top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Frivilligheten i Agder

Synspunkt 13.09.2022: Det er strammet inn på muligheten for å benytte skoler og kommunale lokaler for overnatting i forbindelse med idrettsstevner o.a. Det er en hemsko for frivilligheten hevder artikkelforfatteren.


Illustrasjon: Aquarama


Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP)

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Agder fylkeskommune

Publisert 13.09.2022


Kristiansand Idrettsråd arrangerer ofte ulike samlinger og turninger. Vi er et fylke der mange av våre innbyggere er aktive i idretten eller har venner og barn som er det. Agder er også et attraktivt sted å reise til for klubber og lag for å konkurrere.  

Det avholdes mange idrettsaktiviteter i vår fine landsdel i løpet av et år, og vi har planer på hvordan vi skal bli bedre for frivilligheten. Men det er blitt mer krevende og dyrere for idretten å komme til Agder. Nå som vi har oppgradert flere av våre videregående skoler, så burde det være motsatt. Nå er det gode skoler som egner seg godt for overnatting og bruk for idretten i Agder. 

 

Vågsbygd SLK og Varodd SK etablerte i 2013 Aquarama Open som allerede første året ble Norges største svømmestevne, og har siden beholdt den posisjonen! 

6-900 deltakere + trenere, ledere og publikum har hvert år i begynnelsen av juni kommet til Kristiansand.


I år får klubbene nei til å leie lokalene. Det er strammet inn på mulighetene for utleie.

Stort sett ønsker deltakerne å bo på hotell, men noen har ønsket skoleovernatting. Spesielt utenlandske/danske klubber. AQ Open lånte i flere år kantinen på Tangen Videregående Skole til bespisning av deltakere. Suveren beliggenhet bidro til å løfte arrangementet, til at deltakerne ønsker å komme tilbake, og til å gi svømmeklubbene noe økonomisk overskudd. 

I år får klubbene nei til å leie lokalene. Det er strammet inn på mulighetene for utleie.  


Det vil være til stor fordel for idretten å få muligheten til å benytte seg av våre skoler og kantiner når de har behov'. Selvfølgelig så må det være innenfor rimelighetens grenser, og ikke påføre verken idretten eller fylkeskommunen ekstraordinære kostnader.  


For å sikre bedre rammevilkår for frivilligheten i Agder så fremmet jeg og fikk flertall for følgende forslag: «Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ber administrasjonen å utarbeide en sak for utvalget der man ser på muligheten for å legge til rette for overnatting og bespisning på våre videregående skoler for idrettslag slik det var tidligere».


På neste møte som vi skal avholde i Flekkefjord som ble årets frivillighetskommune, får vi forhåpentligvis saken om losji for frivilligheten til behandling. Da håper jeg at vi klarer å finne en god løsning for alle.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
留言


bottom of page