top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

En styrket fredsbevegelse er nødvendig !


KRONIKK 24.11.23: Vi tror at det finnes ikke-militære alternativer til å løse mange av konfliktene i verden, som både er mer realistiske og humanistiske enn ideen om at våpen er veien til fred. Hvis ikke du heller tror at våpen er veien til fred, kan du bli med oss i Fredslaget Sør!


Foto: Tori Nefores på Unsplash

Av Aslak Storaker, Siv Tollevik, Tor Ivar Iversen, Kristin Hem fra Fredslaget Sør.

Publisert 24.11.23


I dag virker det som det er bred enighet blant de politiske partiene om at våpen og opprustning er veien til fred. Men det var også bred enighet blant politikerne om at å okkupere Afghanistan og bombe Libya ville føre til fred. Det viste seg å ikke medføre riktighet. Ingen av krigene som foregår i verden i dag ligger heller an til å ende med økt sikkerhet for noen av de krigførende partene. Og på samme måte som det har vist seg at krig ikke fører til fred, tror vi heller ikke at rustningskappløp mellom militære allianser vil føre til avspenning, men til økt spenning og konflikt.


I 2022 brukte verden 2 247 milliarder dollar på militært forbruk. NATO-landene sto for over halvparten av denne pengesummen. Til sammenligning er FNs budsjett på under 10 milliarder dollar. Verden ruster opp, gamle nedrustningsavtaler sies opp og stadig flere dør hvert år i væpnede konflikter. Finnes det måter å bryte med dette mønsteret?


Vi mener det er behov for en organisert fredsbevegelse på Agder. Og det virker som mange er enige med oss i det.

Norges fredslag har siden 1885 arbeidet for ikke-voldelig konflikthåndtering, nedrustningsavtaler og fremme av internasjonal lov. Sammen med den svenske arbeider- og kvinnebevegelsen og vår svenske søsterorganisasjon Svenska fred var Fredslaget en viktig aktør i å motarbeide opprustning og militarisme på tvers av grensene i forbindelse med løsrivningen fra Sverige i 1905.


I dag arbeider Fredslaget for å fremme ikke-voldelig konfliktløsning både i globale og lokale konflikter, gjennom åpne møter, debattdeltakelse og temagrupper som blant annet jobber med fredskultur og fred og miljø. Som en del av den internasjonale fredsbevegelsen samarbeider Norges fredslag med fredsvenner i andre land gjennom Nordisk fredsallianse, Det internasjonale fredsbyrået, kampanjen for å forby atomvåpen og kampanjen mot autonome våpen. Nordisk fredsallianse arbeider mot amerikanske militærbaser i Norden og for at Norden skal erklære seg som en atomvåpenfri sone. Det internasjonale fredsbyrået arbeider blant annet for å fremme konseptet om felles sikkerhet og for våpenhvile og fredsforhandlinger på Gaza og i Ukraina.


I sommer var vi noen fredsaktivister fra Arendal, Kristiansand og Tvedestrand som møttes på Fredssymposiet til Hardangerakademiet, og som ble enige om å dra i gang et lokallag av Norges fredslag på Sørlandet – Fredslaget Sør. Vi mener det er behov for en organisert fredsbevegelse på Agder. Og det virker som mange er enige med oss i det. På stiftelsesmøtet i Arendal i november møtte så mye som 20 mennesker fulle av engasjement, erfaringer og ideer om hvordan en burde gå fram.


Vi tror at det finnes ikke-militære alternativer til å løse mange av konfliktene i verden, som både er mer realistiske og humanistiske enn ideen om at våpen er veien til fred. Men det krever organisering, skolering, diskusjon, aktivisme og samarbeid på tvers av landegrensene. Fredsbevegelsen i Norge har i mange år hatt få medlemmer og krevende økonomi. Ved å danne Fredslaget Sør håper vi å styrke fredsbevegelsen ved å bli en møteplass for fredsaktivister på Sørlandet.


Tror ikke du heller at våpen er veien til fred? I så fall kan du bli med oss i Fredslaget Sør!Interimstyret for Fredslaget Sør. Fra venstre Kristin Hem, Tor Ivar Iversen, Siv Tollevik og Aslak StorakerKommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page