top of page
  • Forfatterens bildeArgument

God Påske!


Illustrasjon: God Påske av T. Vestaas

Av redaksjonen, publisert 31.03.2023


Vi er nå noen dager inne i vår fjerde årgang. De færreste hadde sikkert trodd at vi skulle holde det gående så lenge. Kanskje heller ikke vi selv!


Men det har vi altså gjort. Og det er fordi vi har følt at vi har hatt en viktig jobb å gjøre. Mediemangfoldet, som er nødvendig for et levende demokrati, kommer ikke av seg selv. Noen må ta belastningen med å stå frem, og noen må våge å ta opp de vanskelige sakene som de tradisjonelle mediene av ulike årsaker helst legger bort.


Kommisjonen ble ledet av Kjersti Løken Stavrum. Hun er utvilsomt en av mediebransjens mektigste kvinner.

Kanskje noen i disse påsketider husker Ytringsfrihetskommisjonen? Den la fram sin enstemmige rapport den 15. august 2022. Rapporten konkluderte ikke uventet med at det sto riktig så bra til med ytringsfriheten her i landet. Men hva mer kunne man vente? Kommisjonen ble ledet av Kjersti Løken Stavrum. Hun er utvilsomt en av mediebransjens mektigste kvinner. Som styreleder i Blommenholm Industrier og administrerende direktør i Tiniusstiftelsen kontrollerer hun over 25 prosent av aksjene i Schibsted, Norges desidert største mediekonsern. Med den maktposisjonen i medie-Norge hun innehar kunne hun selvsagt ikke legge frem en rapport som viste noe annet enn at alt var i skjønneste orden med ytringsfriheten. Vi skrev den gang at rapporten var "ullen og full av selvfølgeligheter", og klarte så gar å få et oppslag i Klassekampen om saken. Kjersti Løken Stavrum verdiget oss også et svar, men noe klokere av det ble vi ikke.


For det er mangfoldet i debatten som er vår berettigelse. I noen saker har vi inntatt andre standpunkt enn "mainstream media"-avisen Fædrelandsvennen. I den ulykksalige striden om en eventuell reversering av storkommunen har vi ment det har vært riktig å høre innbyggernes syn på kommunesammenslutningen. Det synes Fædrelandsvennen og Høyre med Ap på slep lite om. Det skal i følge storkommuneforkjemperne være et angrep på lokaldemokratiet. Hvordan det kan være et angrep på lokaldemokratiet å høre hva innbyggerne faktisk mener har vi til nå ikke fått noe klart svar på. Snarere var det vel statsråd Jan Tore Sanner og Solbergregjeringen som, ved å feilinformere Stortinget om resultatet av de lokale folkeavstemmingene, gikk til frontalangrep nettopp på lokaldemokratiet. Det er altså de samme politiske krefter som før sammenslåingen overkjørte lokaldemokratiet som nå forsøker å fremstille seg som lokaldemokratiets livreddere. Godt hjulpet av Fædrelandsvennen!


Den som roser Tangen-kunsten opp i skyene ar altså den samme som har valgt ut kunsten

Og så har vi kunstsiloen. Den lever sitt eget liv. En av dem som bidrar til Kunstsiloens liv er Beate Mjaaland. Hun presenterer seg selv som daglig leder i AKO Kunststiftelse. Det er stiftelsen som er eier av Tangen-kunsten. I en egen artikkel om Tangen-kunst som skal utstilles på Artipelag museum i Stockholm beskriver hun utstillingen som "fantastisk spennende". Det er ikke overraskende tatt i betraktning av at kunstverkene i Tangensamlingen i stor grad er valgt ut av henne selv. I et intervju i Kunstavisen 8. mars 2021 med tittelen "AKO-Kunststiftelse - veien videre" forteller hun at hennes jobb er å forvalte Tangen-samlingen. "Dette innebærer at jeg koordinerer nyinnkjøp, som det jo er blitt mange av," sier hun i intervjuet. Den som roser Tangen-kunsten opp i skyene ar altså den samme som har vært sentral i å velge ut kunsten. Og det må noen skrive om. For Fædrelandsvennen gjør det jo ikke.


I håpet om at de foregående avsnitt har kunnet stimulere til reflekterende hjernegymnastikk om behovet for mediemangfold ønsker vi alle våre lesere en riktig god påske. Over påskehøytiden er vi tilbake med kritiske og tankevekkende reportasjer, kommentarer og analyser.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page