top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyttenkende ordførere

Kommentar 26.08.2022: Det brer seg et ordføreropprør over de eksploderende strømprisene som rammer kommunenes innbyggere og bedrifter. Med kraftselskapene i offentlig eie profiterer kommune og stat på innbyggernes lidelse. Noen ordførere ønsker å endre på dette, men møter motbør fra selskapets styreleder som ønsker at forretningsmessige prinsipper fortsatt skal gjelde.


Illustrasjon: T. Vestaas: Kong kraft og det kongelige "vi"


Av Bernt H. Utne, publisert 26.08.2022


Ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (Ap), driver for tiden politisk risikosport. Han har nemlig tillatt seg å tenke høyt. I et åpenhjertet innlegg i Fædrelandsvennen 23. august tar han til orde for å sette fusjonsplanene mellom Agder Energi og Glitre på vent. Kraftsituasjonen har endret seg drastisk de siste månedene og å avvente fusjonen er nå det eneste riktige mener ordføreren i Lindesnes.


Den type høyttenking er farlig, særlig om man skulle komme til å trakke på noen såre tær. I en direkte og konfronterende svarartikkel dagen etter leverer styreleder i Agder Energi, Lars Erik Torjussen, en kraftig smekk på fingrene til ordfører Tronstad Sagebakken. Kraftsituasjonen har ikke endret seg drastisk de siste månedene hevder Torjussen, og avviser at det er noen grunn til å utsette fusjonsbehandlingen. Også ordfører i Sirdal Jonny Liland (Ap) og Lillesands ordfører Einar Holmer-Hoven (H) har fått betenkeligheter, og ønsker å ta en pause i fusjonsplanene inntil situasjonen er mer avklart.


Men hvem "vi" er går ikke klart frem av innlegget hans

Men det skremmer altså ikke styrelederen i Agder Energi. At den energipolitiske debatten skaper usikkerhet og uro har "vi selvsagt respekt for" innrømmer Torjussen. Men hvem "vi" er går ikke klart frem av innlegget hans. Bruken av ordet "vi" tyder på at han uttaler seg på vegne av flere. Ellers kunne han ikke ordlegge seg slik. Og dette er ikke et intervju hvor det raskt kan falle ord som ikke er vel overveid. Artikkelen har han forfattet selv, men kanskje betyr "vi" egentlig Torjussens personlige private mening? Ordvalget er uansett oppsiktsvekkende for en styreleder overfor representanter for aksjonærutvalget (eierne) som bl.a. avgjør Agder Energis kommersielle retningslinjer. Aksjonærutvalget består av ordførerne i eierkommunene, samt representanter for Statkraft. Tronstad Sagebakken, Holmer-Hoven og Liland, som altså er av en helt annen oppfatning enn styreleder Torjussen, er alle medlemmer av aksjonærutvalget som avgjør konsernets kommersielle profil.


Sett mot denne bakgrunn blir uttalelsene til Torjussen lenger ut i artikkelen direkte oppsiktsvekkende. Der hevder han nemlig at dagens aksjonæravtale gir "sterke føringer om at forretningsmessige prinsipper legges til grunn for selskapets virksomhet". Han avviser også at det er mulig å selge strøm på "betingelser som ikke er kommersielle", uten at Statkraft er enig det. I følge Torjussen kan man altså ikke gjøre noe uten at eierne ønsker det. Men nå ønsker i alle fall noen av eierne å se på Agder Energis kommersielle profil, og da skulle man jo tro at styrelederen ville stille seg åpen for eiernes ønske. Men i stedet mottok ordførerne en smekk på fingrene.

I møte med velformulerte kommersielle interesser kan selv den mest årvåkne politiker bli misledet

Nå er dagens Agder Energi grunnlagt på kraftanlegg som for lengst er nedbetalt av abonnentene før opprettelsen av dagens selskap. Begrunnelsen for at det fortsatt skal gjelde kommersielle prinsipper i et selskap som er bygget opp av penger fra abonnentene, altså kundene, bør begynne å interessere offentligheten i langt større grad enn tilfellet har vært til nå. I møte med velformulerte kommersielle interesser kan selv den mest årvåkne politiker bli misledet. Kanskje har det her gått litt "fort i svingene", og det er godkjent føringer for virksomheten som ikke har vært grundig nok vurdert opp mot kundenes interesser? Som også for en stor del er innbyggerne i Agder. Det bør i så tilfelle rettes opp.


En rask sjekk på selskapets internettside avslører at Agder Energi skal levere ren, fornybar energi "for at samfunnet skal fungere, nå og i fremtiden." Det er fint, men hvor blir det av kundens interesser som tross alt gjennom sitt abonnement har betalt gildet? Som nå altså forvaltes etter kommersielle interesser, og som i følge selskapet skaper "store verdier for eierne våre." Som er kommunene og Staten. Det er med andre ord oss alle som i følge selskapet blir rikere, men som nå blør økonomisk gjennom ekstreme strømpriser. De som tjener på Agder Energis kommersielle drift er altså også de som lider under dagens strømregime.


Og oss alle er altså representert i aksjonærutvalget gjennom ordførerne og Statskrafts medlemmer. Det burde styreleder Lars Erik Torjussen tenke litt nærmere over. For det er representanter for sjefene hans, innbyggerne og abonnentene, han refser i sin siste artikkel. Men kanskje ser han det ikke slik? Kanskje mener han at Agder Energi er som andre selskaper, og mener markedet kan utnyttes for alt det er verd for å øke inntjeningen?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page