top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hyttefelt i Sirdal eies fra skatteparadis

Kommentar 08.12.2022: 34 eiendommer i et hyttefelt på Tjørhom i Sirdal eies fra to truster i skatteparadisøya Jersey. Formelt sett er det Smedvig Eiendom AS som står som eiere, men eierne gjemmer verdiene på kanaløya. Den globale økonomien trekker sine usynlige tråder langt opp i fjellheimen.


Surtekvæven hytteområde. foto: Schou, Torbjørn Preus © Vest-Agder fylkeskommune - Fylkeskonservatoren

Av Øyvind Andresen, publisert 08.12.2022


Dagens Næringsliv publiserte 25.11 en omfattende oversikt over 10 000 eiendommer som har hemmelige eiere i skatteparadis. Argument Agder skrev om dette 01.12 og viste at 419 av disse er i Agder. DN har laget et digitalt kart der det er mulig å søke på disse eiendommene.

34 eiendommer i Sirdal er oppført på dette kartet, ikke langt fra Sirdal høyfjellshotell. Nærmere detaljer viser at de eies av to truster fra Jersey. Noen av eiendommene mangler adresse. De fleste har adresse i veien Surtekvæven, og de fleste er festetomter ut fra grunnboka.


Grunnboka viser at eierne er Smedvig Eiendom AS, og D/S Isbjørn AS som er et datterselskap i Smedvik-selskapet. Men Smedvik AS eies igjen av Sorteira Ltd Trustee for Sophia, trust oppført i Jersey. Den andre eieren er D/S Isbjørn AS som igjen eies av Themelios Ltd, også trust oppført i Jersey, et kjent skatteparadis i kanalen mellom England og Frankrike.


Smedvig: fra rederi til finans


Smedvig har hovedkontor i Stavanger og skriver på sin nettside at de «er en av Norges mest innovative eiendomsutviklere. Vi investerer i, utvikler og forvalter næringseiendommer i Norge og Storbritannia».


Smedvig ble startet i 1915 og investerte først i hermetikk og shipping, men typisk for mye av tidligere reder- og industrikapital, er de nå er et reint finansselskap.


Smedvig er en familiebedrift gjennom fire generasjoner. I august 1991 kom meldingen om at skipsreder og styreleder i Smedvig AS, Peter T. Smedvig, flyttet fra Stavanger til London for å unngå norsk skatt – og for å komme nærmere finansmiljøet i London, ifølge Stavanger Aftenblad 31.01.20. I dag er flere av Smedvig – arvingene skatteflyktninger i London.


Styreleder i dag er Peters datter, Anna Margaret Smedvig, som disponerer over familieformuen på over 14 milliarder kroner fra London. Men fullstendig oversikt over hennes formue har vi ikke. Den er plassert i trusten Soteria Ltd, Trustee for Sophia på Jersey, og der er diskresjon og hemmelighetskremmeri i høysetet. Trusten ble i sin tid opprettet av Peter T. Smedvig.


Det er altså grunnen til at eiendommene i Sirdal kan spores til Jersey. Og hva slags samfunn er egentlig Jersey? Dette kommer godt fram i NRKs dokumentar «Skammens hus på Jersey» som du kan se her.


Truster brukes til skattesvindel og annen økonomisk kriminalitet


Til slutt litt generelt om truster som er en gjennomgående selskapsform i skatteparadisene. Truster er en form for selskapsdannelse hvor verdiene oftest er skjult. Selskapsformen har tradisjonelt ikke vært lovregulert.


Sigrid Klæboe Jacobsen, leder av TA Justice Network, skriver om truster i DN 01.05.20:

«En trust lar deg beholde kontrollen over pengene, men frakobler deg fra det formelle eierskapet og dermed ansvar. Hvis skattemyndigheter eller kreditorer har krav mot deg, gjør du lurt i å ha formuen i en trust, ikke i et aksjeselskap ..... Truster benyttes av en rekke grunner, men få er etter min oppfatning legitime.»


Organisasjoner som Transparency International, Tax Justice Network og Publish What You Pay har alle ropt varsku om at truster brukes til skattesvindel og annen økonomisk kriminalitet.


Ifølge DNs oversikt er 84 eiendommer i Agder eid av truster.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page