top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyt spill om idyllisk kystområde


BILLED-REPORTASJE 31.05.23: Havvindsatsingen seiler i motvind for tiden. Likevel er Mandals-politikere villige til å ødelegge et idyllisk kystområde øst for byen i håp om at det skal tiltrekke seg havvind-virksomhet. Og dette til tross for at det allerede er arealer tilgjengelig, som vil bli enda større i nær framtid.


Bebyggelse på Skjernøy langs Skjernøysund

Av Per M. Mathisen, publisert 31.05.23


Argument Agder har besøkt skjærgården øst for Mandal, inn Klevefjorden langs den nedsprengningstruede Sodevika. Her er det kort avstand fra sørlandsidyll til industrivirksomhet, på Gismerøya på andre siden av fjorden og i Strømsvika lenger inne. 15. juni skal Lindesnes kommunestyre bestemme seg for om en privat aktør skal få sprenge ned deler av dette kystområdet og selge steinmassene til markedet i Europa. I tillegg til naturødeleggelsen kommer støyplager for områdene omkring.


"Kilen" mot nord fra Skjernøysund
Vestover mot Klevefjorden
Industtri på Gismerøya vest for Klevefjorden
Sodevika mot øst - alt dette skal sprenges bort ...
... og bli mer likt utskipningsstedet for steinmasser lenger inne i fjorden

Utbyggeren har sukret pillen med at det nedsprengte området kanskje kan bli industrianlegg for havvindmøller om noen år. Men det foreligger ingen konkrete planer om dette. Tvert i mot - havvindsatsingen sliter i motvind (!) for tiden, med økte kostnader. Equinor har nettopp utsatt havvindprosjektet "Trollvind" på ubestemt tid.

Selskapet Global Ocean Technology som holder til på Gismerøya ønsker å være med å bygge vindturbinene til den planlagte vindturbin-parken Sørlig Nordsjø II. Konsernsjef Øystein Sunde Pedersen uttaler til Fvn: «Vi har nok arealer på Gismerøya og Strømsvika til å håndtere første fase av Sørlige Nordsjø II. ... Vi er ikke avhengig av Sodevika i denne fasen».


Idyllisk i Homsvika nord for Sodevika
Eikeskog og dyrkbar mark ved Homsvika - blir til steinørken

Det er altså allerede arealer tilgjengelig nær det planlagte nye området ved Sodevika. I tillegg planlegges et stort industriområde ikke langt i fra - "Jåbekk Sør". Mangel på plass ?

Politikerne i Mandal driver et høyt spill, hvor et vakkert kystområde nær Mandal ligger i potten.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page