top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Hvor går Demokratene?

ANALYSE 09/04/2021, del 2 av 2 om Vidar Kleppe og Demokratene: Ved siste lokalvalg i Kristiansand fikk Demokratene med Vidar Kleppe i spissen 13 % av stemmene. Resultatet er unikt i landssammenheng, og har gitt partiets tradisjonelle tilhengere vind i seglene.

Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt Utne, publisert 09/04-2021


En meningsmåling offentliggjort i Fædrelandsvennen 14. mars viser at oppslutningen om partiet holder seg stabilt, og Demokratene var på denne målingen dobbelt så store som FrP i Kristiansand. I resten av Agder og i landet forøvrig er partiet imidlertid en politisk bagatell. Men partiets lokale suksess har også tiltrukket seg andre politiske krefter som ønsker å dra nytte av Demokratenes lokale medvind.


Vi har i artikkelen «Vidar Kleppes tilhengere» presentert aktiviteten på to Facebook-sider hvor Demokratene hylles med svært rosende omtale. Det dreier seg om FB-siden «Vidar Kleppes tilhengere», og Stig Andersens personlige FB-side.


Ser man aktiviteten på disse FB-sidene under ett, aner man et mønster. I tillegg til at partiet Demokratene og Vidar Kleppe personlig får meget positiv omtale, dreier mesteparten av den politiske retorikken seg om synspunkter som deles av tilhengere av Geir Ugland Jacobsen og hans likesinnede. Ugland Jacobsen ble mot slutten av fjoråret ekskludert fra FrP. Han, og mange av hans tilhengere, meldte seg straks inn i Demokratene, og Geir Ugland Jacobsen ble valgt til lokallagsleder i Oslo.


De politiske synspunktene som preger Ugland Jacobsen og hans tilhengere er for norske forhold uvanlige. Retorikken er utpreget nasjonalistisk, med utspill som inneholder innslag av rasisme. Det er Norge for nordmenn, og norske nordmenn fra Norge er bedre enn andre nordmenn. Og andre nordmenn er innvandrere, eller slike som bare er født her. De har gjerne foreldre av utenlandsk opprinnelse, og er derfor ikke ordentlig norske. Selv ynder gruppen å fremstille seg som patrioter. Men er du norsk patriot, er du det uansett hudfarge, religion eller kulturell tilhørighet. Patriotismen fremstår derfor mer som et skalkeskjul for reinspikka nasjonalisme.


De politiske synspunktene som preger Ugland Jacobsen og hans tilhengere er for norske forhold uvanlige.

Etter eksklusjonen fra FrP trenger Ugland Jacobsen og hans tilhengere et politisk «hjem». Da må man enten bygge opp et nytt parti fra bunnen av, eller overta et parti modent for «slakting». Det siste er utvilsomt det enkleste, og opp gjennom historien har det skjedd en rekke ganger. Det tyske høyrenasjonalistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har siden det ble stiftet i 2013 opplevd to partikupp med fullstendig utskifting av partiledelsen. AfD fremstår i dag som et helt annet parti enn ved stiftingen for bare åtte år siden. Det som begynte som et verdikonservativt parti med kritisk blikk på EU og euroen, har i løpet av to fullstendige partiutrenskninger utviklet seg til et nasjonalistisk, høyreradikalt parti, som den tyske utgaven av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ønsker overvåket.


Hvis noe lignende nå er på gang i Demokratene, kan det kommende årsmøtet bli dramatisk. Styrkeforholdet mellom de nye medlemmene og de «gamle traverne» i partiet vil bli avgjørende. Med flere nye fylkesavdelinger, som vil møte med egne delegasjoner, kan resultatet ved avstemmingen bli vesentlig annerledes enn ved tidligere årsmøter. Mange av de nye delegatene har kanskje også høyere lojalitet til Ugland Jacobsen og hans støttespillere enn til kretsen rundt Vidar Kleppe.


Og kanskje vet Kleppe mer enn han vil fortelle? Et direkte spørsmål fra Argument Agder om han «frykter et takeover» har han valgt å ignorere. Det er i seg selv overraskende. For normalt er Vidar Kleppe alltid «på hugget» når han aner oppmerksomhet fra media. Hans vegring mot å ta avstand fra synspunktene som dominerer på de nevnte FB-sidene, er også oppsiktsvekkende.


Vidar Kleppe er på mange måter et unikum i norsk politikk. Få andre har klart å holde det gående så lenge som han. Han har utvilsomt vist en stayerevne utenom det vanlige, og har klart å klore seg fast i politikken til tross for dramatiske tilbakeslag. Men nå kan det butte imot. For her må han velge side. Han kan ikke sitte stille og håpe det hele vil gli over. Velger han å gå sammen med Ugland Jacobsen og hans støttespillere, sier han samtidig et farvel til de som til nå har støttet ham i partiet. Velger han å holde fast på sine gamle venner, kan han glemme alle drømmer om at Demokratene skal bli et landsdekkende alternativ til FrP.


Vidar Kleppe er på mange måter et unikum i norsk politikk

For partileder Makvan Kasheikal vil årsmøtet trolig bli avgjørende. Grupperingen rundt Ugland Jacobsen vil neppe kunne akseptere at partiet ledes av en person med hans bakgrunn. Og hvis han kastes, vil han trolig få følge av mange andre av partiets trofaste støttespillere, inklusive Nils Nilsen.


Kasheikals politiske skjebne vil derfor avklare hvilken retning Demokratene nå tar. Vidar Kleppe har således kommet i «dødens posisjon». Uansett hva han gjør blir det galt. En plass på Stortinget er usannsynlig. Og hans livsverk, partiet Demokratene, kan bli overtatt av krefter som ønsker seg en norsk utgave av Sverigedemokratene!


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page