top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Det suser i palmene

Kommentar 08.05.2024: Det er opprør under palmene. Leien for eneretten til Bystranda i beste sommersesong er mangedoblet. Det er en eksistensiell trussel mot Palmesusfestivalen hevder Visit Sørlandet, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen. Underlig nok hører vi lite fra hovedaktøren selv, Palmesus.


Av Bernt H. Utne, publisert 08.05.2024


Mangedobling av leiepris

Palmesus reklamerer på sine egne hjemmesider med at festivalen er "Skandinavias største strandfest". Nå kan imidlertid festivalen forberede seg på å måtte bla dypere ned i lommeboken for leie av den offentlige Bystranda i ca 10 dager. Et flertall ledet av Arbeiderpartiets Kenneth Mørk fikk nemlig i areal - og miljøutvalget torsdag 2. mai knapt flertall for å mangedoble leieprisen. Den gikk opp til kr. 200 000 pr dag for de første 10 dagene. Deretter stiger den til 400 000 pr dag. Men saken er ikke avgjort. Bystyret tar sin endelige beslutning 29. mai. Der kan utfallet bli et annet.


Krangel om pris

Saken dreier seg om leienivå for et offentlig område av stor verdi for allmennheten, og partiene har delt seg etter klassiske politiske skillelinjer. Det var egentlig helt som forventet. Inntil lederne i tre lokale interesseorganisasjoner plutselig kastet seg inn i debatten. I en glødende kronikk i Fædrelandsvennen 6. mai hevdet de at sommeren slettes ikke var avlyst på grunn av Palmesus. For "dersom solen skulle skinne noen av de aktuelle dagene, har vi andre strender og andre lekeplasser" å by på for turister og tilreisende. Men altså ikke Bystranda. Den er reservert for Palmesus.

 

Fakta må på bordet forlangte skribentene "etter en lang rekke med ufortjent kritikk," og hevdet at Palmesus var utsatt for "svartmaling fra bystyrets talerstol".

Krav om fakta på bordet

I kronikken lekser daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad, administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer og daglig leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, opp alle vansker som festivalen vil måtte slite med dersom forslaget fra areal - og miljøutvalget skulle bli stående. Fakta må på bordet forlangte skribentene "etter en lang rekke med ufortjent kritikk," og hevdet at Palmesus var utsatt for "svartmaling fra bystyrets talerstol". At bystyret ennå ikke har behandlet saken var nok en forglemmelse. Dessuten hevdet de at ingen andre arrangement i byen treffer så godt en ønsket målgruppe for bygging av positive relasjoner til byen som studiested og potensielt bo- og arbeidssted. Og noe som ikke kan måles i kroner og øre er det positive omdømme Palmesus har for Kristiansand og Sørlandet. Sies det i kronikken.


Oppkjøpsfond i skatteparadis

At festivalen er solgt ut av landet nevnes ikke med et ord. Heller ikke at den eies av oppkjøpsfondet Providence Equity med hovedkontor i USA, og registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Et eventuelt overskudd vil derfor flyte fra Bystranda og inn i lommene på velstående eiere i USA. Som sikkert har råd til å dekke et eventuelt underskudd.


For hvor ellers i Norge finner man en slik strand midt i en større by? Svaret er: ingen steder.

Ikke enkel å flytte

Som strandfest er Palmesus dessuten avhengig av Kristiansand og bystranda. For hvor ellers i Norge finner man en slik strand midt i en større by? Svaret er: ingen steder. Og det går jo også frem av kronikken i avsnittet der det problematiseres over mulighetene til å flytte festivalen. Men det avskrekker ikke kronikørene fra å hevde at "den forespeilede firedoblingen av leiekostnader er en eksistensiell trussel for Palmesus og vil utvilsomt tvinge styret og ledelsen til å se på alternative løsninger som kan gi festivalen langsiktig forutsigbarhet og trygghet."


Eksistensiell trussel?

Og det er nå det virkelig begynner å bli interessant. For hvordan kan lederne for de tre interesseorganisasjonene vite at den forespeilte leieøkningen er "en eksistensiell trussel" for festivalen? Slik informasjon kan de rimeligvis bare ha fått fra festivalens ledelse. Og da er det naturlig å spørre om hvorfor ledelsen i Palmesus ikke selv har gått ut i media med denne informasjonen?


Men det er altså ikke alt som er lovlig som også er klokt.

Interesseorganisasjoner som nyttige redskap

I stedet foretrekker Palmesusledelsen åpenbart å heller bruke disse tre interesseorganisasjonene som nyttige og lojale redskap for å påvirke bystyret i dets behandling av saken. Det er selvsagt lovlig i et moderne demokrati. Men det er altså ikke alt som er lovlig som også er klokt. Å skyve disse interesseorganisasjonene foran seg som villige brikker i et maktpolitisk spill er en risiko som fort kan få et annet forløp enn tenkt.


Reaksjoner

For slike interesseorganisasjoner har mange medlemmer. Ikke alle av dem er like begeistret for at interesseorganisasjonen de er medlem av brukes for næringspolitiske særinteresser. Og ikke alle er like opptatt av Palmesus. En av dem er næringsdrivende Trond Aanensen Han er medlem av Næringsforeningen, tidligere medlem av Kvadraturforeningen, og hevder at. Palmesus bare står for 2 prosent av de tilreisende til landsdelen. Dessuten minner Aanensen om at "foreningene skal jobbe for medlemmenes interesser." Og med det mener han nok interessene til alle medlemmene. Ikke bare Palmesus.


Her kan det altså fort bli mer å skrive om!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page