top of page
  • Forfatterens bildeArgument

God Jul!


foto: Øyvind Andresen


Av redaksjonen, publisert 24.12.2021


Vi går nå inn i den andre pandemijulen. Det har vært krevende tider for oss alle. Da vi i Argument Agder etter noen måneders forberedelse endelig kom ut med vår første artikkel to uker etter at regjeringen i mars 2020 stengte landet, ante ingen hva som lå foran oss. Men vi var overbevist om at det var behov for et uavhengig og systemkritisk nettmagasin som kunne løfte frem problemstillinger som de tradisjonelle medier av ulike grunner ikke våget å ta fatt i.

Historien har vist at vi hadde rett. Antall lesere har steget jevnt og trutt, og for de mest populære artiklene har vi nå godt over ti tusen lesere. Vi var bl. a tidlig ute med å sette fokus på strømprisene, og vi synes det er hyggelig at mange av de tradisjonelle mediene senere har fulgt i vårt fotspor. Særlig hyggelig føler vi det er at når revisor Aage P. Danielsen i en artikkel 3. desember foreslår en konkret løsning følger regjeringen noen dager senere opp med å gjøre noenlunde det Danielsen foreslo. Kanskje fikk Støre & Co ideen fra Argument Agder?


Vi var også de første til å ta opp debattklimaet i Kristiansand, og måtte for det høste mye kritikk og forakt fra de deler av det politiske spektrum som selv mente de hadde enerett på å være de seriøse og ansvarlige. Noen av våre artikler vakte riksdekkende oppsikt og ble i beste sendetid referert til i TV-debatt på NRK. Nå ser vi at erfarne politikere og samfunnsdebattanter i kjølvannet av bystyrets politiske kaos, tar opp tråden og følger våre anbefalinger om dialog og kommunikasjon. Sist ut var tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Peter S. Gitmark, som i en artikkel i Fædrelandsvennen hevder at makten ligger i å snakke sammen. Det er vi helt enig med Gitmark i.


Men vi har også tatt fatt i mange andre tema. Ett av dem har vært tvangssammenslåingen av Søgne og Songdalen kommuner med Kristiansand. Som mye av de andre forhold vi har omtalt dreier også denne saken seg om prosessen fram mot beslutningen. Den var utvilsomt under enhver kritikk. For Stortinget ble saken feilaktig fremstilt som at bare Søgne var motstander av sammenslåingen. Det var feil. Songdalens ja var nemlig betinget av at også Søgne ble med inn i storkommunen. Men Søgne sa nei, og dermed sa også Songdalen nei. Det er en alvorlig sak å feilinformere Stortinget, og vi mener derfor at det må komme en ny folkeavstemning i de to tvangssammenslåtte kommuner. Foreløpig har bystyret prøvd å legge saken død. Men om siste ord er endelig sagt, er fortsatt åpent. I denne sammenheng kan det være nyttig å minne om at et politisk vedtak bare er gyldig inntil et nytt politisk vedtak foreligger!


I løpet av inneværende år har vi publisert godt over 200 artikler om en lang rekke viktige tema i samtiden. Vi tar nå jule - og nyttårsferie i forvisning om at vi har gitt våre lesere gode og nyttige synspunkt om mange aktuelle problemstillinger. I begynnelsen av januar er vi tilbake.


I mellomtiden takker vi for følget gjennom året som nå lakker mot slutten, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noCommentaires


bottom of page