top of page
 • Forfatterens bildeArgument

419 eiendommer i Agder eies fra skatteparadis

Kommentar 1/12-2022: Myndighetene har ingen oversikt over hvem som eier Norge.


Illustrasjon: Offshore Tax Evasion

Av Øyvind Andresen, publisert 1/12-2022


Dagens Næringsliv publiserte 25. november en omfattende oversikt over 10 000 eiendommer som har hemmelige eiere i skatteparadiser. Denne oversikten har de laget ved å koble det norske eiendomsregisteret og det norske aksjonærregisteret, samt manuelt gransket alle utenlandske selskaper som eier eiendom i Norge. Disse eiendommene er pantsatt til en verdi av 440 milliarder kroner.


DN har laget et digitalt kart der det er mulig å søke på disse eiendommene. Kartet viser at det er 419 eiendommer i Agder som helt eller delvis eies hemmelig fra skatteparadis. Argument Agder sett nærmere på dette, og her er noen funn:

 • Elkem Bluestar er oppført med en rekke eiendommer i Vågsbygd. Disse eies av den kinesiske staten som opererer fra Luxembourg og Kina.

 • Certas Energy Norway eier Esso – stasjonene i Agder. Eierne er DCC plc som holder til i Irland.

 • Glencore i Vesterveien eies fra Jersey via selskapet Glencore PLC.

 • Memira Øyesenter i Kristiansand sentrum eies via fondet Triton Fond V om opererer i Luxembourg og fra Jersey.

 • AS Assuransegården i Arendal, som driver med utleie av eiendommer, eies fra selskapet Gard Pogi i Bermuda.

 • Neumann bygg AS, Barstølveien 28 B i Sørlandsparken, eid av CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, registrert i Luxembourg.

 • Fiven Norway (tidligere kjent som Saint-Gobain Ceramic Materials AS), produserer silisiumkarbid i Eydehavn og Lillesand, og eies av Tosca Intermediate Holdings Sarl som opererer fra Luxembourg og Caymanøyene.

 • Det er en økende tendens til at utenlandske fond, registrert i skatteparadis, eier norske vindkraftverk. Blant annet er Tonstad vindkraftverk eid av et fond i Luxembourg.

 • Mindre kjent er det at også private vannkraftverk – mange i Agder - eies av utenlandske fond som opererer fra Luxemburg. Det gjelder f. eks. Småkraft AS som eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. I 2015 ble Småkraft solgt til det tyske investeringsfondet Aguila Capital. Det har hovedkontor i Hamburg, men opererer også fra Luxembourg. Aquila Capital er nå Norges og Europas største småkrafteier.

 • I Kristiansand har firmaet Bekk og Strøm AS (BoS) kontorer i Rigetjønnveien 14. De eier mer enn 20 kraftverk over hele Norge og driver flere. BoS er eid av to utenlandske selskaper: Det ene er det Zürich-baserte fondet B Capital Partners AG som i januar 2020 kjøpte 36 prosent av aksjene i BoS gjennom sitt Luxembourg BC-ETIF TOR-fond, ifølge en kunngjøring på deres hjemmeside.


Det er frivillig å registrere eierskap til eiendom i Norge. Mens nordmenn flest betaler sine skatter, har norske myndigheter ingen oversikt over hvor mange eiendommer som eies fra skatteparadis av rike nordmenn, fond, truster og dollarmilliardærer.


Skatteparadis brukes til å hvitvaske kriminelle penger. Eierstrukturene er ofte ugjennomtrengelige, og transaksjonene foregår ofte i og mellom skatteparadiser. Muligheten for innsyn er dermed minimal.


Men det er ikke bare hvitvasking som er problemet med utenlandsk eierskap: Økokrim skriver i sin siste trusselvurdering: «Selskaper som drifter samfunnskritisk infrastruktur er en annen type selskap hvor utenlandsk eierskap kan utgjøre en trussel. ..... Investeringer fra utenlandske selskap kan i realiteten være utført av fremmede stater, og følgelig ha andre mål enn bare å tjene penger."


Mange eiendomstransaksjoner i Norge går under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses, og dermed ikke blir synlige for offentligheten. Det finnes ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge. Det er heller ikke noe krav om å tinglyse eierskap til eiendom her i landet. En effekt av det er at mer enn 100 000 døde mennesker er registrert som eiere av eiendom i det offentlige eiendomsregisteret.


Siste nytt fra statsbudsjettet for 2023 er at regjeringen og SV er blitt enige om å bevilge 23 millioner kroner til drift og videreutvikling av registeret for reelle rettighetshavere. Om det er nok til å avdekke de skjulte eierne, får tida vise.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page