top of page
  • Forfatterens bildeArgument

De pårørende forteller sine historier

REPORTASJE 8/9 - 21: Det sitter ti skrøpelige mennesker i høy alder isolert i sine kommunale utleieleiligheter på Lundeveien 34 i Søgne. De er strandet på kanten av døden. De ble brått i august fratatt sine sosiale liv slik Argument Agder skrev i reportasjen «Det går ikke an å behandle gamle mennesker slik». Nå forteller de pårørende hvordan de opplever situasjonen.

Fra v: Hildur Berge, Erna Andreassen, Bjarne Olsen, Elin Olsen, Wenke Olsen og Leif Olsen. Foran: Atle Aasen. LIsbeth Berge var ikke til stede på fotoet. foto: Vidar Ertzeid

Av Øyvind Andresen og Vidar Ertzeid, publisert 8/9 2021


Argument Agder har nå vært i kontakt med sju pårørende. Det er Bjarne Olsen, Wenke Olsen, Elin Olsen, Lisbeth Berge, Erna Andreassen, Hildur Berge og Leif Olsen. Til stede var også Kr.F – politiker Atle Aasen som har en bestemor blant beboerne.


De forteller samme historie: Plutselig ble alt rigget ned: Kjøkken og kantine ble stengt, vaktmester og kokke ble borte; planter, møbler, bilder og piano ble flyttet. Felles måltider og samvær med underholdning forsvant. De pårørende ble ikke varslet på forhånd. Beboerne inngikk en slags muntlig avtale med kommunen, som de ikke var i stand til å vurdere konsekvensene av. Noen eldre fikk angst ved de brå endringene. Andre beboere opplever isolasjonen som de er blitt fanger i sin egen leilighet.


Det fantes ingen informasjon til de pårørende. Noen prøvde å finne hvem som var ansvarlig for nedstengingen, men ble stadig henvist til nye personer. Etter over tjue telefoner gav de opp.


Kommunen skylder på at det ble vedtatt av gamle Søgne kommune at beboerne og aktiviteter skulle flyttes til det nybygde Kleplandstunet ved Tangvall lenger øst i Søgne når dette var ferdig. Men det er måten det er gjort på som er under enhver kritikk. Tjenestene ble fjernet først, mens beboerne ble igjen til en uviss framtid. Alt skjedde altså i feil rekkefølge.


De pårørende tror ikke de gamle bør flyttes nå. De er for skrøpelige. De ønsker bare at de eldre skal få igjen noe av det sosiale livet. Felles middag var f.eks. et høydepunkt på dagen. Og de pårørende ønsker en vaktordning. De gamle bor vegg i vegg med psykiatriske pasienter. Ingen av disse har utført vold mot de gamle, men det skaper likevel en utrygghet uten døgnvakter.


Flere av de pårørende mener også at kommunen har brutt løftene som ble gitt da beboerne flytta inn i sin tid. De har heller ikke hørt om et tilbud fra kommunen til beboerne om å være med på noen aktiviteter på Kleplandstunet. Dette vil uansett ikke kunne passe alle eller på noen måte dekke savnet etter det sosiale livet slik det var.


Kommunens svar:

I en kommentar til Argument Agder uttaler kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune, Mette Brevigh Nilsen, at hun har stor forståelse for at beboerne og deres pårørende er kommet i en krevende situasjon. Hun forteller at situasjonen på Lundetunet er en følge av vedtak fattet av kommunestyret i gamle Søgne kommune. Kommunestyret bestemte den gang å flytte dagsenteret til det nye Kleplandstunet, og det har medført en stor endring for de beboere som er blitt igjen. De har vært vant til å ha dagsenteret rundt seg, og de føler seg nå svært alene.


På spørsmål om hva som kommunen har gjort for å avhjelpe situasjonen svarer Brevigh Nilsen at hjemmetjenesten har vært i dialog med alle berørte beboere og pårørende der hvor beboer har ønsket det. Her har man sammen sett på behov til den enkelte beboer. Alle som har hatt tilbud på dagsenter tidligere har fått det videreført, men nå på Kleplandstunet. De som ikke har hatt dagsenterplass tidligere har fått mulighet til å søke om plass. Hvis det er andre hjelpebehov som må ivaretas så er det oppgaver som ivaretas av hjemmetjenesten. Hun sier at de ser på om det er andre løsninger i en overgangsperiode, og har stort fokus på å finne gode løsninger for beboerne. De tar også kontakt med frivilligheten. Nåværende situasjon ventes å vare til 2022, da søknad og tildelingen av plasser på Kleplandsheimen vil starte.

Denne saken vil bli oppdatert.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til : post@argumentagder.no

Yorumlar


bottom of page