top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Frekkhetens nådegave


Kommentar 10.10.2022: Direktøren for Kunstsilo er overrasket og skuffet over at museet han leder heller ikke denne gangen har fått gjennomslag i statsbudsjettet for den omsøkte økning i årlig driftsstøtte. Tidligere statssekretær Randi Øverland viser til at museet aldri har vært lovet en økning i driftsstøtten slik direktøren antyder.


Kunstsiloen under bygging. Foto: Argument Agder

Av tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap), publisert 10.10.2022


Støre-regjeringen har lagt fram et stramt budsjettforslag for 2022.

Vi er først og fremst egentlig overrasket over at Regjeringen ikke foreslår den nødvendige økningen i driftstilskudd for å sikre overtakelse og igangsetting av Kunstsilo fra 2023," sier direktør Fuglestad til Fædrelandsvennen 7. oktober. Direktøren for Sørlandets kunstmuseum (SKMU) Kunstsilo er skuffet fordi “denne økningen er helt i tråd med det langsiktige driftsbudsjettet vi har presentert for politikerne for flere år siden”.


Ja, sånn kan det sies av en direktør som for fjerde gang gjentar det samme når regjeringen legger fram statsbudsjettet – uansett om det er Solberg eller Støre. Han og de politikerne som har vedtatt ny Kunstsilo innenfor de rammene direktøren viser til, vet og har hele tiden visst, at Regjeringen og Stortinget har bevilget et raust investeringstilskudd på 175 mill. kroner til bygget. De vet også at vi lokalt og regionalt ikke kan regne med mer enn andre museer når det gjelder driften.


Driftsbudsjettene blir som regel inflasjonsregulert. Dette kjenner museets ledelse og alle politikerne godt til. Det ble understreket gang på gang da SKMU Kunstsilo var til behandling flere ganger i to fylker og Kristiansand kommune. Regjeringen bevilget investeringstilskudd, ikke dobling av driftstilskuddet, slik museet primært ønsket. Det var jo økonomien som gjorde at så mange stemte mot de forslag som forelå! Det var ikke slik flere ville ha det til, at alle som stemte imot var negative til å bygge et kunstmuseum i den gamle kornsiloen. Det var også den gang helt tydelig at investeringsbudsjettet og ikke minst tallene for den årlige driften, ikke holdt. Økonomirapportene som ble lagt fram, viste det samme.


I Kristiansand og Agder har en med åpne øyne gått inn for å bygge et museum med et budsjett som ikke er i nærheten av realisme.

Til tross for at ledelsen kjente og kjenner til hvordan et budsjett utarbeides, og aldri har blitt lovet eller forespeilet økning i driftstilskuddet fra statens side, fortsetter direktøren å snakke som om det er Regjeringen som overrasker. Han sier faktisk at han er overrasket “fordi regjeringen har bevilget et betydelig investeringstilskudd til bygging av Kunstsilo”. Ja, det kan faktisk høres ut som at når staten går inn med investeringsbeløp, så bør det også påhvile staten å ta ansvar for å skaffe til veie ytterligere penger til driften. Fantastisk å høre. Her prioriterer staten å gi 175 mill. kroner i investeringstilskudd, og så blir det brukt imot dem som givere!


Museet er en stiftelse og har selvfølgelig selv ansvar for driften. De har selv med åpne øyne og full innsikt fått flertall for den finansieringspakken de la fram for politikerne lokalt og regionalt. Til tross for det høye investeringstilskuddet, fortsetter direktøren som om han ikke hører eller klarer å skjønne hvordan et statsbudsjett blir til.


Samtidig har en hele tiden visst at det mangler over 10 mill. i årlig driftstilskudd. Det er modig. Men ser en det hele under ett er det mest frekt.

I dag er driftsstilskuddet fra staten 13,1 mill. kroner. Museet søkte om ytterligere 10,5 mill. kroner. Det betyr at museet ønsker 23,6 mill. kroner fra staten for å få budsjettet til å gå i balanse. Vi snakker om en økning i driftsstøtten fra staten på 80 %! Det er ikke vanskelig å se at dette er utenfor enhver virkelighet. Å satse på at stortingspolitikerne kan hjelpe, er det jo fritt for. Men det er sannsynlig at andre museer og kulturinstitusjoner i landet vårt også har bruk for og ønsker mer statsstøtte.


Men i Kristiansand og Agder har en med åpne øyne gått inn for å bygge et museum med et budsjett som ikke er i nærheten av realisme. De siste årene har museet gått med underskudd. AKO-stiftelsen har gitt sine bidrag og reddet driften så langt. I inneværende år har museet måttet redusere virksomheten og til slutt stenge. Direktøren sier at det er “på grunn av trangt driftsbudsjett, etter at Kristiansand unnlot å øke tilskuddet.”


Igjen ser vi det samme. Kristiansand kommune får kritikk av direktøren for noe de aldri har lovet. Kommunen har lovet økt driftstilskudd det året Kunstsilo åpner dørene for publikum. Det skjedde ikke i 2022 og ser heller ikke ut til å skje i 2023.


Bygget har allerede blitt over 200 mill. kroner dyrere enn de første budsjett-tallene viste. Samtidig har en hele tiden visst at det mangler over 10 mill. i årlig driftstilskudd. Det er modig. Men ser en det hele under ett er det mest frekt. I tillegg framstilles saken som om Regjeringen har sviktet, samt Kristiansand kommune.


Tenk om alle skulle arbeide på denne måten? Sette opp noen tall, vedta, lukke øynene og gyve på slik at det til slutt høres det ut som om andre har skylden? I dette tilfellet ser det ut til at det er Regjeringen, og siden antakelig også Stortinget, som får skylden for at direktøren og styret ikke klarer å åpne Kunstsilo i 2023 heller.


Men vi har jo Tangen og AKO! Det ordner seg nok. Og flere med ham har vist at de mener det er lov å prøve seg.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no댓글


bottom of page