top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Jeg vil mer for Kristiansand, og har klare ambisjoner for byen

Synspunkt 14.06.2023: Kristiansand har siste valgperiode lidd under et ustabilt politisk regime. Politiske resultater har uteblitt, og forfatteren klargjør i artikkelen de målsettinger han mener bør prioriteres i kommende valgperiode.


Illustrasjon Steinar Bergstøl Andersen, foto privat

Steinar Bergstøl Andersen (FrP), 8. bystyrekandidat i Kristiansand, publisert 14.06.2023


Kristiansand har de siste årene hatt et ustabilt og retningsløst styre. Det har vært lite fremdrift og ingen vet hva ambisjonene til Arbeiderpartiet og deres sosialistiske samarbeidspartnere er.


De vil ha flere inn i arbeid, det har de ikke klart. De vil ha næringsetableringer, det sliter de med. De vil hjelpe mennesker som sliter og er sårbare, det har de ikke klart,.De vil ha flere heltidsstillinger. Det har de heller ikke klart. Volden i byen, og på våre skoler har økt kraftig, og vi er blant de verste regionene i landet nå. Det har de heller ikke adressert med tydelige tiltak.


Kommunen ligger an til et underskudd på 384 millioner i 2023. Arbeiderpartiet har heller ikke mulighet til å effektivisere eller slanke offentlig sektor. De er så avhengig av økonomisk støtte fra LO at det er uaktuelt for dem. Jeg vil kutte offentlig administrasjon og heller styrke helse, omsorg og hjemmesykepleien, fordi det er det eneste riktige.


Jeg ønsker en mulighetsstudie som utfordrer våre oljeselskap til å designe og lage ny havn ved den gamle KMV tomten. 

Kristiansand trenger flere arbeidsplasser og nye næringsetableringer. Det er tydelig at vi må øke våre skatteinntekter, og planer som motarbeider næringsetableringer må fjernes.


Tiltak som jeg mener bør vurderes er: Planlegge og rigge Kristiansand for etablering av modulære kjernekraftverk, arbeide for oppgradering og styrking av det militære anlegget på Kjevik, og styrke bemanningen i Forsvaret.


Jeg vil at vi søker regjeringen om å overta ansvaret for alle videregående skoler i Kristiansand, sammenkobling av jernbanen og etablere det som kalles genistreken som gir reisetid på rett over 2 timer med tog fra Kristiansand til Oslo,. Jeg ønsker en mulighetsstudie som utfordrer våre oljeselskap til å designe og lage ny havn ved den gamle KMV tomten. 


Vi må også la Sørlandsparken og Sørlandsenteret få utvikle seg fritt, og gi dem frihet til å øke sitt tjenestetilbud, nå står flere butikklokaler tomme fordi offentlige hindringer hindrer utvikling. I neste periode så vil jeg arbeide for at bystyret selv bestemme hvor man ønsker arbeidsplasser og boligområder. 


Jeg vil samarbeide med frivillighet og organisasjoner som arbeider med sårbare grupper i Kristiansand, og arbeide for økte resurser til politiet.


Jeg mener at vi er nødt til å radikalt endre måten vi styrer byen på, og vi må påvirke nasjonale myndigheter langt bedre enn vi gjør nå. Vi må lage en plan på hva vi vil med Kristiansand, og deretter arbeide systematisk for større nasjonal innflytelse. Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til pos@argumentagder.noComentários


bottom of page