top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Det burde ha stått i avisen - det gjorde det ikke (del 1)

I løpet av 45 år er Fædrelandsvennens betydelige formue forsvunnet i aksjeavtaler, selskapsdannelser, fusjoner, fisjoner og spesielle overføringer. I 2019 var Fædrelandsvennens egenkapital bare 15 millioner kroner.

I Argument Agder forsøker vi å fortelle den historien, eller de historiene, som Fædrelandsvennen selv ikke fortalte. Det handler om det rike avisselskapet som gav bort alle sine verdier til aksjonærene. Og som deretter betalte leie for å kunne bruke de samme eiendommene og eiendelene. Både gamle og nye eiere har deltatt i tappingen.

Revisor Åge P. Danielsen og journalist Einar Guldvog Staalesen har gravd frem historiene og skrevet tre artikler hver om dem. Danielsen har analysert regnskap fra 2002 til i fjor.

De seks artiklene kommer som serie her i nettmagasinet Argument Agder.


Her følger den første artikkelen til Åge P. Danielsen.


Foto: Argument Agder


FÆDRELANDSVENNEN – QUO VADIS ?


Del 1 - Et ukjent dødsfall. Likvidasjonen i 2009.

Av Åge P. Danielsen, publisert 6.8.20

Det meste lå til rette for at avisen skulle vært en økonomisk suksess historie. I Kristiansandsområdet er avisen markedsmessig en tilnærmet monopolist og har vært det siden Dagbladet Sørlandet la ned i 1990. I forhold til andre virksomheter har Fædrelandsvennen flere fortrinn - det er ikke merverdiavgift på utsalgsprisen, kundene betaler på forskudd, og virksomheten har ikke varelager. Det bidrar til en vesentlig bedre likviditet enn hos de fleste andre selskaper, og en lavere operasjonell risiko, som vi økonomer liker å kalle det.


Avisen bringer selv analyser av lokale virksomheter. Vår analyse har overskrift fra latin som litt fritt oversatt betyr «hvor bærer det hen?» For kanskje å kunne gi svar på dette må vi se på de lange linjer.

De lange linjene – egenkapital og virkelig verdi.

Vi starter i 2002 da selskapets bokførte egenkapital var 151 millioner. I dagens verdi utgjør det 203 millioner, reelt sett var den betydelig høyere, det skal vi se på etter hvert. Egenkapital representerer om ikke nødvendigvis «penger på bok», så i alle fall nøkternt vurderte verdier.

I 2005 var egenkapitalen på sitt høyeste, 259 millioner i dagens kroneverdi. Antall årsverk utgjorde da ca 200. I 2019 var antall årsverk 61.


I 2007 ble de virkelige verdiene samlet sett ansett å utgjøre i overkant av 900 millioner kroner, fordelt med 843 millioner på trykkeri og avisvirksomhet, og 70 millioner på eiendommen på Fiskåtangen. Siste år som det foreligger regnskap for (2019) viser at egenkapitalen nå er i underkant av 15 millioner, og at merverdier ut over dette sannsynligvis er tilnærmet 0. Bokførte immaterielle eiendeler utgjør samtidig 13 millioner kroner. Dette er eiendeler som er avhengig av fortsatt positiv drift for å ha en verdi.


Hva skjedde? Det er en spennende historie med spenstige verdivurderinger og omorganiseringer i stort tempo.


Organisatorisk dødsfall – og oppstandelse.

Det burde ha stått i avisen, men det ble aldri omtalt. Derfor har vi laget en kort notis om dette:


Fædrelandsvennen med organisasjonsnummer 911 893 754 og med virksomhet tilbake til 1875, avgikk i stillhet ved døden den 25.6 2009. Til stede var kun en ansatt ved Brønnøysundregistrene, som etter å ha bladd seg gjennom enkelte papirer konstaterte at alt lå til rette for at selskapet kunne erklæres å ha gått ut av tiden og derfor ble slettet.

Oppstandelse

Det var en planlagt likvidasjon som hadde funnet sted. For allerede før dødsfallet var det etablert et nytt selskap med organisasjonsnummer 990 413 045. Det skjedde den 12.10.2006. Formålet er kort og konsist oppgitt å være «Medievirksomhet». Navnet ble «Nye FV AS». Aksjekapitalen var 100 000 kroner, og styreleder var Harald Pedersen. Didrik Oscar Munch fra Schibsted-konsernet var varamedlem, og i 2009 overtok han som styreleder. I 2009 – samme dato som gamle Fædrelandsvennen AS ble slettet, ble Nye FV AS omdøpt til Fædrelandsvennen AS slik at det er dette selskapet som i dag gir ut avisen.


Hvordan det skjedde, og hva som skjedde forut for dette kan du lese om i de nærmeste ukene. Det blir flere organisatoriske dødsfall, og mye annen spennende akrobatikk med opp og nedskrivninger nesten i milliardklassen. Så «heng med», som de sier i Sørlandssendinga.

Se også dagens artikkel til Einar Guldvog Staalesen.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page