top of page
  • Forfatterens bildeArgument

"Du må'kke komme her og komme her"

Kommentar 04.04.2022: Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk har ikke behov for noen utenfra til å komme å rydde opp. Og slettes ikke i fattigdomsproblematikken. Den vil Arbeiderpartiet ha for seg selv.


Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk Tidligere Stortingsrepresentant Peter Gitmark


Av Bernt H. Utne, publisert 04.04.2022


Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk skriver i en artikkel i Fædrelandsvennen 30. mars "Bekymringsfulle kunnskapshull" at "vi trenger ingen til å komme å rydde opp". Mørks utbrudd retter seg mot tidligere stortingsrepresentant Peter S. Gitmark og hans interesse for å bli Høyres neste ordførerkandidat. Mørks utsagn kan minne om trubaduren Øystein Sundes berømte vise fra 1994: "Du må`kke komme her og komme her." Sangen er et oppgjør med de mange hverdagsmennesker som ikke vil finne seg i noen innblanding fra andre i deres "revir".

Her er vi ved kjernen i Mørks artikkel. Han vil rett og slett ikke at Gitmark og Høyre engasjerer seg i å løse byens fattigdomsproblemer. For det er åpenbart et "revir" som skal være reservert for Arbeiderpartiet. Foranledningen til Mørks reaksjon er Gitmarks innlegg i samme avis 29. mars "Fremtidshåp, ikke fattigdom". I artikkelen belyser Gitmark uroen mange av byens unge føler for sin egen fremtid, og han foreslår økt satsing fra næringslivet og frivillige organisasjoner for å gi de unge et fremtidshåp. Ingenting i Gitmarks artikkel er overraskende. Han ønsker økt satsing på utdannelse, og vil gi unge med individuelle behov direkte støtte uten å gå via foreldrene til aktivitetskort, leksehjelp og tilgang til gratis kultur- og idrettsaktiviteter. Det er tradisjonell høyrepolitikk med fokus på private løsninger og tettere samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner. Klargjøring av denne type synspunkt er naturlige elementer i den politiske debatt, og Gitmarks retorikk ligger godt innenfor de rammer som et respektfullt offentlig ordskifte setter.


Her burde det være nok av muligheter for Kenneth Mørk til å klargjøre sitt partis svar på Gitmarks politiske tanker med å fremme konkrete alternative forslag til løsninger. Men i stedet for å "ta ballen" løper Mørk etter mannen og forsøker å felle Gitmark i det man må kalle for en "politisk grisetakling". Vi trenger lagspillere, og ikke spede sololøp mot ordførerklubba, hevder Mørk, som også mener det er vanskelig for Gitmark å se de lokale utfordringene fordi det er så langt til Oslo. Og at en tidligere stortingsrepresentant, kommunikasjonsrådgiver og nå selverklært ordførerkandidat har så store kunnskapshull om hva som skjer i hans egen by, forundrer og bekymrer Arbeiderpartiets gruppeleder. Kenneth Mørk er forespurt om en uttalelse. I en SMS svarer han at han ikke ønsker å "kommentere noe på Argument Agder", og avslutter med å ønske "lykke til med saken"!


Man må gå ut fra at Kenneth Mørks utspill ikke er en soloopptreden. Hans parti bryter dermed den uskrevne lov i norsk politisk kultur om ikke å blande seg inn i andre partiers nominasjonsprosess. Det er uvanlig, og forteller klart og tydelig hvem Arbeiderpartiet og Kenneth Mørk ikke vil ha som Høyres ordførerkandidat. Om det svekker eller styrker Gitmarks kandidatur er det foreløpig for tidlig å si. Men for mange velgere og partimedlemmer i Høyre er personangrep fra Arbeiderpartiet og venstresiden i seg selv en god grunn til å velge nettopp den som kritikken rettes mot. Personangrepet mot den ene av Høyres tre erklærte ordførerkandidater kan derfor fort vise seg å bli til en fordel for Peter Gitmarks kandidatur.


Kenneth Mørks retorikk er i denne saken utvilsomt uvanlig. Den er også respektløs, og bærer bud om at sentrale aktører på den politiske arena i Kristiansand fortsatt strever med å finne tonen i det politiske ordskifte. Dessverre har politikken i Kristiansand i altfor stor grad vært preget av denne type "sleivspark" fra flere ulike aktører. Det burde bekymre Arbeiderpartiets ledelse, og andre som sier de er opptatt av en god politisk debattkultur. For det er ikke hva man sier i festtaler og lignende som betyr noe. Det er hva man viser i praksis. Derfor kan det ved neste valg være en fordel for en god offentlige samtale med friske krefter som kommer utenfra!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page