top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Det haster for Søgne å komme seg ut

Synspunkt 17.11.2022: Vi har visjoner for en selvstendig Søgne kommune og vi baserer våre visjoner og argumenter på fakta hevder artikkelforfatterne, som ønsker at Søgne skal komme seg ut av storkommunen så raskt som overhodet mulig.


Illustrasjon Sol med barn, foto Vidar Ertzeid

For «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»

av Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg, Vidar Ertzeid, publisert 17.11.2022


Det kan se ut som om høyrepolitiker Grethe Alver og en administrator av Facebookgruppen «Ja til Søgne I Kristiansand» Erik Spieler, forsøker å latterliggjøre oss gjennom debattinnlegg og kommentarer. Vi er ikke synske, vi har visjoner for en selvstendig Søgne kommune og vi baserer våre visjoner og argumenter på fakta.


Alver skriver i ett innlegg i Fædrelandsvennen 15. november Tilbake til fremtiden at «vi må stå sammen» om å løse utfordringene i en stor kommune. Men hva er det egentlig hun mener vi skal stå sammen om? Skal vi stå sammen om å betale for all gjeld og prosjekter som Kristiansand kommune har opparbeidet seg gjennom mange år med dårlig styring? Skal vi stå sammen om prosjekter som f.eks. å grave opp hele kvadraturen for å bytte ut gamle vann-og avløpsledninger? Skal vi stå sammen om forslaget til kommunaldirektør Camilla Dunsæd om å øke kommunens gjeldstak med 500 millioner kroner til svimlende 9 milliarder kroner på grunn av presserende investeringer?


Vi skal ikke reparere en gammel kommune. Sammen med Søgnes innbyggere skal vi bygge en helt ny Søgne kommune.

Mener Alver at Søgnes innbyggere må være med på å betale de galopperende utgiftene til Kristiansand? Hvor er visjonene? Alver er opptatt av vår interessegruppes malerier av hvordan vi mener Søgne kommune kan bli Norges beste kommune, at vi vil "skreddersy tjenester» til våre innbyggere. Hun har oppfattet oss riktig. Det er vår klare ambisjon. Dette er et politisk spørsmål, som innbyggerne i kommunen kan være med på å bestemme. Vi skal ikke reparere en gammel kommune. Sammen med Søgnes innbyggere skal vi bygge en helt ny Søgne kommune.


Vi er godt innforstått med at kommuneøkonomien i Norge er under sterkt press. Nettopp derfor mener vi bestemt at Søgne kommune vil klare seg best alene, uten å ha Kristiansand på slep. De økonomiske argumentene for dette poenget finnes i grunnlaget vi har levert til Statsforvalteren og senere publisert på vår nettside www.min-kommune.no, samt vår Facebookside "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"


Etter sammenslåingen har vi på de fleste områder fått dårligere og mer sentraliserte tjenester til en høyere pris

Vi er enige med Alver om to saker. Det handler om fremtiden og det handler om et levende lokalsamfunn. Derfor vil vi være en egen sterk Søgne kommune, med visjoner for fremtiden, en fremtid med vekst og glede i lokalmiljøet.

Vi ble lovet stordriftsfordeler og lavere kostnader om vi slo oss sammen. Etter sammenslåingen har vi på de fleste områder fått dårligere og mer sentraliserte tjenester til en høyere pris. Tatt ut av løse luften skriver Alver at «utgiftene knyttet til reverseringen vil tilfalle innbyggerne». Hvor tar hun det fra? Regjeringen, Kommunaldepartementet og kommunalminister Gjelsvik har lagt frem og uttalt helt konkret informasjon om dekning av oppløsningskostnadene. Har denne informasjonen ikke nådd fram til lokalpolitikeren Grethe Alver?


Sentrale politikere, rådgivere og meningsbærere ser ut til å like hennes debattinnlegg, med mange løse påstander. Det gir oss desto større grunn til bidra til at Søgne kommer seg ut av Kristiansand så fort som mulig.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page