top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Falsk nettside

Kommentar 10.07.2023: Oppretting av en nettside, som ikler seg en falsk politisk forkledning og hindrer virksomheten til et lovlig politisk parti, er uakseptabelt i et modent demokrati. Det er ikke satire, og kan ikke unnskyldes uansett parti som er rammet.


Illustrasjon: Fiktiv kandidat for Sørlandspartiet fremstilt ved kunstig intelligens (KI). Personen eksisterer ikke. Fra falsk nettside som utga seg for å representere Sørlandspartiet

Av Bernt H. Utne, publisert 10.07.2023


Falsk nettside hindret lovlig parti

Det nystartede Sørlandspartiet, med den profilerte og omstridte politikeren Nils Nilsen som frontfigur, har fått en treg start på valgkampen. Da partiet skulle aktivere sin nye internettside viste det seg at noen andre hadde rappet nettsiden rett foran nesen til Nilsen og hans nystartede parti. Og ikke bare hadde de stukket av med nettsiden. De hadde til og med ved hjelp av kunstig intelligens (KI) laget et fullverdig partiprogram med bilder av partiets angivelige kandidater. Som fremsto som pent polerte og velfriserte idealkandidater passende for et moteblad, eller en reklamesnutt for en hårkrem. Altså noe ganske annet enn Nils Nilsen og hans nye parti.


Påvirke valget?

I utgangspunktet kunne man dra på smilebåndet av hele saken. Hvis det ikke var for at den (eller de) som står bak nettsidestuntet så iherdig hadde forsøkt å skjule sin identitet og motivasjon. For normalt ville ærlige og demokratibevisste mennesker i respekt for spillereglene i et åpent og liberalt folkestyre stengt nettsiden når morsomheten var avslørt. Og deretter mot en rimelig godtgjørelse overført domenet til Sørlandspartiet. Da ville det faktisk vært en artig historie. Som man gjerne kunne le av. Men det skjedde altså ikke. I stedet har den ansvarlige og hans mulige medhjelpere gjort alt som har stått i deres makt for å skjule sine spor. Og det er da det prinsipielt begynner å bli virkelig betenkelig. For var motivet å påvirke utfallet av det kommende valg? Og enda mer betenkelig - hadde den ansvarlige forbindelse til konkurrerende politiske bevegelser?

For slik denne saken fikk utvikle seg kan den selvsagt sees på som et forsøk på hindre et offentlig godkjent parti i å utøve sine demokratiske rettigheter for den kommende valgkamp. Det er alvorlig, og kan sees på som et konspiratorisk forsøk på å influere på valgresultatet. Det går ikke i et av verdens mest demokratiske land, og det burde også alle involverte bak nettsidestuntet selv uten videre ha forstått. Men det gjorde de altså ikke, og det er det som er skandalen her.


Ansvarlige ansatt i Multiconsult

Intens og langvarig privat etterforskning avdekket etter hvert at hovedpersonen bak den falske nettsiden hadde tilknytning til det kjente konsulentfirmaet Multiconsult. Det fremgikk av at vedkommende som reserverte nettdomenet hadde brukt en e-postadresse tilhørende Multiconsult som sekundæradresse. Slik e-postadresse har kun ansatte i firmaet tilgang til, og selv om denne adressen bare er benyttet som sekundæradresse er det uvesentlig for sakens innhold. For Multiconsult som firma er derved uvegerlig involvert i etableringen av den falske nettsiden.


Guttestreker?

Saken ble først offentlig omtalt 5. juli i en reportasje på NRK. Der fremgikk at det hele egentlig var ment som satire. I en artikkel om den falske nettsiden i Fædrelandsvennen dagen etter beskriver kommunikasjonsleder i Multiconsult, Gaute Christensen, nettsiden som "guttestreker hvor man har tråkket feil". Argument Agder er kjent med identiteten til hovedpersonen bak den falske nettsiden. Med en alder på ca. 40 er han godt over "guttestrekalderen". Han er universitetsutdannet (NTNU, og har hatt et langvarig ansettelsesforhold til Multiconsult (ca. 15 år)(kilde LinkIn).


