top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvor grønn er egentlig batteriproduksjon?

KRONIKK 18/1-2021: Morrow Batteries' nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Det er også stort energiforbruk knyttet til gruvedrift og framstilling av de forskjellige metallene som brukes både i produksjon av elbiler og batterier. Mye av dette vil skje med fossil energi, med store CO2-utslipp.


Småunger ned til fire år jobber med å sortere den giftige koboltmalmen. (Kilde: Sky News)Av Øyvind Andresen, publisert 18/1-2021


Rett før jul bestemte eierne av Morrow Batteries seg for å plassere batterifabrikken sin i Eyde Energipark i Arendal. På sikt er planen å investere 20-25 milliarder kroner i et anlegg som angivelig kan gi fra 2000 til 2500 arbeidsplasser. «Julegaven» til Arendal skjedde i konkurranse med flere andre kommuner på Sørlandet, men politikere og medier betegnet det som et framtidsrettet og grønt løft for hele landsdelen. Morrow Batteries er eid av Agder Energi (39 %) og Bjørn Rune Gjelsten (40%), tidligere samarbeidspartner med Kjell Inge Røkke. I tillegg er miljøstiftelsen Bellona inne på eiersida (4%), og Morrows ledelse og ansatte (17%).


Teknisk Ukeblad skriver 4/1-2021 at anlegget i Arendal vil kreve et strømforbruk på 2,6 TWh i året. Til sammenligning bruker Drammen by årlig 1 TWh, ifølge Statnett. Produksjon av batterier blir av flere næringslivstopper sett på som spydspissen for omstilling av norsk industri. Det er snakk om å etablere minst ti fabrikker i Norge. Hydro, Equinor og Panasonic planlegger å plassere en annen batterifabrikk på Sørlandet. Freyr vil bygge ut en fabrikk i Mo i Rana, som delvis skal baseres på strøm fra vindkraft. Om vi antar at strømforbruket for disse to batterifabrikkene blir som i Arendal, vil alle tre tilsammen alene øke strømbehovet i Norge med nesten sju prosent, ifølge artikkelen i Teknisk Ukeblad.


Morrow Batteries blir av en av Europas største batterifabrikker. Utbygginga vil skje gradvis fra 2021, og batteriene skal gå til transportsektoren, primært til elbiler, hvor man regner med en eksplosiv vekst i Europa de nærmeste årene.


Tradisjonell batteriproduksjon trenger mineraler som litium og kobolt, som det er mangelvare på globalt og som ofte utvinnes under kritikkverdige forhold.

Morrow Batteries vil basere seg på en ny type batteriteknologi - litium-svovelbatterier, skriver DN. Denne teknologien er den fremste kandidaten til å ta over for dagens litium-ionbatterier, fordi batteriene blir vesentlig billigere, lettere og vil ha større kapasitet. Med svovelbaserte batterier unngås mange av dagens problematiske råmaterialer, hevdes det. Batteri-produksjonen bruker dessuten avfallsprodukter fra blant annet oljeindustrien og kan inngå som en del av en norsk sirkulær industri.


Tradisjonell batteriproduksjon trenger mineraler som litium og kobolt, som det er mangel på globalt og som ofte utvinnes under kritikkverdige forhold. Gruvene ødelegger store naturområder og arbeidsforholdene er elendige – til dels med bruk av barnearbeid. I dag skjer nesten alle produksjon av batterier i Asia, som regel basert på fossile energikilder. Produksjonen i Arendal vil sannsynlig være en av de reineste batteriproduksjonene i verden, med bruk av fornybare energikilder og ny teknologi.


For å svare på spørsmålet om hvor bærekraftig batteriproduksjon egentlig er må vi se batteriproduksjon i et større perspektiv . Det enorme energiforbruket vil presse fram en mye mer omfattende utbygging av vann- og vindkraft både på Sørlandet og ellers i landet. Ifølge den ferske energimeldinga til Stortinget, «Klimaplan for 2021-2030», vil vindkraft være den viktigste energikilden i framtida. «Som elles i Norden er det vindkraft som i dag utgjer det største potensialet for ny fornybar kraftproduksjon i Noreg, både på land og til havs» (side 197).


Batteriene skal brukes i elbiler. Det er omstridt hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjonen er svært ressurskrevende – med høyt forbruk av en rekke sjeldne metaller som litium, kobber, kadmium og kobolt. Det er stort energiforbruk knyttet til gruvedrift og produksjon av de forskjellige metallene som brukes både i produksjon av biler og batterier. Mye av dette vil skje med fossil energi, med store CO2-utslipp.


«EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger», skrev Jon Hustad i en artikkel i Dag og Tid 18/9-2020.


I en generell kommentar til Argument Agder sier Peder Johan Pedersen, leder i Naturvernforbundet i Agder, at den eneste løsninga for å hindre videre global oppvarming er at det generelle forbruket må ned. Men det er neppe det batteriprodusentene ønsker.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page