top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En formue

Synspunkt 18.08.2023: Reduksjonen i utslippet av CO2 som elektrifiseringen av prosessanlegget på Melkøya gir i Norge fører til like store utslipp i Tyskland der gassen brennes i gasskraftverk. For klodens klimaregnskap spiller det ingen rolle, og regningen betales av det norske folk via skatteseddelen.


Illustrasjon: Melkøya ved Hammerfest. foto Wikipedia

Av Reidar Kaarbø, publisert 18.08.2023


Nordmenn skal betale en formue for å flytte brenning av gass fra Melkøya til Tyskland

Ett tonn gass gir samme mengde CO2 enten den forbrennes i kraftverket på Melkøya eller på et kraftverk i Tyskland. Utslipp av CO2 må ned i Norge selv om det ikke spiller noen rolle globalt. Regningen sendes til folket.


Gass er noe stygge greier som brennes til masse CO2, og det gir et problem i klimaregnskapet vårt. Derfor vil politikerne stenge gasskraftverket på Melkøya og drive Melkøya elektrisk. Slik blir verden et bedre sted å være, og Norge får en fjær i hatten. Tror politikerne.


Regninger får vi over skatteseddelen.

Hva skjer med gassen som ikke lenger blir til kraft på Melkøya? Den blir eksportert og blir forbrent til CO2 i gasskraftverk i Tyskland eller andre land. Nå er ikke denne forbrenningen lenger problematisk, tvert i mot er det en velsignelse at Tyskland kan produsere kraft av ren norsk gass, en velsignelse for Equinor at de kan tjene mer penger på gassen, og en velsignelse for Norge som får skikk på klimaregnskapet.


For kloden spiller det jo ingen rolle hvor gassen blir forbrent til CO2. For kloden er ikke problemet hvordan gass og olje blir hentet opp, men AT gass og olje blir hentet opp. Heldigvis har de mektige oljenasjonene blitt enige om at det ikke er mengden gass og olje som hentes opp som skal inn i klimaregnskapet, bare den gassen som brukes til å hente den opp.


Regninger får vi over skatteseddelen.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page