top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Formannskapet setter skapet på plass

Synspunkt 20.12.2023: Formannskapet fremmer ved sitt ønske om et nytt strømprisregime forslag som venstresiden i Stortinget for lengst har kommet med.Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 20.12.2023


Fædrelandsvennens journalist Kjetil Reite gjorde et intervju med kristiansandsordføreren og AP-gruppelederen etter møtet i formannskapet 6. desember. Ordfører Bernander uttalte at han stemte for forslag han aldri hadde trodd at han skulle støtte. Gruppeleder Mørk støttet de samme forslagene og sa at han var lei av å høre at forslag som kan få ned strømprisene er kompliserte å gjennomføre.


Vedtakene er gjort som innspill i høring om strømprisutvalgets rapport. Formannskapet vedtok :

1. Kristiansand kommune anbefaler regjeringen å omforhandle/endre avtaler knyttet til kraftkabler ut av Norge. ( mot 1 stemme, venstre).

2. Kraftutveksling med utlandet må reguleres ut fra hensynet til forsyningssikkerhet og pris i Norge. (enstemmig).

3. Kristiansand kommune anbefaler regjeringen å starte arbeidet med å utrede et eget prisområde for utenlandskablene. (enstemmig).


For meg som vanlig strømkunde, og for industri og næringsliv, må dette være vedtak, som hvis de får gjennomslag, vil bety ei drastisk endring av norsk strømprispolitikk.

Forslag 1 og 2 innebærer at pris og forsyningssikkerhet skal bestemme norsk eksport av kraft og at vi treffer beslutninger om dette uten innflytelse fra noe EU-organ.

Forslag 3 må innebære et eget prisområde for strøm til nasjonalt bruk, med pris bestemt av våre myndigheter, og et prisområde for strøm vi eksporterer til utlandet.


AP og Høyre i Kristiansand, og de øvrige borgerlige partiene, synes å ha innsett at å vente på et europeisk strømmarked i balanse som vil gi lavere priser er et håpløst prosjekt. "Mens vi venter på.." vil vi sansynligvis ha kvitta oss med store deler av vår kraftforedlende industri.


Formannskapet har så visst ikke funnet opp kruttet på ny. Det nye er at Kristiansandspolitikerne stemmer for forslag som partiene på venstresida har reist i Stortinget mange ganger. Ære være Bernander og Mørk som lar hensynet til folk og næringsliv gå fremfor lojalitet til egen ledelse. Håpet må være at dette er starten på noe vi kan kjenne igjen som god gammeldags norsk strømpolitikk.


Vil forøvrig minne om at vi har ca. 80 strømselskap som lever av å selge strøm, og som er fullstendig uten samfunnsmessig verdi. Og som vi betaler for.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page