top of page
  • Argument

Kamala Harris: et tveegget sverd som visepresidentkandidat

KOMMENTAR: Det demokratiske partiet har avsluttet et virtuelt landsmøte der er en rekke talere hyllet lederevnene til presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris. Selv om Biden leder på nasjonale meningsmålinger mot president Donald Trump, er det usikkert om Biden og Harris vil være i stand til å vinne tilbake de vippestatene Trump vant sist.

Kamala Harris. Credit: Office of Senator Kamala Harris

Av Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap/engelsk ved Universitetet i Agder. Publisert 23.08.20


Trump har faktisk råd til å tape hele 36 valgmenn (for eksempel Pennsylvanias 20 og Michigans 16) fra 2016-valget og likevel få et marginalt flertall på 270 valgmenn. Utnevnelsen av Kamala Harris som visepresidentkandidat er spennende, men kan slå begge veier. Jeg vil i denne korte analysen skissere to ulike scenarier for hvordan Kamala Harris kan påvirke valgkampen og valgresultatet.


I scenariet der Biden-Harris vinner, vil Harris bidra til å bringe verdifull energi og entusiasme til den demokratiske valgkampen. I likhet med Barack Obama har hun en spennende bakgrunn som barn av en indisk mor og jamaicansk far. Hun vil sammen med Biden mobilisere flere svarte velgere i viktige byer i vippestatene, som var hjemmesittere da Hillary Clinton tapte for Trump for fire år siden.


Budskapet om at Biden og Harris er bedre i stand til å bekjempe Korona-viruset enn Trump har vist seg å være, vil få støtte blant hvite kvinner som Trump vant forrige gang. Disse kvinnene misliker sterkt Trumps lederstil, tvitring og lytter til Obamas advarsel om at det amerikanske demokratiet er i fare hvis Trump får fortsette. Harris og Biden vil mobilisere ulike velgergrupper slik Obama gjorde i 2008 med budskapet om at forandring kreves for å få USA ut av mørket landet befinner seg i, og tilbake i lyset, slik Biden selv uttrykte seg i talen hvor han aksepterte nominasjonen.


Selv om utenrikspolitikk sjelden preger amerikanske valgkamper, vil Biden og Harris sitt løfte om å gjenskape tillit blant allierte nasjoner gi gjenklang blant velgere. Trumps uforutsigbarhet i utenrikspolitikken og lefling med diktatorer skremmer mange velgere. Biden og Harris vil vise seg som kompetente ledere som lytter til rådgivere i viktige utenrikspolitiske spørsmål, støtter WHO og Paris-avtalen, og ikke truer med å forlate NATO.


I det andre scenariet vinner Trump og Pence gjenvalg fordi de lykkes med å stemple Kamala Harris som en radikal sosialist som vil trekke Biden og landet for langt mot venstre. Et viktig eksempel her er Harris sin opprinnelige støtte til Bernie Sanders idé om offentlig helseforsikring for alle, såkalt Medicare for All. I dag er alle over 65 garantert helseforsikring, men venstresiden hos demokratene ønsker å erstatte «Obamacare», der lavere inntektsgrupper får subsidier for å tegne privat helseforsikring, med en universell ordning slik som i Canada og Europa.


Harris sa i primærvalgkampen at USA måtte komme forbi stadiet med private helseforsikringer og heller gå for et universelt system. Det vil innebære at ca. 180 millioner amerikanere må gi avkall på sine forsikringer for å ta del i et offentlig system. Trump og Pence vil knytte Harris til middelmådig helsepolitikk i Europa med lange ventelister for operasjoner og viktige undersøkelser.


Det vil bli sådd tvil om Biden sin evne og vilje til å sitte som president i fire år, og det vil advares mot en ekstremt venstrevridd miljøpolitikk som vil svekke USAs økonomi og særlig ramme stater i Midtvesten. Harris støtter den venstreorienterte Green New Deal og er mot skifergass. I tillegg vil motvilje mot skatteøkninger for å sikre omfordeling til ulovlige immigranter også gjøre at middelklassevelgere gir Trump fire nye år.


Trump vant flertall blant hvite kvinner for fire år siden. Det kan sitte langt inne for mange å se for seg en kvinnelig «commander-in-chief.» Harris gjorde det i likhet med Elizabeth Warren overraskende svakt i primærvalgkampen. Hun har blitt beskyldt for å være for ambisiøs og opportunistisk, og enkelte vil tro at hun ønsker å overta Det ovale kontor så fort som mulig.

De tre siste presidentene: Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama ble alle gjenvalgt. I 2004 var det relativt jevnt på grunn av en gryende motstand mot Irak-krigen Bush hadde startet. Bush-apparatet vant gjenvalg fordi de mobiliserte viktige velgere i vippestatene. Trump kan klare det samme hvis smittetallene og dødsraten går ned, og han kan vise til bedre økonomiske utsikter. Pence er en stødig visepresident som har stor støtte blant evangeliske kristne.


Samtidig ville et flertall i Representantenes hus avsette Trump for maktmisbruk i Ukraina-saken, og det er en frykt for hva Trump kan gjøre i en siste periode. Valget er en kamp for Amerikas sjel, som Biden sier, og konsekvensene av valget kan prege USA i lang tid. Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page