top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En av Europas farligste byer?

Nyhet: 14.08.2023: En av de mest brukte reiseveilederne i USA og i den engelskspråklige verden, Explore, fraråder turister å besøke Kristiansand. Det hevdes at byen har en høy kriminalitet med mange småforbrytelser, og plages av lommetyverier. I stedet anbefaler reiseveilederen å besøke Stavanger eller Bergen, hvor besøkende er tryggere.


Illustrasjon, T Vestaas: Kristiansand – en utrygg by?

Av Bernt H. Utne, publisert 14.08.2023


Kristiansand som turistmål

Turisme skal være et satsingsområde for Sørlandets hovedstad, Kristiansand. Betydelige offentlige og private midler er de siste tiår sprøytet inn i ulike tiltak for å forbedre byens attraktivitet som internasjonal turistdestinasjon. Det er nok å nevne Kilden, Kunstsiloen og Dyreparken. Mens kaptein Sabeltann og omgivelsene i Dyreparken hovedsakelig retter seg mot norske turister, skal Kunstsiloen og Kilden også lokke et kresent internasjonalt publikum til byen. Det er nødvendig for å skape en robust og bærekraftig økonomi i begge disse kostbare prestisjeprosjektene.


Internasjonalt omdømme

Da er byens internasjonale omdømme viktig for å trekke turister til byen. For Kristiansand ligger ikke akkurat i hovedløypa for et pengesterkt og kulturelt interessert publikum. Hvis du som turist kommer fra Singapore eller Sydney, og skal tilbringe noe tid i Europa, er det stor sannsynlighet for at du lander på en av de tre største flyplassene, altså i London, Paris eller Frankfurt. Men det er lite sannsynlig at du tilfeldigvis lander på Kjevik. Hvis det ikke skulle være som følge av en særskilt interesse, eksempelvis en utstilling i Kunstsiloen.


Reiseveileder fraråder besøk i Kristiansand

Men et kresent og pengesterkt publikum undersøker selvsagt nærmere stedene de ønsker å besøke. For tryggheten i byen og dens omgivelser er viktig. Ikke bare for innbyggerne, men også for besøkende. En av de mest internasjonale benyttede reiseportaler, særlig i den engelskspråklige verden, er nettstedet Explore. I en artikkel 4. august i år, ført i pennen av Daniel Feininger, forteller nettstedet om hvilke farlige destinasjoner i Europa man helst ikke bør reise til. "Dangerous Europeen Destinations To Skip On Your Next Trip". Overraskende nok dukker Kristiansand opp som en av stedene det kan være farlig å reise til. Sammen med byer som Malmø, Birmingham, Kiev, Grozny, Belfast og en del andre. Felles for dem er at de alle er preget av uro med høy kriminalitet.


Omtale av Kristiansand

Illustrasjon. Anbefaling om å unngå Kristiansand og heller besøker Stavanger og Bergen.

Om Kristiansand heter det i artikkelen at byen er en gammel by med særpreget gotisk arkitektur som ligger helt på syd-spissen av Skandinavias juvel, Norge. Men byen har sett stigende kriminalitet de siste årene, med tyverier og rusmisbruk som sentrale elementer. Det er særlig ubehagelig for de som kommer som besøkende, og Explore anbefaler heller å besøke byer som Stavanger og Bergen «for å holde seg unna bråk.»


Politiske reaksjoner

Argument Agder har stilt spørsmål med bakgrunn i artikkelen i Explore til ordførerkandidatene fra Høyre, Mathias Bernander, Arbeiderpartiet, Kenneth Mørk og Kristelig Folkeparti, Charlotte Beckmann Finnestad:


«Reiseveilederen www.explore.com er ett av verdens mest benyttede nettsted for turister som søker informasjon, og mange potensielle besøkende vil lese dette. 1. Har du noen kommentar til artikkelen? 2. Hva mener du kan gjøres for å bedre byens rykte blant turister? 3. Har dette sammenheng med rusbruk i byen?»


Bernander har ikke besvart vår henvendelse. Mørk svarer at han er på bedriftsbesøk i hele dag og kan derfor ikke kommentere saken på det nåværende tidspunkt. Beckmann Finnestad svarer at hun er meget opptatt, og har ikke fått satt seg grundig inn i omtalte artikkel. Men presiserer at dette er «enda en grunn til å ha fokus på at Kristiansand skal være en trygg kommune.»


Skadelig

I en uttalelse til nettavisa KRS fnyser reiselivsjournalist og redaktør av The Travel Inspector Odd Roar Lange av påstandene i reiseportalen Explore. Men innrømmer at «det er ingen tvil om at dette er skadelig for Kristiansand». Hva innbyggere og byens ledelse måtte mene om dette er for et internasjonalt publikum mindre vesentlig. Det viktige er hva som spres i internasjonale fora om byen, og det er den informasjonen som pengesterke internasjonale turister vil forholde seg til når de planlegger reisene sine.


Explore stryker Kristiansand av listen over Europas farligste byer

Tirsdag morgen 15 august ble Kristiansand strøket fra listen over Europas farligste byer. Det skjedde i følge avisen KRS etter sterkt press fra Kristiansand om å slette Sørlandets hovedstad fra denne ubehagelige verstinglisten. Det er ikke klart hvorfor Explore har endret artikkelen. Men saken er overraskende. Det forhold at Kristiansand er trukket frem, med bilde og utførlig beretning om byen, dens beliggenhet og arkitektur, er tankevekkende. At byen så raskt ble strøket fra listen er også interessant. Det kan tyde på slett forarbeid med faktasjekk fra Explore sin side. Men det kan også skyldes at nettstedet har vært usikker på om påstandene i artikkelen var holdbare i tilfelle dette skulle utvikle seg til en juridisk konflikt, og dermed valgte den enkleste løsningen med å stryke Kristiansand fra listen.


Tankevekker

Uansett hva som her har skjedd bør saken være en tankevekker for så vel politisk som administrativ ledelse i byen. For hvordan kom Kristiansand overhodet inn på denne listen? Vi vet jo at mange av de andre byene er farlige, og da er det vel neppe bare en tilfeldighet at Kristiansand kom med i artikkelen. Byen er utførlig beskrevet i artikkelens originalutgave, og forfatteren synes å være godt kjent i Norge,. Utfordringene i byen, særlig med ungdomsbråk og konflikter, har vært omfattende beskrevet i mediene den siste tiden, og de samme medier leses også i utlandet. Det bilde som tegnes av byen blir altså også leste langt utenfor Sørlandets grenser.
Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noコメント


bottom of page