebatten ikke mindre når det gjelder flyttingen av de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes.


Agder har også mye natur å by på, og det burde således være meget gode muligheter i nærområdet for grunnleggende soldatutdanning.

Muligheter for Kjevik

Men Kjevik leir har mange muligheter som burde passe for utdanning i grunnleggende soldatferdigheter. Leiren ligger ved en flyplass som har gode forbindelser til resten av landet. Det betyr at vernepliktige soldater enkelt kan reise hjem på permisjon. Og med Kristiansand like i nærheten er det gode muligheter for unge mennesker til å treffe andre i samme alder på fritiden. Agder har også mye natur å by på, og det burde således være meget gode muligheter i nærområdet for grunnleggende soldatutdanning. Opplæring og øvelse på tyngre våpen kommer senere, og kan med fordel legges til andre deler av landet.


Flyttingen av skolesenteret på Kjevik er altså faglig godt begrunnet. Gro-Anita Mykjåland og Gunnar Strømme sammen med kommunens politiske ledelse bør derfor nå argumentere for videre bruk av Kjevik Leir, f. eks. som senter for opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. For det har landet utvilsomt behov for.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page