top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Dørleken i Kristiansand havn.

Kommentar 07.11.2023: Et selsomt spill utfolder seg for tiden mellom den interkommunale driften av havnene i Lindesnes og Kristiansand og det kommunale eierselskapet i Kristiansand. De samme styremedlemmer stemmer i samme sak motsatt i det interkommunale driftsselskapet og i det kommunale eierselskapet.


Illustrasjon: Containerhavna i Kristiansand, foto Kristiansand havn

Av Aage P. Danielsen, publisert 07.11.2023


I mitt innlegg om Kristiansand Havn 23. oktober har jeg gjort meg skyldig i en misforståelse.

Jeg har trodd at det var Kristiansand Havn KF som skulle utbetale utbytte til kommunekassa, og ikke Kristiansand Havn IKS. Og jeg var i god tro. For kommunedirektøren hadde i sin økonomiplan lagt til grunn at det var dette selskapet som skulle utbetale utbyttet.


Styremøte i det Interkommunale selskapet (IKS)

Men den 10.oktober ble det avholdt to styremøter etter svingdørprinsippet. Først i det interkommunale selskapet (IKS), som jo driver havna. Uten at det sto på sakslista foreslo Kristiansand kommune sine representanter at IKS-et skulle utbetale 10 millioner kroner i utbytte (8millioner til Kristiansand kommune og 2 til Lindesnes kommune).

Stikk i strid med kommunedirektørens opplegg, som jo innebar at utbytte skulle komme fra det kommunale foretaket. Forslaget ble forkastet. Lindesnes kommune, sammen med ansattes representant og brukerrepresentanten stemte mot forslaget, som falt med 5 mot Kristiansands 4 stemmer. Hvor ideen om utbytte kom fra, vet vi foreløpig ikke. Det var ikke varslet, men var nærmest et benkeforslag, slik vi forstår det.


De samme fire representantene som ikke fikk gjennomslag for sitt forslag i det interkommunale selskapet, stemte mot forslaget om utbytte i det kommunale foretaket.

Styremøte i det Kommunale Foretak (KF)

Ved møtets slutt tok de fire representantene svingdøra til styremøtet i det kommunale foretaket (KF), der de også er styremedlemmer, men her sammen med Marte Rostvåg Ulltveit -Moe. Hun hadde allerede i det forrige styremøtet i juni 2023 foreslått at det kommunale foretaket (KF) skulle utbetale et utbytte på 8 millioner til kommunen. Men saken ble utsatt i påvente av investeringsanalysen som var varslet. Den forelå jo nå, og Ulltveit-Moe gjentok derfor forslaget på nytt i det kommunale foretaket (KF).

Og det utrolige skjedde. De samme fire representantene som ikke fikk gjennomslag for sitt forslag i det interkommunale selskapet (IKS), stemte mot forslaget om utbytte i det kommunale foretaket (KF). Og det på tross av kommunedirektørens forutsetning. Og på tross av at kommuneloven slår fast at det kommunale foretaket skal styres i tråd med eierkommunens vedtatte økonomiplan og årsbudsjett.Selskapsavtalen hindrer utbytte?

Argument Agder har forelagt stemmegivningen for styrerepresentantene Vegard Launes (H) og Eirik Dåstøl Langeland (Ap), og bedt dem forklare hvorfor de stemte forskjellig i de to styremøtene.

Dåstøl Langeland forklarer at: "Det er IKS-et som står for driften av havna, og som det derfor ville vært riktig å ta utbytte fra. I følge selskapsavtalen kan KF-ene bare gi utbytte hvis det er snakk om midler som selskapet ikke trenger for å ivareta havnevirksomheten."

Launes har ikke besvart vår henvendelse.


Det er et underlig og uforståelig spill vi her er vitne til.

Hvem bestemmer - nytt eller gammelt styre?

I tillegg ble Ulltveit- Moes forslag om strømming av styremøtene nedstemt. Begrunnelsen var at dette fikk det nye styret ta seg av. I motsetning til forslaget om fortgang i flytting av containerhavna til Kongsgård-Vige området, som to av de utadgående representantene forut for møtet i det kommunale foretaket (KF), fremmet i det interkommunale havneselskapet (IKS). Der gjaldt åpenbart ikke det samme. For det spørsmålet mente de samme representantene ikke kunne overlates til det nye styret. Det måtte de ubetinget selv avgjøre!


Underlig spill

Det er et underlig og uforståelig spill vi her er vitne til. Har noen snakket med noen?


Det minner meg om den gang partiet Venstre ble splittet i alle mulige retninger. Gunnar Garbo var satt på sidelinja og kommenterte det hele slik: "De spiser sin egen hale – og de nyter måltidet!"Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page