Multiconsults kommentarer

Da Argument Agder konfronterer kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult med spørsmål, hvor navnet på den ansatte er nevnt, benekter ikke Christensen at det dreier seg om denne personen. Vi må derfor gå ut fra at medarbeiderens identitet er korrekt Videre hevder Christensen at Multiconsult verken har vært "involvert, kjent med eller betalt noe ifm opprettelsen av domenet eller nettsiden". Han understreker dessuten at Multiconsult er "et partiuavhengig selskap som aldri vil involvere seg i partipolitiske nettsider - det være seg ekte eller falske. Videre tar vi avstand fra enhver falsk nettside". Men Christensen føyer likevel til at "som ansvarlig arbeidsgiver ble det tatt en samtale med vedkommende når selskapet ble kjent med saken. Vår medarbeider har deretter tilbudt seg å ordne opp".


Personalsamtale i Multiconsult

Og her er vi ved nok et viktig punkt. Selskapet hevder energisk at dette er en sak hvor "Multiconsult ikke er part". Men når arbeidsgiver finner det nødvendig å drøfte saken med den ansatte er det uvegerlig også et forhold som angår selskapet. For ellers var det ingen grunn til å diskutere saken med den ansatte. Så Multiconsult er involvert i saken, om de erkjenner det eller ikke. Og slik Christensen ordlegger seg er det klart at Multiconsult ikke er begeistret for den ansattes rolle i etableringen av den falske nettsiden. Om saken vil få betydning for den ansattes forhold til selskapet er ukjent. Men uansett er saken utvilsomt en "bulk i siden" på den ansattes langvarige ansettelsesforhold i selskapet, og for Multiconsult er det en ubehagelig "ripe i lakken".


Trakasserende og truende oppførsel?

I Fædrelandsvennens dekning av saken hevdes det at den ansatte har vært utsatt for trakasserende og truende oppførsel fra Nils Nilsens side. Dette avviser Nilsen kategorisk i en samtale med Argument Agder. Uten å ha tilgang til kommunikasjonen mellom partene er det vanskelig å fastslå eksakt samtalenes karakter. Men når noen så bevisst som dette forsøker å hindre virksomheten til et lovlig norsk parti før et viktig valg kan den ansvarlige og hans arbeidsgiver ikke forvente at reaksjonene som uvegerlig vil komme har karakter av en "søt og hyggelig koseprat". Det kan heller ikke være slik, hevder Nilsen, at man bare kan møte berettiget kritikk ved å påberope seg at man er offer for trakassering. Og dermed legge kritikken død. For offeret her, understreker Nilsen, er Sørlandspartiet, og ikke den som etablerte den falske nettsiden. Han er den skyldige!


Saken har prinsipiell betydning

Politikk er som kjent ingen søndagsskole. Særlig når man driver uhederlig påvirkning av en valgprosess. Som den ansatte i Multiconsult utvilsomt her har forsøkt seg på. Da kan han og andre involverte ikke forvente å bli behandlet "med silkehansker". Og forklaringen om "guttestreker" holder ikke for en velutdannet 40-åring ansatt i et renommert selskap med oppdragsgivere som bl.a. inkluderer kommuner og kommunale selskap. De skal være styrt av politikere som er valgt i ærlige valg. Det er valg som ikke er påvirket av falske nettsider.


Saken er således av prinsipiell betydning, og Nils Nilsen uttaler til Argument Agder at han derfor vil politianmelde saken. Det er forståelig og nødvendig. Om anmeldelsen vil rette seg mot privatpersonen bak den falske nettsiden, eller om anmeldelsen også vil omfatte Multiconsult for medvirkning, er foreløpig ukjent.


Vi går altså som tidligere spådd en varm valgsommer i møteKommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


bottom of page